Electricity.
Reinvented.

Mer än det nya normala

Att vi som samhälle måste ställa om till ett mer hållbart levnadssätt är det få som ifrågasätter. Ett systemskifte väntar runt hörnet där vi kommer få se fossila bränslen fasas ut till förmån för förnyelsebara energikällor.

> Fortsätt läsa

Vi vet att en viktig pusselbit för att nå klimatmålen 2030 är omställningen till eldrivna fordon. En annan är utbyggnaden av solenergi, vind- och vattenkraft. Genom att driva på integreringen av elbilar, solceller och batterilager är Ferroamp en viktig möjliggörare i omställningen till smart och hållbar stadsbyggnad, där tillgång till effekt och mobilitetstjänster står i fokus.

Ett stort problem är att våra elnät inte är byggda för att klara det ökade behovet av samtidig användning av el. De flesta av oss har trots allt ungefär samma dygnsrytm i elnätet, vilket skapar stora toppar och dalar. Detta leder i sin tur till att kostnaden för el varierar motsvarande över dygnet. Som liten producent av el innebär det att man köper el när det är dyrt och säljer när det är billigt. Det är dumt.

Bristen på effekt är tydlig och syns inte minst på elräkningen. Kostnader för nätanslutning, säkrings- och effektabonnemang har stigit kraftigt under de senaste åren och allt tyder på dessa kostnader enbart kommer fortsätta att öka framöver. Ferroamps EnergyHub-system en del av lösningen. Genom att skapa ett lokalt elnät byggt på likström integreras solceller, energilagring och laddning i ett system med flexibel elanvändning och större kontroll.

EnergyHub
Systemet som förändrar allt.

Ferroamps EnergyHub-system introducerar ett nytt framtidssäkert sätt att integrera solenergi, energilagring och likströmslaster i ett system med intelligent styrning och realtidsövervakning. Ett skalbart och flexibelt system som enkelt kan expanderas oberoende av leverantör eller teknik, som är både enklare och säkrare än traditionella solcellsinstallationer.

Läs mer om EnergyHub-systemet

Fullproppat med extra smartness

Fasbalansering
Kapa toppar och kostnader

Ferroamps patenterade lösning för lastbalansering ACE, kan i realtid fasbalansera och frigöra inte bara effekt för elbilsladdning utan öppnar även för möjligheten att ändra säkringstariff och/eller kapa effekttoppar.

EnergyCloud
Mätning på en helt ny nivå

Mätningar med sekundupplösning av energiproduktion och förbrukning i kombination med uppkoppling till Ferroamps unika molnlösning, EnergyCloud, möjliggör en ny nivå av energitjänster och åtgärder för energieffektiviseringar.

PowerShare
Bli starkare tillsammans

Koppla samman flera EnergyHub-system och få ett nytt kostnadseffektivt sätt att dela på solenergi, elbilsladdning och energilager. Öka egenanvändningen av producerad energi, fördela nyttan mellan fler byggnader med hjälp av energilager och få bättre kontroll.

2019 GLOBAL CLEANTECH
100

2018 GLOBAL CLEANTECH
100

SVERIGES STÖRSTA
ENERGIPRIS E-PRIZE 2018

2018 Array Changing
Technologies

2018 THE SMARTER E
AWARD

Intelligent Energy
Management Challenge

EES AWARD WINNERS 2016

100 Ones To Watch

Hedersomnämnande

Naturskyddsföreningens
innovationstävling

Deep Green Challenge

Komponenter i EnergyHub-systemet

EnergyHub
Dirigenten i systemet

EnergyHub är växelriktaren som reglerar flödet mellan solpaneler, energilager och elnät, samtidigt som fastighetens elförbrukning mäts. EnergyHub fasutjämnar automatiskt fastigheten så du kan byta till en mindre huvudsäkring vilket ger en lägre nätavgift.

Solsträngsoptimerare
Mer sol, helt enkelt

Solsträngsoptimerare används för att ansluta solceller till EnergyHub-systemet. Våra solsträngsoptimerare (SSO) är marknadsledande avseende prestanda i form av verkningsgrad, flexibilitet och säkerhet.

Energilager
Flytta energi i tiden

Energin som lagras i batterier kan användas vid tider då elpriset är högre och då det är kapacitetsbrist i nätet. Köp el från elnätet då den är billigare, lagra i dina egna batterier för att använda vid toppar – så spar du pengar.

EnergyCloud
Mätning på en ny nivå

Mätningar med sekundupplösning av energiproduktion och förbrukning i kombination med uppkoppling till Ferroamps unika molnlösning, EnergyCloud, möjliggör en ny nivå av energitjänster och åtgärder för energieffektiviseringar

Senaste nytt