HomeCategory Nyheter

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Ferroamp_logo.png

2019-05-09 Pressrelease Kommuniké från Årsstämma i Ferroamp Elektronik AB (publ)   Vid årsstämman i Ferroamp Elektronik AB (publ) (Bolaget) som hölls den 9 maj 2019 kl 09:30 i Stockholm. fattades i huvudsak följande beslut: Beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Beslutades att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens...

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/07/Orkdal-Folkehelsesenter-i-Norge.png

2019-04-15 Pressrelease Ferroamp får order på drygt 2 MSEK från Integrate Renewables och Skanska, till projekt Orkdal Folkehelsesenter i Norge   Ferroamp Elektronik AB har fått en order från Integrate Renewables AS för vidare leverans till Skanska i Norge för projektet Orkdal Folkehelsesenter. Ordern skall vara slutlevererad i september 2019 och har ett totalt värde...

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/07/elkedjan-new-logo.png

Ferroamp och Elkedjan ingår samarbete Ferroamp Elektronik AB och Svenska Elkedjan AB har idag signerat ett avtal med syfte att främja försäljning av Ferroamps produkter via Elkedjans distributionsnät med mer än 1600 elektriker och installatörer på 190 orter. ”Med Ferroamp får vi möjlighet att erbjuda Ferroamps smarta lösningar. Genom avtalet och att vi nu lagerför...

Ferroamps kallelse till årsstämma 2019 Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl 09:30 på Stockholm Waterfront Congress Center/Radisson Blu Hotel med adress Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm. KALLELSE   Välkommen till årsstämma i Ferroamp Elektronik AB (publ) den 9 maj 2019 Aktieägarna kallas härmed till...

Anders Persson

2019-04-08 Pressrelease Ny styrelseledamot förstärker Ferroamps styrelse Anders Persson föreslås som ny styrelseledamot i Ferroamp Elektronik AB för inval vid årsstämman den 9 maj 2019. Anders Persson är född 1957 och har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom både större och mindre bolag med särskild erfarenhet av turn-around och tillväxt under varierande...

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up