VI INTRODUCERAREnergyHub-Systemet
Optimerad Solenergi

VI INTRODUCERAREnergyHub-Systemet
Optimerad Solenergi

VI FÖRÄNDRAR HUREnergi används
och produceras

EFFEKTREGLERING & FASBALANSERINGEnergireglering
inom fastigheten

KOMPONENTER
i EnergyHub Systemet

EnergyHub Optimerare
Smart och effektiv användning av DC-energin
EnergyHub Energilagring
Smart integrerad energilagring är mer än bara ett batteri
Kraftfull DC-laddare
Optimerar laddning av el-bilar mm
Skalbar omvandlare
2-vägs brygga mellan AC och DC power
Likströmsnät
Reducerar kraftförlusten väsentligt
Solsträngsoptimerare
Övervakning av strängen och säkerhetsavstängning

KOMPONENTER
i EnergyHub Systemet

EnergyHub Optimizer
Smart och effektiv användning av DC-energin
EnergyHub Storage
Smart integrerad energilagring är mer än bara ett batteri
Kraftfull DC-laddare
Optimerar laddning av el-bilar mm
Skalbar Inverter
2-vägs brygga mellan AC och DC power
Likströmsnät
Reducerar kraftförlusten väsentligt
Solsträngsoptimerare
Övervakning av strängen och säkerhetsavstängning
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2017/11/Ferroamp-EnergyHub-Portstart.png

Smart sammankopplad kraftelektronikKombinerar energikällor
och teknologier

Det unika Ferroamp-systemet med en central EnergyHub omvandlar och optimerar solel och energilager. Det självreglerande likströmsnätet – DC nanogrid – kopplar samman enheterna så att energi överförs på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet och styr omvandlingen till och från växelström efter behov.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Energibehov.jpg
1. Kontroll på energi- och effektanvändning
EnergyCloud kan visualisera, analysera och simulera användningsdatan för att skapa en anpassad installation och därigenom en dynamisk styrning för att kontrollera energi och effekt
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Brygga.jpg
2. En bro mellan likström och växelström
EnergyHub omvandlar, styr och optimerar flödet mellan växelström och likström
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/elbilsladdning.jpg
3. Problemfri elbilsladdning
Elbilsladdning från växelström belastar ofta bara en av husets faser, vilket underlättas av fasbalansering och dynamisk styrning
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/solar-panels.jpg
4. Solpaneler
Med vår SSO – Solar String Optimizer – kopplas solpaneler till det lokala likströmsnätet
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/vindkraft.jpg
5. Vind kompletterar sol
Likströmsnätet gör att vi kan kombinera olika energikällor och dra nytta av dess olika egenskaper och fördelar. Vindgeneratorn kan placeras där det blåser som mest eller där den stör utsikten minst.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/air-conditioning.jpg
6. Likströmsförbrukare
Stora elförbrukare som pumpar, kompressorer, fläktar och LED belysning drivs idag av likström via inbyggda omvandlare
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/elbilar-laddas.jpg
7. Ladda elbilen med likström
Elbilens batteri använder också likström, genom att koppla den direkt till likströmsnätet minskas de totala omvandlingsförlusterna
X-Edison-Thomas_5HR.jpg
8. Likström är framtiden
En av hörnstenarna i EnergyHub systemet är likströmsnätet. Det gör att sol- och vindenergi kan kopplas ihop med energilager och elbilsladdning
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Stort-skåp-lagring.jpg
9. Skalbar lagring
Energilagring av den energi som inte fastigheten förbrukar, som sedan används istället för att köpa ny el från elnätet

Det genialiska med
EnergyHub-systemet

Energibalansering, reglering
och kostnadsintelligens

Samtliga komponenter i systemet samarbetar med EnergyHub som samlar data och analyserar för att balansera och reglera nätet kostnadsoptimalt. Den bestämmer när det är lämpligt att köpa el och när det är bättre att använda den egentillverkade elen som lagrats i seriekopplade NiMH batterilagringsenheter. Samtidigt balanserar EnergyHub kraften jämt över faserna i fastighetens elnät.

Funktionellt
Multitasking
Likström
Intelligent
Övervaknings-app
Skalbart
Functionality
Multitasking
Sharing
Wizards
Various settings
Packages
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/ferroamp-1024x1024.jpg

Illustration som jämför traditionell metod med Ferroamps metodHanteringen av den egenproducerade solenergin

Illustration som jämför traditionell metod med ferroamp’s metodHantering av egen solenergi

Solceller

Den uppmätta produktionen från våra solsträngsoptimerare (SSO), dvs produktionen från solpanelerna.

Batteri

Den uppmätta effekten från våra energilagrings-optimerare (ESO), dvs den effekt som är till/från batterierna

EnergyHub

Det självreglerande likströmsnätet, DC nanogrid, kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras mellan enheterna på ett effektivt sätt

Elnät

Den effekt som mäts över strömtransformatorerna, vanligen den effekt som vi köper/säljer från elnätet.

Förbrukning

Hemmets förbrukning, tex vid matlagning kan tolkas som Förbrukning = Nät – (Solproduktion + Batteri). Utan batterier eller solproduktion blir Nät=Förbrukning.

EnergyCloud

I din mobil eller dator kan du enkelt följa och justera din energiförbrukning. Visar HUR du använder din energi, inte bara hur mycket.

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/ENEGRGYHUB-mobil-app-407x983-1.png

Kunder vill ha nya funktioner
så vi lyssnar och skapar

EnergyCloud

  • Molnbaserad visualisering och systemkontroll
  • Analys och simulering för inställning av styrparametrar
  • Data i realtid lagras med sekundupplösning
  • Automatiskt larmsystem
  • Simuleringsverktyg
01234567890

Datainsamling

Att mäta är att veta! EnergyHub lagrar data för analys så att du kan se HUR energin används, inte bara HUR MYCKET.
01234567890

Visualisering

Interaktiva grafverktyg gör att du kan hitta och presentera relevant information.
01234567890

Styrning

Portalen låter dig styra ditt system, sätta gränsvärden för energiflöden och dynamisk effektkontroll

Låt oss hålla dig uppdaterad

Genom att lämna din epost nedan tackar du Ja till att få nyhetsbrev som innehåller erbjudanden och information ifrån oss på Ferroamp och våra samarbetspartners!
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP.png
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP-1.png
Information

Genom att lämna din epost nedan tackar du Ja till att få nyhetsbrev som innehåller erbjudanden och information ifrån oss på Ferroamp och våra samarbetspartners!

Ferroamp

Ferroamp grundades av Björn Jernström 2010 baserat på den nu patenterade innovationen som förbättrar användningen av en trefasleverans, ACE – Adaptive Current Equalization. Genomförandet av ACE-tekniken krävde en smart dubbelriktad trefasomriktare som utvecklades inom företaget.

Nyhetsbrev

Genom att lämna din epost nedan tackar du Ja till att få nyhetsbrev som innehåller erbjudanden och information ifrån oss på Ferroamp och våra samarbetspartners!

Om Ferroamp Elektronik AB

Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager.

Copyright ferroamp 2019. All rights reserved.