BRF Fruängsporten

EnergyHub-systemet för BRF

Lägre driftkostnad
med förutsägbarhet

Ferroamps energiteknik ger lägre energi- och driftskostnad. Dessutom blir kostnaderna förutsägbara vilket ger er både full kontroll och ett ökat fastighetsvärde.

Full kontroll
över energin i din fastighet

Med EnergyCloud blir energianvändning blir mer överskådlig och överraskningarna färre. Här får du reda på hur energin används, inte bara hur mycket. Det ger möjlighet till att analysera och visualisera och därmed få ett beslutsunderlag.

Grönare profil
som gör skillnad på riktigt

Ferroamps EnergyHub-system i kombination med förnybar lokalproducerad el ger er en stärkt miljöprofil inför framtiden. Just därför kan detta vara ett av de smartaste besluten ni kan ta.

Föreningens nya EnergyHub en vinst för alla – och miljön

Med elbilarnas snabba intåg i samhället har eleffekt och energi blivit en fråga som intresserar många bostadsrättsföreningar. Kommer elen att räcka till? Ökar eller minskar kostnaderna? BRF Fruängsporten installerade ett EnergyHub-system från Ferroamp och vände problemet till en vinst för alla, föreningens medlemmar, miljön och vårt gemensamma elnät.

El- och energikostnader i flerbostadshus har länge varit en prioriterad fråga för fastighetsägare och BRF:er. De senaste åren har vi sett allt fler rubriker om att elnätet har nått sin kapacitetsgräns och med elbilarnas frammarsch har frågorna om energikapacitet och effekt landat överst på agendan: Kommer elnätets effekt att räcka till när vi också ska ha elbilsladdning? Kommer fastigheternas lokala elnät att räcka till? Hur kan man utnyttja fastighetens befintliga kapacitet för att slippa dyra elnätavgifter och prishöjningar?

För styrelsen i bostadsrättsföreningen Fruängsporten i en av Stockholms södra förorter blev framförallt miljöfrågorna inkörsporten till en helt ny och lönsam ellösning för föreningen. Bostadsrättsföreningen investerade i solpaneler som producerar egen el och EnergyHubsystemet. Det är en helt nyutvecklad svensk teknik för att hantera både solelproduktion och lagring i ett lokalt batteri så att den producerade energin används så effektivt och energismart som möjligt. Det fick en påtagligt positiv effekt även på elekonomin i föreningen och för de enskilda medlemmarna.

EnergyHub ser automatiskt till så att en del av den producerade energin lagras i batteriet för att kunna matas ut på kvällen när medlemmarna kommit hem. Den egenproducerade energin används under den tid när lägenheterna använder mest el och minskar därmed både föreningens nätavgift och energikonsumtion. Genom att kontrollera när den producerade energin används blir den mer värd, samtidigt som belastningen på det publika elnätet minskar.

Dick Bender är ordförande i BRF Fruängsporten och betecknar sig som en eldsjäl som är väl påläst i energifrågor. Det har hjälpt föreningen att investera i en helt ny typ av energilösning. Att energioptimera fastigheten och bidra till samhällets omställning till förnybar energi är en självklar del av styrelsens uppdrag, anser Dick Bender.

– Vi kunde övergå till ett enda elnätsabonnemang för fastigheten, individuell mätning av varje lägenhet och själva styra hur vi optimerar, producerar, utnyttjar och säljer elen. Det är en fantastisk ekonomisk fördel för föreningen men också för medlemmarna och miljön, menar Dick Bender.

– Vår vision var att vi ville bidra med något miljömässigt bra för samhället. Jag hade hört talas om Ferroamp vid flera tillfällen och var imponerad av deras kompetens och tekniska lösningar. Att det blev så bra för vår ekonomi är en mycket trevlig biverkan.

Dick Bender, Ordförande brf Fruängsporten

”EnergyHub är hjärtat i systemet som fått en påtagligt positiv effekt på elekonomin i föreningen och för de enskilda medlemmarna.”

Detta har gett Fruängsporten synbara intäkter och även minskade kostnader. Inte minst har man framtidssäkrat husets energilösning då man slipper dyra kostnader för att uppdatera nätanslutningen inför en framtida elbilsladdning i föreningen. Installationen av solpaneler och Ferroamps energioptimerande lösning gjordes av återförsäljaren Sunny Future i Täby som hjälpte styrelsen att planera systemet och räkna på både en klok teknisk lösning liksom investeringskostnad och avkastning.

– Vi räknar på avkastning av kapital redan första året. Det blir tydligt för styrelsen att det är en smart investering som kan bidra till sänkta avgifter och bättre utnyttjande av eleffekten – men också till en bättre miljö, förklarar Christer Rygaard, vd på Sunny Future.

Från tecknat avtal tog det bara två veckor innan installationen påbörjades och ett par månader senare var allt monterat och i drift. Bolaget använder solpaneler från SunPower som ger mest energi per yta och har 25 års garanti, och alla installationer hos BRF har hittills byggts kring den optimerade EnergyHub-lösningen.

– Många ser den här investeringen som värdehöjande för fastigheten och vi har varit noga med att installationen är såväl ekonomiskt och miljömässigt bra som estetiskt tilltalande, säger Christer Rygaard.

Ferroamp är börsnoterat på First North och ensamma på marknaden om den tekniska lösningen för att balansera och optimera energieffekten i fastigheter. Mats Karlström, ansvarig för affärsutveckling på Ferroamp, ser stora möjligheter i att förbättra hållbarhet och ekonomi för både samhället och fastighetsägare.

– Vår lösning innebär att vi maximerar nyttan av investeringen i solceller genom att både sänka inköp av el och effektuttag. Genom att investera i teknik som kontrollerar effektuttaget så finns det plats för ökad elbilsladdning. Fastigheterna kan i högre grad bli självförsörjande. Men om omställningen till mer hållbar el i samhället ska bli riktigt framgångsrik måste en del politiska frågor lösas.

– Idag finns investeringsstöd för solceller, men styrmedlen för att kombinera solceller med effektkontroll och lokal lagring i smarta batterier, som hos BRF Fruängsporten, är inte lika tydliga. Politiker behöver underlätta för andra att följa deras exempel. Att vara effektsmart är också hållbart. menar Mats Karlström.

I BRF Fruängsporten har man själva redan tagit de första stegen till att skapa sitt eget kretslopp för hållbar och ekonomisk energi. Det blev ett lönsamt steg för alla.