INDUSTRI OCH LANTBRUKTa kontroll över säkring och effektbehov

Ta kontroll över energitillgången

I en industrifastighet finns ofta en väl tilltagen nätanslutning och lastvariationerna är direkt kopplade till den verksamhet som finns i lokalerna. Men när utbyggnad och tillbyggnad för expansion av verksamheten blir aktuell behövs också mer effekt. I takt med den ökande elektrifieringen i samhället ökar behovet av el och effekt på många håll samtidigt. Effekt blir en brist och i allt fler fall kan inte nätanslutningen möta det ökade behovet. 

Investera i solceller och energilager

Att investera i solceller är ett sätt att själv ta kontroll över energitillgången, och riktigt effektivt blir det att också installera batterilager för att kunna hantera effekttoppar över dygnets alla timmar. Investeringen i sol och batteri för att hantera energitillgång konkurrerar ofta med övriga investeringar i industrins verksamhet. Allt fler som räknar på en investering ser att återbetalningstiden på en sol/batterianläggning blir allt kortare, och med möjlig frekvensstyrning och elhandel så kan avskrivningstiden sjunka från 25 till bara 7 år, eller i vissa fall ännu mindre.

Koppla greppet om nätanslutningen

Att själv ta kontroll över nätanslutningen och koppla produktion av el till konsumtion, utan stora omvandlingsförluster, är också intressant för den företagare som vill bygga ut sin bilflotta med elfordon. Oavsett om man väljer AC eller DC laddning för bolagets fordon så kan Ferroamps system balansera såväl last som fas, dynamiskt och i realtid. Eftersom alla delar i Ferroamps system är skalbara finns goda förutsättningar för den som vill bygga ut och koppla samman flera fastigheter i ett så kallat micronät (DC Microgrid). På så vis kan mindre gynnade fastigheter få hjälp av andra fastigheter som har bättre förutsättningar för produktion av solel.

Behöver du verkligen höja huvudsäkringen?

Traditionellt kräver ökad energianvändning en högre huvudsäkring. Men att byta serviskablar eller säkra upp är oftast en dyr historia. Ferroamp’s EnergyHub-system erbjuder ett alternativ i form av Fasbalansering. EnergyHub överför energi mellan fasledarna för att öka utrymmet mellan huvudsäkring och laster i huset. Detta utrymme kan antingen användas för att minska din huvudsäkring eller för att öka belastningen, till exempel för effektivare och snabbare elbilsladdning.

Effektivt, ekonomiskt och samhällsnyttigt

När solenergi och batterilager skall samverka blir installationerna ofta mer komplexa. Ferroamps system gör energihanteringen mer effektiv och ger tack vare likspänningstekniken lägre omvandlingsförluster. Dessutom är systemet ett av få som ger möjlighet till en enkel framtida utbyggnad. Med egen styrning av solenergi och batterilager hjälper industrin till att avlasta det alltmer ansträngda elnätet. Samtidigt finns pengar att spara på egen lokal produktion av el, och pengar att tjäna på att sälja överskott. Kontakta oss för en genomgång av er anläggning och era önskemål och utmaningar. Våra skickliga medarbetare bistår med råd, utbildning, analys av mätdata och tillvägagångssätt vid installation. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

För dig som har en lantbruksfastighet

De mest gynnsamma solcellsanläggningarna hittas nästan alltid hos lantbrukare med sina stora och fina tak. Bättre förutsättningar finns inte. Lantbruksverksamhet kräver ofta mycket el vilket gör det särskilt intressant för ägare av lantbruksfastigheter att investera i solceller och energilager för att kunna förbereda för ökade laster, t.ex. elektrifierade lantbruksmaskiner. Vi vet dessutom att många av dessa fastigheter finns där elnätet är som svagast. I kombination med fasbalansering, styrsystem och möjlighet till mätning så kan installationen av solceller bli mycket lönsam.

Kontakta oss

Kontakta oss för en genomgång av er anläggning och era önskemål och utmaningar. Våra skickliga medarbetare bistår med råd, utbildning, analys av mätdata och tillvägagångssätt vid installation. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.