KOMMERSIELLA FASTIGHETER Ta kontroll och bli en del av den gröna energiomställningen KLICKA HÄR FÖR KONTAKT

Ferroamps EnergyHub-system är värdefullt för såväl affärer, kontor och industrilokaler som för kvarter och hela stadsdelar. Koppla samman solel, energilager och elbilsladdning i ett lokalt likströmsnät, där allt går att mäta och styra. Med PowerShare kan du även koppla likströmsnät mellan byggnader och bilda energigemenskaper.

Mer ren el och helt utan effektförluster

Fastighetsägare kommer inom en snar framtid behöva tillhandahålla mer och renare energi som ett svar på den ökade elektrifieringen i samhället. När elpriserna skjuter i höjden på grund av ökad efterfrågan och begränsad kapacitet i elnätet, blir fastighetsbranschen en del av transaktionsekonomin. Fastighetsägare som producerar och lagrar egen el via likströmsnät kan snart både sälja och köpa el för att ladda hyresgästers elbilar, ladda och hyra ut bilpoolsbilar, erbjuda snabbladdning (DC) vid omlastningsnoder för godstransporter i staden (så kallade last mile transporter).

Att flytta energi i tiden mellan faser och fastigheter

Batterilager är ett sätt att kapa och hantera effektuttag genom att spara billig och ren el som används när behovet är som störst, i stället för att köpa potentiellt mindre hållbar energi från nätet. Batterilager kan även lösa situationen då fastighetsägaren trots köpstyrka inte får tillgång till nödvändig effekt från nätet. Solceller i kombination med batterilager skapar snabbt en förbättrad energikostnad, och med möjligheten att jobba med frekvensstyrning (balans mellan produktion och konsumtion) så kan avskrivningen på en sol/batteri anläggning bli så kort som 7 år jämfört med de 20-25 år som annars anges.

Mätning och realtidsdata till grund för beslut

EnergyHub-systemet gör också en stor nytta som mät- och informationssystem. Varje fastighetsägare kan enkelt koppla in en EnergyHub och få realtidsdata avseende förbrukning och fasbelastning. Detta kan sedan följas upp med åtgärder som balanserar en eller flera fastigheter med varandra och mellan solenergi, batteri och nätanslutning. I framtiden kan bilarna användas som rullande batterireserv, och på det området driver Ferroamp ett projekt i teknikens framkant (V2X).

Tjänster till stöd i projektering och drift

PowerShare, microgrid och DC-lösningar är den mest effektiva lösningen för energi och effekthantering i fastighetssektorn. Vägen dit hjälper vi dig med. Vi bistår med förstudier och projektering, ritar elscheman och anpassar anläggningar tillsammans med elkonsulter och entreprenörer. Vi erbjuder drift och analys av EnergyHub-system i fastighetsbestånd och utbildar gärna de drifttekniker, installatörer och montörer som själva installerar, kalibrerar och styr sina anläggningar.

Gräv inte upp gatan, sätt in ett batteri i källaren i stället

Tid är pengar och även om det finns möjlighet att utöka en fastighetsservis så kan totalekonomin ofta förbättras om man slipper gräva upp gator, vänta på tilldelad kapacitet och gräva ner mer koppar i marken. Många fastighetsägare ser vinster i att istället utöka fastighetens kapacitet genom att installera ett batterilager för att stötta upp vid toppar i förbrukningen.

Kontakta oss!

Kommersiella fastighetsägare har ofta tillgång till fler ytor än vad man först tänker på.

Industri och lantbruk

I industrifastigheter kan behovet av effekt utgöra en särskild utmaning och kapacitetsbrist i det lokala elnätet kan förhindra utbyggnad. Även lantbruksfastigheter kan ha liknande problem. EnergyHub-systemet erbjuder kostnadseffektiva lösningar.

PowerShare

Genom att koppla ihop flera fastigheter kan solel och energilager användas mer effektivt. Läs mer om tekniken som gynnar både plånbok och elnät.

EnergyHub-systemet för fastighetsutvecklare

Det innovativa kontorshuset A Working Lab i Göteborg kan vara den största kommersiella fastigheten i världen som är byggd på likströmsteknik.