Produkter SSO – Solar String Optimizer

Optimerar energiuttaget ur solpanelerna
SolarStringOptimizerModule Portfolio
SSO Datasheet
Solsträngsomptimerare med MPPT
6 kW
Med vår SSO (Solar String Optimizer) kopplas solpaneler till det lokala likströmsnätet.
SSO’n optimerar energiuttaget ur solpanelerna och ger ett flexibelt och säkert solkraftsystem.

Med flera SSO’er kan sol-paneler av olika fabrikat och typ kombineras i samma system. Paneler kan lätt installeras på olika takytor eller byggnader och anslutas till det gemensamma likströmsnätet. Installationen blir enkel och produktionen effektiv.

Funktioner:
  • Brett inspänningsområde 100-720 Vmpp
  • MPPT och optimering på strängnivå
  • Noggrann övervakning av strängen
  • Säkerhetsavstängning på strängnivå
  • 99% verkningsgrad
  • Snabb installation med mindre kablage
  • Lätt att utöka med fler paneler
Produktblad SSO
Lancerad:
2018
Kategori:
Produkter
Adress
Ring oss
E-post

Copyright ferroamp 2019. All rights reserved.