Tillbehör
För likströmsinstallation

Vi har allt du behöver

För installation av EnergyHub-systemet och dess komponenter tillsammans med likströmsnätet behövs det tillbehör.

Distributionsbox
För EnergyHub-system upp till 15 SSO.

Distributionsboxen erbjuder en enkel och kostnadseffektiv installation av EnergyHub-systemet och dess Solsträngsoptimerare (SSO). Installation nära Solsträngsoptimerarna möjliggör likströmsnätets 760VDC färre, tunnare och längre kablar vilket sänker både installationstid och materialkostnad. Boxen har individuella säkringar för varje SSO och en brytare mot DC nanogrid. Av säkerhetsskäl rekommenderas kabelmatning underifrån vid utomhusinstallation.

Strömsensorer
Mäter ingående växelström

För att kunna nyttja ACE-funktionen och analysverktygen behöver strömsensorer installeras och kopplas till EnergyHub. Det är viktigt att de öppningsbara strömsensorerna försluts helt runt kabeln. Om de inte stängs helt riskerar mätningarna att bli fel och kalibreringen av Energyhub kommer inte gå igenom. I EnergyHub-system med batterier måste strömsensorer vara installerade.

Brandmansbrytare
För EnergyHub-system 7 upp till 152 kW.

EnergyHub-systemet med dess Solsträngsoptimerare (SSO) erbjuder ett nytt kostnadseffektivt sätt att helt och hållet koppla från alla solpanelsträngar vid brandrisk. Systemet utnyttjar den existerande säkerheten hos reläerna i Ferroamps Solsträngsoptimerare för att koppla från så nära solpanelsträngarna som möjligt. Inga ytterligare dyra DC-brytare krävs. Produkten består av en fjärrstyrd brandmansbrytare som avbryter DC-busspänning och ”keep-alive” meddelanden från EnergyHub som skickas till Solsträngsoptimeraren. Detta kommer tvinga deras interna säkerhetsreläer att lösa ut inom 10 sekunder.