FÖR DIG SOM Småhusägare

Ekonomiskt & ekologiskt smartare

Att installera solpaneler i ett smart system, integrerat med energilager och elbilsladdning är ett klokt val, inte minst för planeten. Samtidigt väcks massa frågor – Hur fungerar det, vad kostar det egentligen och hur går jag till väga? Detta och mycket mer besvarar vi nedan.

Ökad belastning ger ökade kostnader

Bilar som använder fossila bränslen byts nu i snabb takt ut mot fler och fler elbilar. Det är bra för klimatet, men det innebär också att det svenska elnätet påverkas. Dels i form av överbelastning som uppstår under vissa tider på dygnet och vissa perioder under året då många använder väldigt mycket el samtidigt. De flesta av oss har trots att en någorlunda lik dygnsrytm. Vid dessa tillfällen uppstår effekttoppar, det vill säga att många vill ha ut mycket effekt från elnätet samtidigt. Resultatet blir att elpriset är som högst just när du behöver elen. Detta är kostnader som kan undvikas genom att använda lagrad, egenproducerad el.

Du betalar mer för nätet än för effekten

Det är inte bara elförbrukningen som kostar på din elräkning. Här återfinns även Nätavgifter, en kostnad som ökar stadigt. Det är nätavgifterna som bekostar underhåll och utbyggnad av elnätet. Genom att producera och kontrollera din egen energi och effektivisera elnätsresurserna tar du som småhusägare, med hjälp av EnergyHub, kontrollen över kostnaderna.

Behöver du verkligen höja huvudsäkringen?

Är du van vid att säkringen går när du kopplar in dammsugaren samtidigt som diskmaskinen är igång, inser du säkert vad som händer om även en eller två elbilar står på laddning samtidigt. Traditionellt kräver alltså ökad energianvändning en högre huvudsäkring. Men att byta serviskablar eller säkra upp är oftast en dyr historia. Ferroamp’s EnergyHub-system erbjuder ett alternativ i form av Fasbalansering. EnergyHub överför energi mellan fasledarna för att öka utrymmet mellan huvudsäkring och laster i huset. Detta utrymme kan antingen användas för att minska din huvudsäkring eller för att öka belastningen, till exempel för effektivare och snabbare elbilsladdning.

Thomas i Slite beslöt sig för att installera Ferroamp’s EnergyHub-system

Du behöver inte betala hela kostnaden själv.

Att minska belastningen på det svenska elnätet är en prioriterad fråga och därför erbjuds såväl det Gröna avdraget som Sollcellsstöd. Det Gröna avdraget innebär att du får stöd på 50% av arbets- och materialkostnaden. Dessa stöd lär dock successivt sänkas för att så småningom fasas ut, så det är viktigt att kontrollera hur det ser ut just nu. I vår guide nedan hittar du det du behöver.

Hur har andra gjort?

Fördelarna med att skapa sitt lokala elnät är många och de kommer bara bli viktigare i framtiden. Samtidigt kan det så klart vara skönt att se vad andra som har gjort samma resa säger. Thomas i Gotländska Slite är en av alla de som framtidssäkrat sin energiförbrukning, för såväl ekonomins, planetens och säkerhetens skull.

Gröna avdrag ger lägre pris

Det bästa argumentet för att redan nu investera i batterier & solceller är det gröna avdrag på upp till 50% av arbets- och materialkostnaden du just nu får. Stödet kommer sänkas successivt.

Solceller och laddbox för småhusägare

Solceller är ett viktigt steg på vägen mot en mer energieffektiv framtid. För att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av investeringen behöver solelen som skapas också lagras på rätt sätt.

Välkommen hem till Thomas

Om det är svårt att bestämma sig kan det vara skönt att se vad andra gjort. Sedan Thomas installerade solceller har han gjort betydande besparingar på elräkningen och kan numera följa sin konsumtion i realtid.

Säkrare leveranser och tryggare ekonomi

Det har aldrig varit hetare än nu att installera solceller och marknaden växer kraftigt. Till följd av detta har även energilagring, i form av batterier blivit alltmer intressant.