SMÅHUSÄGARE Ta kontroll över ditt eluttag KLICKA HÄR FÖR KONTAKT

Undvik dyra elpriser
med vår energiteknik

Att producera sin egen el med solceller är inte bara hållbart utan minskar mängden inköpt el. Därför finns det stora fördelar med att maximera sin egenanvändning och för att göra det måste elen lagras i batterier.

Effektivare elanvändning
lönsamt och hållbart

Att köpa elbil är bra för klimatet, men det ökar belastningen på elnätet. Med EnergyHub kan du minska huvudsäkringen och samtidigt öka belastningen för effektivare och snabbare elbilsladdning.

Grönt avdrag på 50%
framtidssäker investering

Som privatperson kan du ta del av ett “grönt” skatteavdrag på 50% av arbets- och materialkostnaden när du investerar i solceller, laddstationer för elbil och batterier för lagring av egenproducerad el.

Grönare el och en renare värld

Solceller är ett viktigt steg på vägen mot en mer energieffektiv framtid. För att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av investeringen behöver solelen som skapas också lagras på rätt sätt.

Att producera sin egen el är inte bara hållbart utan minskar även mängden inköpt el. Men att använda all sin egen-producerade solel till sin egen elförbrukning är en större utmaning än vad många tror. Det beror på att vi främst förbrukar el i våra hem på morgon och kväll, medan solel produceras på dagen. Det innebär att vi får sälja tillbaka vår egenproducerade solel till elnätet på dagen till ett lågt pris. Därefter köps elen tillbaka från elnätet på kvällen, till ett betydligt högre pris.

Gör vi inget åt saken, så fortsätter vi vara helt och hållet beroende av det redan överbelastade elnätet, trots att vi producerar vår egen el med solens hjälp.

Vad är då lösningen för mig?
Installerar du vår smarta EnergyHub som kan styra och lagra din egen solel och kombinerar det med ett säkert hemmabatteri, blir din elförsörjning långsiktigt hållbar. Med det ROT-liknande årliga Gröna avdraget finns möjlighet att bygga ut systemet över tid. Det gör dig minimalt beroende av elnätet och dess skenande kostnader. Dessutom kan du undvika att höja din huvudsäkring samtidigt som du optimerar din elbilsladdning. På så sätt maximerar du nyttan med dina solceller!

> Fortsätt läsa

Klimatsmart = ekonomismart

Att installera solpaneler i ett smart system, integrerat med energilager och elbilsladdning är ett klokt val, inte minst för planeten. Samtidigt väcks massa frågor – Hur fungerar det, vad kostar det egentligen och hur går jag till väga? Detta och mycket mer besvarar vi nedan.

Ökad belastning ger ökade kostnader

Bilar som använder fossila bränslen byts nu i snabb takt ut mot fler och fler elbilar. Det är bra för klimatet, men det innebär också att det svenska elnätet påverkas. Dels i form av överbelastning som uppstår under vissa tider på dygnet och vissa perioder under året då många använder väldigt mycket el samtidigt.

De flesta av oss har trots att en någorlunda lik dygnsrytm. Vid dessa tillfällen uppstår effekttoppar, det vill säga att många vill ha ut mycket effekt från elnätet samtidigt. Resultatet blir att elpriset är som högst just när du behöver elen. Detta är kostnader som kan undvikas genom att använda lagrad, egenproducerad el.

Du betalar mer för nätet än för effekten

Det är inte bara elförbrukningen som kostar på din elräkning. Här återfinns även Nätavgifter, en kostnad som ökar stadigt. Det är nätavgifterna som bekostar underhåll och utbyggnad av elnätet. Genom att producera och kontrollera din egen energi och effektivisera elnätsresurserna tar du som småhusägare, med hjälp av EnergyHub, kontrollen över kostnaderna.

Behöver du verkligen höja huvudsäkringen?

Är du van vid att säkringen går när du kopplar in dammsugaren samtidigt som diskmaskinen är igång, inser du säkert vad som händer om även en eller två elbilar står på laddning samtidigt. Traditionellt kräver alltså ökad energianvändning en högre huvudsäkring. Men att byta serviskablar eller säkra upp är oftast en dyr historia.

Ferroamps EnergyHub-system erbjuder ett alternativ i form av Fasbalansering. EnergyHub överför energi mellan fasledarna för att öka utrymmet mellan huvudsäkring och laster i huset. Detta utrymme kan antingen användas för att minska din huvudsäkring eller för att öka belastningen, till exempel för effektivare och snabbare elbilsladdning.

Du behöver inte betala hela kostnaden själv

Att minska belastningen på det svenska elnätet är en prioriterad fråga och därför erbjuds såväl det Gröna avdraget som Sollcellsstöd. Det Gröna avdraget innebär att du får stöd på 50% av arbets- och materialkostnaden. Dessa stöd lär dock successivt sänkas för att så småningom fasas ut, så det är viktigt att kontrollera hur det ser ut just nu. I vår guide nedan hittar du det du behöver.

Hur har andra gjort?

Det finns många fördelar med att skapa sitt lokala elnät och det kommer bara bli viktigare i framtiden. Thomas i Slite på Gotland är en av alla de som framtidssäkrat sin energiförbrukning, för såväl ekonomins, planetens och säkerhetens skull.

Läs mer om Thomas EnergyHub-system


Thomas i Slite beslöt sig för att installera Ferroamp’s EnergyHub-system.

Lär dig mer om EnergyHub-systemet

Läs våra artiklar om Ferroamp och vårt EnergyHub-system.
Framtidens energiteknik är redan här: hållbart, smart och skalbart.

Livet med Elbil – Den osminkade sanningen

Att köra elbil kan vara alldeles underbart men det bygger på att man har en laddbox installerad samt en Energyhub från Ferroamp som skyddar att säkringarna går.

Gröna avdrag ger lägre pris

Det bästa argumentet för att redan nu investera i batterier & solceller är det gröna avdrag på upp till 50% av arbets- och materialkostnaden du just nu får. Stödet kommer sänkas successivt.

Solceller och laddbox för småhusägare

Solceller är ett viktigt steg på vägen mot en mer energieffektiv framtid. För att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av investeringen behöver solelen som skapas också lagras på rätt sätt.

Välkommen hem till Thomas

Om det är svårt att bestämma sig kan det vara skönt att se vad andra gjort. Sedan Thomas installerade solceller har han gjort betydande besparingar på elräkningen och kan numera följa sin konsumtion i realtid.