Solsträngsoptimering
Öppnar dörren för innovativa möjligheter

Med flera SSO’er kan sol-paneler av olika fabrikat och typ kombineras i samma system. Paneler kan lätt installeras på olika takytor eller byggnader och anslutas till det gemensamma likströmsnätet. Installationen blir enkel och produktionen effektiv.

Solsträngsoptimering
Öppnar dörren för innovativa möjligheter

Solststrängoptimeraren optimerar energiskörden från en sträng solpaneler, eftersom bestrålning förändras över dagen. SSO levererar en fast 760V-utgång till DC-nanogriden för högspänning samt en låg energitransmission till antingen energilagring eller EnergyHub inverterare

Ökad flexibilitet & ökad säkerhet i samma systemOptimering

EnergyHub DC nanogrid förenklar installationen av flera strängar, var och en med en SSO, eftersom utgångsspänningen från varje SSO är fixerad. Att lägga till en ny PV-solsträng till ett befintligt system är enkelt. Anslut en SSO till PV-strängen och SSO-utgången till DC nanogrid. En andra EnergyHub kan anslutas till samma DC-nanogrid eller fler effektmoduler kan läggas till EnergyHub XL-strömstapeln för att öka omvandlingskapaciteten. Ett annat alternativ är att lägga till mer energilagring för att lagra den extra energiskörden
Ökad flexibilitet
SSO kan hantera strängspänningar upp till 990 V DC. Installationen görs genom att koppla SSO-enheterna till DC-länken med två ledningar. En hög DC-länkspänning möjliggör tunna ledningar och mycket enklare kabelförvaltning. DC-länken innebär också att färre kablar går från panelerna till omformaren. Att lägga strängar till en befintlig installation är lätt eftersom spänningen från varje SSO är identisk och den nya strängen är ansluten till likströmslänken istället för en separat kabelkörning till omformaren.
Ökad säkerhet
SSO är utrustad med kontrollelektronik som möjliggör fjärrstyrning. Det betyder att DC / DC-omvandlaren kan stängas om EnergyHub skickar ett kommando. SSO kräver kontinuerlig kommunikation med EnergyHub vilket innebär att SSO stängs av om EnergyHub inte skickar den önskade svarssignalen vid brand eller strömavbrott.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/06/SSO-solstrngsoptimerare.png

Ökad flexibilitet & ökad säkerhet i samma systemOptimering

EnergyHub DC nanogrid förenklar installationen av flera strängar, var och en med en SSO, eftersom utgångsspänningen från varje SSO är fixerad. Att lägga till en ny PV-solsträng till ett befintligt system är enkelt. Anslut en SSO till PV-strängen och SSO-utgången till DC nanogrid. En andra EnergyHub kan anslutas till samma DC-nanogrid eller fler effektmoduler kan läggas till EnergyHub XL-strömstapeln för att öka omvandlingskapaciteten. Ett annat alternativ är att lägga till mer energilagring för att lagra den extra energiskörden
Ökad flexibilitet
SSO kan hantera strängspänningar upp till 990 V DC. Installationen görs genom att koppla SSO-enheterna till DC-länken med två ledningar. En hög DC-länkspänning möjliggör tunna ledningar och mycket enklare kabelförvaltning. DC-länken innebär också att färre kablar går från panelerna till omformaren. Att lägga strängar till en befintlig installation är lätt eftersom spänningen från varje SSO är identisk och den nya strängen är ansluten till likströmslänken istället för en separat kabelkörning till omformaren.
Ökad säkerhet
SSO är utrustad med kontrollelektronik som möjliggör fjärrstyrning. Det betyder att DC / DC-omvandlaren kan stängas om EnergyHub skickar ett kommando. SSO kräver kontinuerlig kommunikation med EnergyHub vilket innebär att SSO stängs av om EnergyHub inte skickar den önskade svarssignalen vid brand eller strömavbrott.
Adress
Ring oss
E-post

Copyright ferroamp 2019. All rights reserved.