https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Intelligent-Energy-Management-Challenge-690x640.png

Energimyndigheten, tillsammans med ett antal svenska kommuner, har under vintern inbjudit till en innovationstävling för att hitta teknik som kan hjälpa dom att bättre utnyttja solel med hjälp av energilager och effektiv och smart systemkontroll. EnergyHub innehåller en smart elmätare och kan i ett och samma system hantera energiflöden mellan solceller och energilager och med...

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up