Nyheter Samarbetsavtal med NOKA Service för den Italienska marknaden

2019-03-25

FERROAMP TILLKÄNNAGER SAMARBETSAVTAL MED NOKA SERVICE FÖR DEN ITALIENSKA MARKNADEN

 

Ferroamp har idag tillkännagett ett nytt spännande samarbete med en italiensk projektutvecklare inom förnyelsebar energi; Noka Service Srl. Avtalet innefattar distribution av Ferroamps EnergyHub med tillbehör. Det inkluderar också projektutveckling, där EnergyHub systemet används som grundplattform. I tillägg till avtalet, kommer en första mindre pilotorder till Italien att levereras inom den närmaste månaden. Pilotordern kommer att innehålla en EnergyHub och 2 stycken SSO. Ordern kommer att spela en viktig roll för att visa principerna för Ferroamps plattform för den italienska marknaden.

”EnergyHub plattformen passar perfekt för den italienska marknaden, med obalanser i nätet i kombination med kraftiga tillväxtplaner för solpaneler och laddstationer för elbilar. Under det senaste året har vi mött flera italienska kunder tillsammans med Ferroamp och vi har fått ett väldigt starkt gensvar” säger Thomas Lubbers, VD för Noka Service Srl.

”Det är kul att se att Ferroamps plattform erbjuder många tilläggsvärden också till de italienska kunderna. Den globala striden mot klimatförändringar och relaterat arbete för hållbara lösningar trycker ju på för sol, elbilar och energilager i de flesta länder. Det ger Ferroamp fantastiska möjligheter. Noka Service har visat en stark applikationskunskap i kombination med bra kundrelationer. Vi är väldigt nöjda med avtalet med Noka och vi ser fram emot en snabb tillväxt i landet” säger Olof Heyman, VD för Ferroamp Elektronik.

Kontakt:

Olof Heyman, VD, telefon 070 585 57 90, eller

Björn Jernström, CTO och grundare av Ferroamp, telefon 070 930 89 82.

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

 

Om Ferroamp Elektronik

Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid – Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

G&W Fondkommission är Certified Adviser: e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up