on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 
En effektiv och hållbar framtid

EnergyHub-System för BRF

Ferroamp förbereder er BRF för framtidens elnät
Ferroamp EnergyHub systemet ökar värdet på er investering i solceller genom att optimera solelproduktionen, förbättra användningen av energin och ta kontroll över elkostnaderna. Ferroamp är prisbelönt svensk teknik, utvecklad för de unika förutsättningar som råder för solenergi i Norden.

Elnätet står inför en enorm utmaning där traditionell elproduktion ersätts av billigare förnybar energiproduktion. Vår elkonsumtion förändras med urbanisering, elektrifierad transport och datacenters. Kostnaden för underhåll och utbyggnad av elnät finansieras genom nätavgifter, där nätkostnaderna ökar och blir en allt större del av avgifterna. Genom att producera egen energi och kontrollera energi och effektuttaget från elnätet tar ni, med hjälp av EnergyHub, kontrollen över era kostnader.

BRF Viva

Riksbyggen Brf Viva, årets miljöbyggnad 2019 med Ferroamps EnergyHub system.
Källa: Riksbyggen

Ta Kontroll
Följ produktion och förbrukning i realtid på detaljnivå. Använd historisk data för analyser och simuleringar inför installation eller utbyggnad.
Problemfri laddning av fordon
Fördela lasterna jämt över faserna, ladda med högre effekt och öka belastningen utan ökade kostnader.
Sänk avgifterna
Kapa effekttoppar och fördela lasterna. Öka energiuttaget eller sänk huvudsäkringarna för minskade kostnader.
Säkrad solel
Lagra solenergin för att använda den vid behov. Ladda batteriet under dagen och använd energin på kvällen när lasterna ökar.
Kortare Återbetalningstid
Använd din solenergi dygnet runt, sälj energiöverskottet, minska effektavgiften och sälj effektreserv.
Ehub

EnergyHub, förändrar sättet energi används och produceras. Det självreglerande likströmsnätet, DC nanogrid, kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet och styr omvandlingen till och från växelström efter behov, med hjälp av högupplöst mätning

Use case

BRF Fruängsporten sänkte energikostnaden och kapade effekttopparna

Introduktion av solpaneler medförde gemensamt el abonnemang och övergång till effekttaxa. Samtidigt var elförbrukningen koncentrerad under kvällen vilket innebar dyra effekttoppar.

Med EnergyHub kunde BRF Fruängsporten styra sin förbrukning, eliminera effekttopparna och sälja överproduktionen från solpanelerna. BRF Fruängsporten är nu redo för nästa steg i utbyggnaden av det smarta elsystemet med elbilsladdning, IoT och AI.

Fruängsporten

EnergyHub System paketet för Villa

EnergyHub system består av EnergyHub som mäter och styr produktion och förbrukning i realtid samt jämnar ut fasernas olika belastningar mot elnätet; EnergyCloud för övervakning
och fjärrstyrning av produktion, användning och lagring som även innehåller flera analysfunktioner och simuleringsverktyg; fjärrstyrda Solsträngsoptimerare (SSO)
som optimerar solpaneler av olika fabrikat och teknologier; Energilager för lagring av energi som styrs av EnergyHub för att efter behov kapa effekttopparna.

Energyhub-wall
EnergyHub som mäter och styr produktion och förbrukning i realtid samt jämnar ut fasernas olika belastningar mot elnätet.
staende Laddare
Energilager för lagring av energi som styrs av EnergyHub för att kapa effekttoppar eller flytta energi i tiden.
191108_SSO Gen2_digital
Fjärrstyrda Solsträngsoptimerare som optimerar solpaneler av olika fabrikat och teknologier.
energycloud-mac-ferroamp
EnergyCloud för övervakning och fjärrstyrning av produktion, användning och lagring som även innehåller flera analysfunktioner och simuleringsverktyg.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/EES-award-winners-2016-bild.jpg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/eon-Eprize-1.jpg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/pv-mag-2018-1.jpg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/The-smarter-E-award-2018.jpg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/05/Global-cleantech-100-2019.jpg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/Intersolar-Award-2020-Winner.png
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up