on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 
Solel 2.0 – Flexibelt, säkert och snabbt

EnergyHub-System för Villa

Ferroamp förbereder er villa för framtidens elnät
Ferroamp EnergyHub systemet ökar värdet på er investering i solceller genom att optimera solelproduktionen, förbättra användningen av energin och ta kontroll över elkostnaderna. Ferroamp är prisbelönt svensk teknik, utvecklad för de unika förutsättningar som råder för solenergi i Norden.

Elnätet står inför en enorm utmaning där traditionell elproduktion ersätts av billigare förnybar energiproduktion. Vår elkonsumtion förändras med elektrifierad transport och under koncentrerade stunder av dygnet ett ökat elbehov inom bostadsområden. Kostnaden för underhåll och utbyggnad av elnät finansieras genom nätavgifter, där nätkostnaderna ökar och blir en allt större del av avgifterna. Genom att producera och kontrollera egen energi och effektivisera elnätsresurserna tar ni, med hjälp av EnergyHub, kontrollen över era kostnader.

Hamid-Tesla-och-SVERIGEPANELEN

Svenskproducerade EnergyHub skapar ett smart nät som optimerar resurserna genom fasbalansering och gör det möjligt att ladda snabbare och säkrare. Ett modulärt system med realtidsuppföljning som minimerar elnätskostnader, optimerar solenergi, styrb energilagring och möjliggör 100% utnyttjande av huvudsäkringarna. Tack vare likströmsnätet kan det enkelt expanderas med nya och olika teknologier oberoende av fabrikat.

Enkel och flexibel installation
Kombinera solpaneler från olika fabrikat och teknologier med stor flexibilitet och hög säkerhet.
Minskad återbetalningstid
Optimera solelproduktionen, öka egenanvändningen, sälj överskottet och sänk huvudsäkringarna.
Snabbare laddning av fordon
Ladda med upp till 200% högre effekt utan kostsam uppgradering av nätanslutningen.
Ta kontroll
Följ produktion och förbrukning i realtid på detaljnivå. Använd historisk data för analyser och simuleringar inför förändringar.
Undvik strömavbrott
Fördela lasterna jämt över faserna och minska nätavgifterna, eller öka belastningen utan ökade kostnader.
Ehub

EnergyHub, förändrar sättet energi används och produceras. Det självreglerande likströmsnätet, DC nanogrid, kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet och styr omvandlingen till och från växelström efter behov, med hjälp av högupplöst mätning

Use case

Villa använder solenergi dygnet runt och laddar elbilen 3 gånger så snabbt

Solpanelsinstallationen med EnergyHub systemet med solcellsbidraget på 20% och energilagringsbidraget på 60% för både batteri och EnergyHub. Ett batteri på 6kW för att spara solenergin till kvällen och med EnergyHubs fasbalansering laddas bilen med 16A trots 3x16A huvudsäkring.

Fastigheten kan behålla sin låga säkringsavgift, ladda flera bilar snabbt och säkert, sänka elkostnaden med solenergi och minska effektavgiften från elnätsbolaget. Ett hållbart och smart elsystem redo för framtiden.

Toel-Hartmanns-installation

EnergyHub System paketet för Villa

EnergyHub system består av EnergyHub som mäter och styr produktion och förbrukning i realtid samt jämnar ut fasernas olika belastningar mot elnätet; EnergyCloud för övervakning
och fjärrstyrning av produktion, användning och lagring som även innehåller flera analysfunktioner och simuleringsverktyg; fjärrstyrda Solsträngsoptimerare (SSO)
som optimerar solpaneler av olika fabrikat och teknologier; Energilager för lagring av energi som styrs av EnergyHub för att efter behov kapa effekttopparna.

Energyhub-wall
EnergyHub som mäter och styr produktion och förbrukning i realtid samt jämnar ut fasernas olika belastningar mot elnätet.
staende Laddare
Energilager för lagring av energi som styrs av EnergyHub för att kapa effekttoppar eller flytta energi i tiden.
191108_SSO Gen2_digital
Fjärrstyrda Solsträngsoptimerare som optimerar solpaneler av olika fabrikat och teknologier.
energycloud-mac-ferroamp
EnergyCloud för övervakning och fjärrstyrning av produktion, användning och lagring som även innehåller flera analysfunktioner och simuleringsverktyg.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/EES-award-winners-2016-bild.jpg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/eon-Eprize-1.jpg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/pv-mag-2018-1.jpg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/The-smarter-E-award-2018.jpg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/05/Global-cleantech-100-2019.jpg
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/Intersolar-Award-2020-Winner.png
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up