on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 
VANLIGA FRÅGOR

FAQ

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna, under Nedladdningar hittar du också datablad och manualer för ytterligare information.

EnergyHub

Är EnergyHub en aktiv komponent i mitt elnät? Vad händer om den skulle gå sönder, blir mitt hus strömlöst då?

EnergyHub fasbalanserar samt omvandlar den likström som produceras i dina solceller och energilager till växelström för användning i huset. Skulle din EnergyHub gå sönder så blir inte ditt hus strömlöst utan du kommer bara tappa de fördelar som EnergyHub ger dig.

Jag ska nästan ha 20kW installerad solel, måste jag då ha en 21kW EnergyHub?

EnergyHubben dimensioneras utifrån den totala effekten av solpanelerna och behovet av fasbalansering. Normalt sett kan man alltid överdimensionera när det gäller solceller, på grund av förluster i systemet. Men man kan inte ge någon generell siffra och det behöver analyseras från fall till fall. I det specifika fallet skulle vi säga att du behövs en 21kW Energyhub.

Kan man placera EnergyHub var som helst i AC-nätet efter elmätaren eller måste den vara vid huvudsäkringarna?

Rent generellt så vill man ha EnergyHubben så nära din huvudcentral och huvudsäkringar som möjligt och i samma utrymme. Går inte detta så är det viktiga att mättransformatorer kan placeras vid huvudsäkringarna på kundsidan så att rätt mätdata samlas in.

Behöver jag 2 st EnergyHub om jag har 2st olika förbrukare på samma matning?

Om två olika förbrukare innebär två olika abonnemang från elnätsbolaget så behöver man ha 2 stycken EnergyHubbar. I det fall 2st olika förbrukare är 2st undercentraler, så behövs endast en EnergyHub för båda för att utnyttja fasbalansering och växelriktning.

Är det inbyggd isolationsövervakning i EnergyHub?

EnergyHub har inte någon isolationsövervakning men Solsträngsoptimerarna (SSO) har det

Hur väl matchar Ferroamps lösning en BRFs behov? Specifikt en eller flera hissar som går då och då. Är det en lämplig investering att para hiss och EnergyHub med en tilltänkt solcellsinvestering för fastigheten?

Ett EnergyHub system med batteri samt solel kan hjälpa till att kapa de effekttoppar och energikostnader som hissarna och övriga laster i huset genererar för fastigheten. För att svara exakt på den frågan måste en mer detaljerad analys utföras och mätdata insamlas.

Solceller och solsträngsoptimerare

Jag har redan solceller. Måste jag köpa nya för att använda ert system?

Ferroamp säljer inte själva solcellerna, så du kan använda solceller av vilket fabrikat som helst och koppla till våra moduler för att få ett optimalt system.

Hur många paneler kan man koppla per SSO?

Det beror på vilka solpaneler man använder sig av. Eftersom panelerna är seriekopplade adderas spänningen upp och strömmen förblir samma. För att räkna ut hur många paneler man kan ansluta per SSO, dividerar vi panelens Vmpp med 720V som är det maximala spänningen en SSO klarar att ta emot.

Ex. En solpanel har Impp = 9,3A och Vmpp = 35V och Pmax=325,5W. Antal paneler ges då av 720V/35V = 20.57, ~20 paneler kan anslutas till samma sträng.

Kan man tvinga SSO:erna att bryta spänningen i strängarna?

Nej det går inte (av naturliga skäl) då en solpanel sträng alltid är spänningsförande givet att solen lyser. Men SSO:n till EnergyHubben via likströmsnätet (kallat nanogrid), kan göras spänningslöst av säkerhetsskäl.

Kan man ansluta en liten vindsnurra och koppla in den på likströmsnätet? Går det att använda en vanlig SSO för det?

I dagsläget går det inte att ansluta en vindsnurra till likströmsnätet med en vanlig SSO. Planer finns på att vindkraft ska ska gå att ansluta i framtiden EnergyHub systemet, men inget datum finns för när det skulle vara möjligt.

Finns det någon begränsning på hur mycket solceller eller SSO-effekt man kan ansluta till en EnergyHub? Går det att överdimensionera mängden installerad solel och om så är fallet, hur mycket?

EnergyHub dimensioneras utifrån den totala effekten av solpanelerna och hur mycket fasbalansering man vill ha. Normalt sett kan man alltid överdimensionera mängden solel då det är en viss mängd förluster i systemet, men exakt hur mycket måste analyseras från fall till fall.

Finns det något sätt att upptäcka fel på paneler via SSO:n/EnergyCloud?

Nej i EnergyCloud kan man inte se specifika paneler utan endast kompletta strängar anslutna till varje SSO. Vill man ha mer information om individuella paneler kan paneloptimerare installeras, t.ex. TIGO.

Off-grid lösning

Finns det planer på att fixa så att man kan gå off-grid med era produkter?

Ferroamp har inte det i dagens erbjudande, men planerar att erbjuda det i en senare release. Datum för den releasen är inte fastställd och vi hoppas ha mer detaljerad information vid ett senare tillfälle.

Om man har batteri och er EnergyHub, hur fungerar det vid ett strömavbrott? Kan systemet leva vidare då?

Nej i dagsläget stänger systemet automatiskt ner av säkerhetsskäl vid ett strömavbrott, primärt för att förhindra bakmatning av el från solpaneler och energilager till elnätet. Det är också ett lagkrav.

Elbilsladdning

Jag har en elbil men behöver så stor huvudsäkring för att den ska ladda bra. Har ni en bättre lösning?

Genom fasbalanseringen i vårt system kan belastningen på huvudsäkringen och kostnaden för nätanslutningen minska, till exempel för att ge effektivare och snabbare elbilsladdning.

Till exempel kan en enfas-elbilsladdare levereras med 32 A ström i en elektrisk installation med en 3 x 20 A trefasförsörjning.

Kan man bestämma med vilken energi man vill ladda sin elbil med? T.ex. med enbart solenergi?

Att ladda elbilen är som vilken last som helst i din fastighet. Laddar du t.ex. bilen på natten då solen inte lyser kommer den att laddas från elnätet. Däremot om du laddar bilen när du har överproduktion från dina solceller så kommer bilen att laddas med solel.

Finns det någon elbilsladdare som passar bättre med EnergyHub?

Alla elbilsladdare fungerar bra med EnergyHub systemet då fasbalansering inte skiljer på vad det är för laster i huset utan balanserar faserna oavsett.

Kan ni säga något om när elbilsladdare (DC) finns tillgänglig och vad den kommer att kosta? Kommer hårdvaran att vara förberedd för Vehicle2Grid?

I dagsläget erbjuder vi en 50kW DC/DC laddare för kommersiellt bruk och utvalda kunder. 

I dagsläget kan vi inte säga något om när den mindre modellen är tillgänglig eller till vilket pris den kommer säljas. Nej, eftersom V2G standarden  ännu inte är 100% fastställd.

Batterier och batteristöd

Har ni planer på att stödja fler batteritillverkare?

Ja, Ferroamps långsiktiga mål är att kunna stödja fler batteritillverkare via Ferroamps Energy Storage Optimizer (ESO). 

Hur långt ifrån EnergyHub kan man placera ett batteri?

Hur långt ifrån EnergyHub kan man placera ett batteri?

Egentligen finns det inga begränsningar, utan det beror snarare på kabelstorleken mellan EnergyHub och batteriet. För att räkna ut hur stor kabel man behöver ha kan man använda ferroamps kabelkalkylator som nås på tools.ferroamp.com/cable_calculator.

Har hört att vissa inställningar i EnergyHub måste göras via er support. Kan man inte göra alla inställningar själv?

Ja det stämmer, just nu måste inställningar för styrning av batterier göras av vår support på distans. Kommande mjukvaruuppdateringar kommer att inkludera mer styrning och kontroll direkt för användaren.

Kan man få batteristödet för enbart EnergyHub om man inte har batteri?

 Nej det går inte, för att få stöd för EnergyHub behöver det inkluderas ett batteri i paketet. Däremot kan man få batteristöd flera gånger vilket är värt att komma ihåg.

Fasbalansering

Hur stor är fasbalanseringen på en 21kW EnergyHub?

EnergyHub 21kW kan fasbalansera upp till 29A mellan faserna.

Jag har idag 25A huvudsäkring. Om jag fasbalanserar på konsumtionssidan även för ev elbilen så kanske jag kan komma ner till 16A vilket sparar 1800 kr/år. Men min solcellsanläggning kan producera upp till 17kW och då behöver jag ändå 25A. Vad finns för lösning då?

Om du aldrig matar ut mer på elnätet än vad huvudsäkringen tillåter så är det inget problem. I detta fallet så är gränsen 11kW (16A 3-fas), så ett av alternativen att installera ett energilager där överproduktion som skulle matats ut på elnätet istället laddar energilagret.

EnergyCloud

EnergyHub är offline i EnergyCloud men har fått en IP-adress i displayen?

Klicka på resetknappen på undersidan av EnergyHub. Om det fortfarande inte verkar fungera kontakta support

Hur lägger jag till ett nytt system i Energy Cloud när jag redan har ett konto?
1. Gå in my mitt konto
2. Klicka på lägg till system och skriv in information om systemet
3. Skriv in Systemidentifikationskoden som finns på din Quick Start Guide
4 Lägg till System
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2020/01/Lägg-till-system.png
Jag vill lägga till en till användare i Energy Cloud, hur gör jag?

Nedan följer en kort instruktion hur man gör.

Gå in på anläggningen och lägger till användare under systeminställningarna

  1. Gå in i Systeminställningar
  2. Klicka på användare
  3. Skriv in mejladdressen ni vill lägga till
  4. Välj rättigheter för användaren
  5. Lägg till användaren, om det är en ny användarekommer du behöva skriva in för och efternamn
  6. Uppdatera sidan för att se om det finns en ny användare, användarenkommer få ett mejl med försatt lösenord som går att ändra
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2020/01/Lägg-till-användare.png
Har ni någon App eller är det bara en online portal? Om ej, finns det planer på att släppa en App för Energycloud?

Ferroamp har inte det i dagsläget, men all information finns tillgänglig via en onlineportal som fungerar utan problem i (och skalar om till) en mobiltelefon.

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2020/01/Lägg-till-användare.png
Kommer EnergyCloud kunna integreras med Tibber?

Just nu finns det ingen integration mellan Tibber och EnergyCloud. Ferroamp har ett antal öppna API:er för tredje parts integration. Notera att varje integration kan kräva viss systemintegration.

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2020/01/Lägg-till-användare.png

Energidelning

Jag har flera fastigheter intill varandra. Måste jag skaffa ett system för varje fastighet?

Nej, det behöver du inte, eftersom ferroamp’s system är modulärt. Vi skräddarsyr ett system som kan förse samtliga byggnader, elbilsladdare, energilager, etc. med energi. Solcellerna placerar du på det bäst exponerade taket.

Vår samfällighet har flera byggnader, inte alla med bra tak för solel. Har Ferroamp produkter/tjänster som gör det fördelaktigt att samfälligheten utvecklas till energigemenskap med kanske gemensam EnergyHub, batterier och elbilsladdningar?

Ja flera EnergyHub system kan sammankopplas i en Powershare installation där solel, energilager och elbilsladdning kan delas via ett lokalt likströmsnät. I ert fall där inte alla har bra tak för solel kan alla dela på produktion från de producerande taken. Notera att det för närvarande krävs tillstånd i vissa fall inom ramen för nätkoncession.

Garanti

Vad har ni för leveranstider för Ferroamp produkter och batterier?

Ferroamp säljer via Återförsäljare och det är dem som anger leveranstider. På www.ferroamp.se/sv/aterforsaljare kan man söka närmaste återförsäljare.

Hur lång är garantin på Energyhuben och SSO:er? Går det att förlänga garantin?

Alla Ferroamps produkter har 5 års garanti. I dagsläget har Ferroamp inte ett erbjudande att förlänga garantin men frågan har väckts tidigare och kommer att diskuteras.

Övriga frågor

Om jag vill driva min varmvattenberedare med likström när solcellerna levererar vad behöver jag då?

I dagsläget är det inte möjligt att ansluta andra likströmslaster till EnergyHub systemet utan ferroamps hjälp. Men i framtiden är tanken att olika likströmslaster ska kunna anslutas såsom LED lampor eller varmvattenberedare till EnergyHub systemet.

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up