on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 
FERROAMPs SMARTA ENERGIHUB & NILARs HEMMABATTERI

Öka nyttan av husägarens investering i solceller

Ferroamp energyhub och Nilar home box hemmabatteri
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/like-icon.png

Investera i en smart energihub och ett säkert hemmabatteri före årsskiftet

Genom att informera om det fördelaktiga statliga Energilagringsstödet för investeringar i ett hemmabatteri kan du hjälpa dina kunder att maximera nyttan av deras investeringar i solceller. Med det generösa Energilagringsstödet har husägare möjlighet att spara upp till 60% av sin investering i ett hemmabatteri och en smart energihub, dvs upp till 50 000 kronor. Ansökan måste vara inlämnad och godkänd innan den 31 december 2020.

På grund av att det nya Gröna bidraget som träder i kraft 1 januari 2021 är av samma typ som ROT-avdraget, dvs att bidraget kan nyttjas årligen framöver, så finns det utmärkta möjligheter att erbjuda successiva årliga kompletteringar av dina kunders solcellsanläggningar. Det här kan du bara göra om du erbjuder Ferroamps och Nilars unika system, som är modulärt skalbart och därmed framtidssäkrar dina kunders behov.

Solar icon

Hur nyttan av investeringen i solceller kan öka för en husägare

Med en Ferroamp EnergyHub och en Nilar Home Box kan husägaren använda sin egen solel själv och ladda elbilen optimalt samtidigt som behovet av att öka sin huvudsäkringen i huset kan undvikas.

Med en Ferroamp EnergyHub och en Nilar Home Box minskar husägarens beroende av det redan överbelastade elnätet. Det resulterar i en lägre elnäts- och energikostnad per månad redan idag och minimerar samtidigt framtida skenande elnäts- och energikostnader. På så sätt maximeras nyttan av husägarens investering i solceller på ett hållbart sätt redan nu och i framtiden.

Ferroamp energyhub och Nilar home box hemmabatteri
house icon

En effektiv lösning för framtidens elbehov

Med en Ferroamp EnergyHub kan du på ett intelligent och flexibelt sätt styra den el som du producerar med solens hjälp på dagen, förbrukar i ditt hus på morgonen och kvällen, lagrar i ditt Nilar Home Box batteri och som du köper från elnätet. Du får dessutom den världsunika och patenterade funktionen som kallas fasbalansering. Den gör att elen fördelas jämt mellan säkringarna så att du slipper byta proppar och kan ha en mindre huvudsäkring till din fastighet. Fasbalanseringen gör också att du laddar elbilen på kortast möjliga tid, oavsett när på dygnet du laddar den. Allt det här får du möjlighet att se live i Ferroamps molnbaserade energimätsystem i realtid.

Med Nilars Homebox får du ett energilager som har unika fördelar utifrån olika säkerhets- och miljöaspekter. Nilar Home Box bygger på den unika Nilar Hydrid® teknologin. Det är den vattenbaserade och flamsäkra elektrolyten som ger batterierna de unika säkerhetsfördelar jämfört med andra teknologier för energilagring. Nilar Home Box är dessutom producerat av 100 procent förnyelsebar energi här i Sverige och är designat för att hålla i mer än 20 år.

Med Ferroamps smarta EnergyHub och Nilars Home Box så väljer du spjutspetsteknik som är utvecklad och producerad i Sverige. Det är den mest hållbara och miljövänliga tekniken som finns idag som framtidssäkrar ditt hem mot en växande brist på el och mot höjningar av såväl elnätskostnader som elpriser i det redan nu överbelastade elnätet.

electritian icon

Fördelarna för dig som elinstallatör

 • Hjälp dina befintliga kunder att få ut större nytta av redan installerade solcellslösningar.
 • Erbjud dina nya kunder som är intresserade av att investera i solcellslösningar, en modulärt utbyggbar långsiktig lösning med ett säkert Home Box hemmabatteri och en smart EnergyHub som fastighetens hjärta vid nätanslutningen.
 • Fortsätta bygga långsiktiga affärer med dina kunder genom att kunna erbjuda tilläggslösningar med det nya ROT-liknande årliga Gröna bidraget som träder i kraft 1 januari 2021.
Argument icon

Hur kan du som elinstallatör påvisa fördelarna med Ferroamp EnergyHub och Nilar Home Box för husägare?

 • Husägare kan använda Energilagringsstödet i år på 60% och därmed spara maximalt till 50.000 kr på investeringen i en “smart” energihub och ett batterilager.
 • Med start 2021 kan husägare dra nytta av det nya Gröna avdraget varje år framöver, då lösningen kan byggas ut med fler solceller, batterilager och elbilsladdare för att öka fastighetens självförsörjning av el
 • Husägare får lägre månatlig elnäts- och energikostnad redan idag men framför allt så minimerar husägaren risken för kommande ökning av både elnäts- och energikostnader som drivs av både den akuta kapacitetsbristen och den kommande utbyggnaden av elnätet.
 • Husägare kan med lagring och användning av förnybar energi bidra till ett miljövänligt och hållbart samhälle.
 • Husägare bidrar till ett stabilare svenskt elnät genom att behöva köpa mindre el.
house icon

Vilka husägare kan dra fördel av EnergyHub och Home Box?

 • De som har solceller installerade och som redan producerar solel.
 • De som köpt solceller och växelriktare, men som inte har installerat dem ännu.
 • De som har ansökt om årets solcellsstöd innan den 7 juli och inte har köpt solceller och växelriktare ännu.
 • De som har elbil eller planerar att köpa en elbil och är i någon av situationerna ovan.
 • Vill du köpa och installera både solceller, elbilsladdning, smart energihub och hemmabatteri under första halvan av nästa år Då kan du använda det nya Gröna avdraget 2021 för solcellerna och elbilsladdningen samtidigt som du kan nyttja årets Energilagringsstöd 2020 för din smarta energihub och ditt hemmabatteri. Du behöver dock ansöka om årets Energilagringsstöd och få det godkänt innan årsskiftet.

Så går du vidare om du vill installera Ferroamps lösningar

Är du intresserad av att börja leverera våra lösningar till dina kunder kan du kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

Av vilket företag köper du dina övriga elinstallationsprodukter idag?
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up