on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 
FERROAMPs SMARTA ENERGIHUB & NILARs HEMMABATTERI

Framtidens lösning för husägare som vill maximera nyttan av sin investering i solceller

Ferroamp energyhub och Nilar home box hemmabatteri
Solar icon

Så får du maximal nytta av dina solceller

Många upplever att de inte får ut maximal nytta av sina solceller. 

 • Man lyckas inte använda särskilt mycket av sin egen producerade solel
 • Man säljer dagens produktion av solel billigt på dagen
 • Man måste sen köpa el dyrt när solen gått ner och priset gått upp
 • Eftersom elnätets strömkapacitet är begränsad för användarna, så inför fler och fler elnätbolag en så kallad effekttaxa. Effekttaxan innebär att du får betala mer om du har en hög elförbrukning under kort tid än om du har lägre elförbrukning under en längre tid.

Många upplever också problem med laddningen av de nya hybrid- och elbilarna i form av att huvudsäkringen går sönder trots att man bytt till en större huvudsäkring och dessutom sänkt laddeffekten till bilen för att skydda huvudsäkringen.

Det finns lösningar på dessa problem som består av en kombination  av en smart EnergyHub och ett hemmabatteri.

Med en smart energihub och ett hemmabatteri kan du öka din egenanvändning av solel och minska din huvudsäkring. Du får en bättre ekonomi samtidigt som du framtidssäkrar fastigheten för förändringar i elpriser och nättariffer. Det maximerar nyttan av din investering i solceller.

Regeringens Energilagringsstöd ger dig en unik möjlighet att integrera ett hemmabatteri i din anläggning med ett bidrag på 60% och maximalt upp till 50 000 kr ink moms. Din ansökan måste bli godkänd av Boverket senast 31:a december så ansök nu så att din ansökan hinner godkännas i god tid innan 31:a december.

Solar icon

Varför använder jag så lite av min egenproducerade solel?

Det är en större utmaning än vad många tror att använda all sin egen producerade solel till sin egen elförbrukning.  Vi förbrukar främst el på morgonen och på kvällen i våra hem medan solel produceras på dagen. Vi får därmed mata tillbaka vår egenproducerade solel till elnätet på dagen och sälja den till ett lågt pris. Vi får sen ta tillbaka elen från elnätet på kvällen och köpa den igen, fast då till ett högre pris. Gör vi inget åt saken, så fortsätter vi vara helt och hållet beroende av det redan överbelastade elnätet, trots att vi producerar vår egen el med solens hjälp. 

Solar icon

Varför är elnätet överbelastat och hur påverkar det mig?

Att elnätet redan är överbelastat beror på att under vissa perioder på året och vissa tider på dygnet så använder många mycket el samtidigt. När vi sen köper elbilar, så blir belastningen på elnätet ännu större. 

Du laddar bilen när du kommer hem från jobbet, lagar mat, kör diskmaskin och kanske en tvätt eller två. Det ökar din användningen av el avsevärt under samma tid som belastning på elnätet redan är hög. Du har förmodligen redan bytt till en större huvudsäkring för att slippa byta proppar.

När du beställer en större huvudsäkring av ditt elnätsbolag, så höjs din månatliga elnätskostnad eftersom du därmed reserverar en större kapacitet i elnätet hos ditt elnätsbolag. När många vill byta till större huvudsäkring så leder det till att elnätsbolaget måste bygga ut elnätet. Det resulterar i sin tur i ännu högre framtida elnätskostnader. Det är dessa kostnader vi alla kommer att få betala dyrt för i framtiden i form av stigande elnätsräkningar varje månad.

Solar icon

Vad är då lösningen för mig på det nya elproblemet?

Installerar du en lösning som kan styra och lagra din egen solel, i form av en smart energihub och ett säkert hemmabatteri, så leder det till att din elförsörjning blir långsiktigt hållbar. Du kommer sannolikt att vilja bygga ut ditt system vartefter, med det kommande ROT-liknande årliga Gröna avdraget, för att på sikt göra dig minimalt beroende av elnätet och dess skenande elnät- och energikostnader. Initialt kan du dessutom undvika att höja din huvudsäkring och samtidigt ladda din elbil optimalt när du väljer en smart EnergyHub från Ferroamp och ett säkert och miljövänligt hemmabatteri från Nilar. Det är med en sådan lösning du kan maximera nyttan med dina solceller!

Din ansökan om det statliga Energilagringsstödet måste vara godkänd innan den 31:a december 2020. Ansök idag för det kan ta flera veckor att få ansökan godkänd. Energilagringsstödet täcker 60% av din investering och maximalt 50 000 kr ink moms i en smart energihub och ett hemmabatteri. Får du din ansökan godkänd innan årskiftet så behöver du installera systemet och ansluta det till dina solceller innan 30 juni 2021 för att du skall få Energilagringsstödet utbetalat.

house icon

En effektiv lösning för framtidens elbehov

Med en Ferroamp EnergyHub kan du på ett intelligent och flexibelt sätt styra den el som du producerar med solens hjälp på dagen, förbrukar i ditt hus på morgonen och kvällen, lagrar i ditt Nilar Home Box batteri och som du köper från elnätet. Du får dessutom den världsunika och patenterade funktionen som kallas fasbalansering. Den gör att elen fördelas jämt mellan säkringarna så att du slipper byta proppar och kan ha en mindre huvudsäkring till din fastighet. Fasbalanseringen gör också att du laddar elbilen på kortast möjliga tid, oavsett när på dygnet du laddar den. Allt det här får du möjlighet att se live i Ferroamps molnbaserade energimätsystem i realtid.

Med Nilars Homebox får du ett energilager som har unika fördelar utifrån olika säkerhets- och miljöaspekter. Nilar Home Box bygger på den unika Nilar Hydrid® teknologin. Det är den vattenbaserade och flamsäkra elektrolyten som ger batterierna de unika säkerhetsfördelar jämfört med andra teknologier för energilagring. Nilar Home Box är dessutom producerat av 100 procent förnyelsebar energi här i Sverige och är designat för att hålla i mer än 20 år.

Med Ferroamps smarta EnergyHub och Nilars Home Box så väljer du spjutspetsteknik som är utvecklad och producerad i Sverige. Det är den mest hållbara och miljövänliga tekniken som finns idag som framtidssäkrar ditt hem mot en växande brist på el och mot höjningar av såväl elnätskostnader som elpriser i det redan nu överbelastade elnätet.

Ferroamp energyhub och Nilar home box hemmabatteri

Vem kan
utnyttja stöden?

Solar icon

Om du planerar köpa solceller och har beviljats solcellsstöd.

 1. Ansök om Energilagringsstödet för batterilager och få din ansökan beviljad så snart som möjligt.
 2. Kontakta en av våra kunniga återförsäljare för att få hjälp med installation eller fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig att hitta rätt elinstallatör.
 3. Vi hjälper din elinstallatör med utbildning och installationssupport.

För investeringar i en lösning med EnergyHub och Home Box kan husägaren ta del av det statliga stödet för batterilager på 60% av kostnaden, upp till 50 000 kronor. Tidigare beviljat solcellsstöd kan användas för installation av Ferroamps solsträngsoptimerare (SSO) tillsammans med solceller och annan utrustning.

Solar icon

Har du redan solceller?

Ansök om Energilagringsstödet så snart som möjligt

För dig som vill maximera nyttan av din investering i solceller med EnergyHub och Home Box finns det just nu möjlighet att ta del av det statliga stödet för batterilager på 60%, upp till 50 000 kronor. Kontakta en av våra kunniga återförsäljare för att få hjälp med installation eller fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig att hitta rätt elinstallatör.

Solar icon

Du har inga solceller men planerar att köpa?

För att ta del av årets Energilagerstöd 2020 krävs det att du lämnar in din ansökan och får den godkänd innan den 31 december 2020. Därefter måste du installera och ansluta ditt system till din solcellsanläggning innan den 30:e juni 2021 för att kunna få investeringsstödet utbetalt. Det statliga stödet för installation av solceller övergår till ett Grönt avdrag fr o m 1 januari 2021. Läs mer om det Gröna avdraget här.

 1. Ansök om Energilagringsstödet så snart som möjligt så att din ansökan hinner bli godkänd innan 31:a december.
 2. Kontakta en av våra kunniga återförsäljare för att få hjälp med installation eller fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig att hitta rätt installatör.
 3. Vi hjälper din elinstallatör med utbildning och installationssupport.
 4. Solceller och även elbilsladdning kan du köpa med stöd av de nya Gröna avdraget för att sedan installera det samtidigt med din smarta EnergyHub och ett Home Box hemmabatteri under första halvan av 2021.

Du får EnergyHub och Home Box med 60% och maximalt 50 000 kr ink moms i statligt stöd.

Hur köper och installerar jag en EnergyHub och en Home Box?

Vi guidar dig rätt

Ferroamp energyhub och Nilar home box hemmabatteri

EnergyHub och Home Box köps via välsorterade elinstallationsfirmor och solcellsleverantörer. Kontakta din närmaste leverantör för offert på utrustning och installation. Din ansökan för Energilagringsstöd måste vara godkänd innan 31:a december 2020. Säkerställ att ansökan skickas in så fort som möjligt med tanke på handläggningstiden.

Vi på Ferroamp hjälper dig gärna att hitta rätt lösning och installatör för dina behov – fyll i nedanstående formulär för assistans.

Har du solceller sedan tidigare?
JaNej
Har du sökt stöd för energilager? (Batteristöd)
JaNej
Har du sökt solcellsstöd innan 7 juli?
JaNej
Har du beställt dina solceller men inte fått de levererade?
JaNej
Har du inte sökt eller fått beviljat solcellsstöd men tänker installera solel med nya Gröna avdraget under våren 2021?
JaNej
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up