on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 

Från Solcellsstöd och Energilagringsstöd 2020 till grönt bidrag 2021

Så bör du göra redan i år för att inte missa de generösa investeringsstöden

Flera olika statliga investeringsstöd – Vad gäller?

Det finns ett antal statliga investeringsstöd som går att nyttja för att du som husägare ska kunna få maximal nytta av dina investeringar i solel och elbilar.
 • Energilagringsstöd – Ansökan måste vara godkänd innan 31 december 2020
 • Solcellsstödet – Ansökan löpte ut 7 juli 2020
 • Stöd till laddstation – Installation måste vara klar och därefter måste ansökan lämnas in och bli godkänd senast den 31 december 2020
 • Gröna avdraget – Träder i kraft den 1 januari 2021 och omfattar såväl solceller, elbilsladdning, smarta energihubbar som batterilager. Läs mer om det Gröna bidraget.
battery icon

Energilagringsstödet 2020

Ansökan för Energilagringsstöd måste vara godkänd innan 31 december 2020 och ger dig möjlighet att köpa en “smart” EnergyHub och ett säkert Home Box hemmabatteri med tillbehör och installation. Energilagringsstödet täcker 60% av kostnaden med ett maximalt investeringsstöd om 50 000 kr. Från 1 januari 2021 ersätts Energilagringsstödet med det gröna avdraget. För mer information om det gröna avdraget, se längre ned på sidan. 

Sista dag för att få din ansökan om Energilagringsstöd godkänd är den 31 december 2020, så ansök idag för handläggningstiden kan ta flera veckor. Lösningen behöver vara installerad och ansluten till en solcellsanläggning innan 30 juni 2021 för att stödet skall betalas ut.

note icon

Så här gör du för att få investeringsstödet

 1. Ansök om Energilagringsstödet här hos Boverket idag
 2. Din ansökan måste vara godkänd innan 31 december 2020
 3. Kontakta en elinstallatör (alt. kontakta oss via formuläret längre ned på denna sida så hjälper vi dig)
 4. Köp, installera och anslut din EnergyHub och Home Box till din solelanläggning innan 30 juni 2021.

Har du driftsatta solceller anslutna till elnätet idag?
Då kan du kan sälja din gamla växelriktare på blocket och ersätta den med Ferroamp EnergyHub som ger dig ett nytt utbyggbart och framtidssäkert energisystem i ditt hus. Du behöver då bara komplettera din Ferroamp EnergiHub med Ferroamps SSO för att få ett helt framtidssäkert energisystem till ditt hus.

Har du ansökt om solcellsbidrag innan den 7/7 i år och installerat solcellerna, men inte driftsatt?
Då kan du kan sälja din gamla växelriktare på blocket och ersätta den med Ferroamp EnergyHub som ger dig ett nytt utbyggbart och framtidssäkert energisystem i ditt hus. Du behöver då bara komplettera din Ferroamp EnergiHub med Ferroamps SSO för att få ett helt framtidssäkert energisystem till ditt hus.

Har du ansökt om solcellsbidrag innan den 7/7 i år och köpt solcellerna och växelriktare, men inte installerat?
Då kan du be att få lämna tillbaka dina växelriktare och ersätta den med Ferroamp EnergyHub som ger dig ett nytt utbyggbart och framtidssäkert energisystem i ditt hus. Du behöver då bara komplettera din Ferroamp EnergiHub med Ferroamps SSO för att få ett helt framtidssäkert energisystem till ditt hus.

Har du ansökt om solcellsbidrag innan den 7/7 i år och inte köpt solcellerna än?
Då kan du få hjälp av oss att hitta lämpliga leverantörer för att framtidssäkra din solelanläggning.

FERROAMP ENERGYHUB & NILAR HOME BOX

Maximerar nyttan av din investering i solceller

Ferroamp energyhub och Nilar home box hemmabatteri
sun icon

Solcellsstödet 2020

Ansökan för solcellstödet löpte ut 7 juli 2020. Investeringsstödet erbjöd 20% rabatt på installation och material för solceller. För dig som fått din ansökan beviljad behöver lösningen installeras senast 30 juni 2021.

battery icon

Bidrag till laddstation 2020

Din laddstation hemma måste vara installerad innan 31 december och därefter kan du lämna in din ansökan inom 6 månader för att få den godkänd. Du får bidrag för hälften av kostnaderna för material inklusive laddbox och arbetskostnaden för installation. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. 

Läs mer om laddstation för privatpersoner på Naturvårdsverkets hemsida:

sun icon

Fördelarna med att utnyttja alla tre investeringsstöden för 2020

Det är mest fördelaktigt är att använda alla tre stöden redan i år och installera alltsammans innan i början på december istället för att vänta på det nya Gröna avdraget som införs nästa år därför att:

 • Solcellsstödet är 20% av kostnaden för din kompletta solcellsinstallation med ett maximalt belopp på 240 000 kronor, vilket skulle ge en maximal kostnad för solcellsinstallationen på 1.2 miljoner kronor. För en stor villa kan en solcellsinstallation kosta runt 200 000 kr så stödet skulle då bli 40 000 kr. I solcellsstödet ingår även kostnaden för växelriktaren. Köper du en EnergyHub från Ferroamp med hjälp av Energilagringsstödet istället, så får du 60% i stöd på EnergiHubben och du kan lämna tillbaka växelriktaren eftersom EnergiHuben hanterar både solcellerna, hemmabatteri, elbilsladdningen och dessutom sänker din månatliga elnätskostnad.
 • Energilagringsstödet är 60% av kostnaden för en smart energihub och ett hemmabatteri med ett maximalt belopp på 50 000 kr.
 • Stödet för laddstation är 50% av kostnaden för din kompletta elbilsladdinstallation med ett maximalt belopp på 10 000 kr.
 • Totalt kan du alltså få cirka 100 000 kr i stöd för att göra din fastighet grön i år och installerar du allt på en gång innan årsskiftet, så spar du åtskilligt med pengar på installationsarbetet eftersom allt kan installeras på samma gång.

Du kan dock vänta tills efter årsskiftet och då använda det nya Gröna avdraget för solceller och laddstation men samtidigt använda dig av årets stöd för smart energihub och energilager. Du köper, installerar och ansluter sedan hela systemet under första halvåret 2021. Då slipper du köpa växelriktare utan får istället en smart energihub med 60% rabatt i vilken växelriktarfunktionen ingår och som dessutom laddar elbilen optimalt samtidigt som den sänker din månatliga elnätskostnad.

leaf icon

Grönt avdrag från och med 2021

Från 1 januari 2021 ersätts Energilagringsstödet av det nya “Gröna avdraget”. Detta avdrag är till för att sänka kostnaden för investeringar i solcellsinstallationer, elbilsladdare, smarta enbergihubbar och hemmabatterier.

Det Gröna avdraget fungerar likt ett rotavdrag, där installatören gör avdraget direkt från fakturan för tjänsterna och de relaterade produkterna.

Likt villkoren för rotavdrag kommer det gröna avdraget kunna nyttjas årligen. Du kan således investera i din fastighets energiomställning under flera efterföljande år för att på sikt bli så självförsörjande och så oberoende som möjligt av det redan överbelastade elnätet och de stigande elpriserna.

För det gröna avdraget gäller följande:

 • Max 50% på installation av smart energihub och hemmabatteri (det är 60% i år)
 • Max 15% på solcellsinstallationen (det är 20% i år)
 • Max 50% på installation av laddstation för din elbil (det är 50% i år)
 • Totala avdraget är maximerat till 50 000 kr per person och år, men är det två personer som äger fastigheten så blir det totala avdraget 100 000 kr per år. 

Det är med andra ord mycket fördelaktigt att investera i en framtidssäker och utbyggbar grön energiteknik till ditt hus redan i år eftersom stöden är som högst nu under 2020. Därefter kan du komplettera med ytterligare solceller, hemmabatterier och elbilsladdare tills du har ett eget energisystem som minimerar ditt beroende av elnätet.

help icon

Ta del av investeringsstöden redan idag!

Vill även du maximera dina investeringar i solceller, energihubar, hemmabatterier och elbilsladdare? Tveka inte på att agera redan idag!

Ansök om Energilagringsstödet så du får din ansökan beviljad innan 31 december 2020. Kontakta en av våra kunniga återförsäljare för att få hjälp med installation eller fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig att hitta rätt elinstallatör. Under 2021 kan du bygga ut din solcellsanläggning och göra avdrag med det nya Gröna avdraget.

Har du solceller sedan tidigare?
JaNej
Har du sökt stöd för energilager? (Batteristöd)
JaNej
Har du sökt solcellsstöd innan 7 juli?
JaNej
Har du beställt dina solceller men inte fått de levererade?
JaNej
Har du inte sökt eller fått beviljat solcellsstöd men tänker installera solel med nya Gröna avdraget under våren 2021?
JaNej
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up