on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 

Grönt avdrag för solceller, smart energihub, batterier och laddboxar under 2021

Så bör du göra för att ta del av de generösa investeringsstöden

Grönt avdrag – Vad gäller?

Från 1 jan 2021 får man göra avdrag på 15% av arbets- och materialkostnader för en solcellsanläggning och 50% på arbets- och materialkostnader för installation av smart energihub, batterier (energilager) eller laddbox för elbil. 

Det gröna avdraget kommer att hanteras som ROT-avdrag, dvs installatören drar av kostnaden direkt på fakturan. Det gröna skatteavdraget är på max 50.000 kr per person och år. Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. Läs mer om det gröna avdraget här.

battery icon

Energilagringsstödet 2020

Från 1 januari 2021 ersätts Energilagringsstödet med det gröna avdraget. För mer information om det gröna avdraget, se längre ned på sidan. 

Sista dag för att få din ansökan om Energilagringsstöd godkänt var den 31 december 2020. Lösningen behöver vara installerad och ansluten till en solcellsanläggning innan 30 juni 2021 för att stödet skall betalas ut.
FERROAMP ENERGYHUB & NILAR HOME BOX

Maximerar nyttan av din investering i solceller

Ferroamp energyhub och Nilar home box hemmabatteri
sun icon

Solcellsstödet 2020

Ansökan för solcellstödet löpte ut 7 juli 2020. Investeringsstödet erbjöd 20% rabatt på installation och material för solceller. För dig som fått din ansökan beviljad behöver lösningen installeras senast 30 juni 2021.

battery icon

Bidrag till laddstation 2020

Din laddstation hemma måste vara installerad innan 31 december och därefter kan du lämna in din ansökan inom 6 månader för att få den godkänd. Du får bidrag för hälften av kostnaderna för material inklusive laddbox och arbetskostnaden för installation. Som mest kan man få 10.000 kronor i bidrag per fastighet. 

Läs mer om laddstation för privatpersoner på Naturvårdsverkets hemsida:

sun icon

Fördelarna med att utnyttja alla tre investeringsstöden 2020

Det var mest fördelaktigt att använda alla tre stöden 2020 och installera alltsammans i början på december istället för att vänta på det nya Gröna avdraget som infördes 1 januari 2021 därför att:

 • Solcellsstödet är 20% av kostnaden för din kompletta solcellsinstallation med ett maximalt belopp på 240.000 kronor, vilket skulle ge en maximal kostnad för solcellsinstallationen på 1.2 miljoner kronor. För en stor villa kan en solcellsinstallation kosta runt 200.000 kr så stödet skulle då bli 40.000 kr. I solcellsstödet ingår även kostnaden för växelriktaren. Köper du en EnergyHub från Ferroamp med hjälp av Energilagringsstödet istället, så får du 60% i stöd på energihubben och du kan lämna tillbaka växelriktaren eftersom energihubben hanterar både solcellerna, hemmabatteri, elbilsladdningen och dessutom sänker din månatliga elnätskostnad.
 • Energilagringsstödet är 60% av kostnaden för en smart energihub och ett hemmabatteri med ett maximalt belopp på 50.000 kr.
 • Stödet för laddstation är 50% av kostnaden för din kompletta elbilsladdinstallation med ett maximalt belopp på 10.000 kr.
 • Totalt kan du alltså få cirka 100 000 kr i stöd för att göra din fastighet grön i år och installerar du allt på en gång innan årsskiftet, så spar du åtskilligt med pengar på installationsarbetet eftersom allt kan installeras på samma gång.

Du kan dock vänta tills efter årsskiftet och då använda det nya Gröna avdraget för solceller och laddstation men samtidigt använda dig av  stöden för 2020 för en “smart” energihub och energilager. Du köper, installerar och ansluter sedan hela systemet under första halvåret 2021. Då slipper du köpa växelriktare utan får istället en smart energihub med 60% rabatt i vilken växelriktarfunktionen ingår och som dessutom laddar elbilen optimalt samtidigt som den sänker din månatliga elnätskostnad.

leaf icon

Grönt avdrag från och med 2021

Från 1 januari 2021 ersätts Energilagringsstödet av det nya “Gröna avdragett”. Detta avdrag är till för att sänka kostnaden för investeringar i solcellsinstallationer, elbilsladdare, smarta enbergihubbar och hemmabatterier.

Det Gröna avdraget fungerar likt ett ROT-avdrag, där installatören gör avdraget direkt från fakturan för tjänsterna och de relaterade produkterna.

Likt villkoren för rotavdrag kommer det gröna avdraget kunna nyttjas årligen. Du kan således investera i din fastighets energiomställning under flera efterföljande år för att på sikt bli så självförsörjande och så oberoende som möjligt av det redan överbelastade elnätet och de stigande elpriserna.

För det gröna avdraget gäller följande:

 • Max 50% på installation av smart energihub och hemmabatteri (det är 60% i år)
 • Max 15% på solcellsinstallationen (det är 20% i år)
 • Max 50% på installation av laddstation för din elbil (det är 50% i år)
 • Totala avdraget är maximerat till 50.000 kr per person och år, men är det två personer som äger fastigheten så blir det totala avdraget 100.000 kr per år. 

Det var fördelaktigt att investera i en framtidssäker och utbyggbar grön energiteknik till ditt hus 2020 eftersom stöden var som högst under 2020. Därefter kan du komplettera med ytterligare solceller, hemmabatterier och elbilsladdare tills du har ett eget energisystem som minimerar ditt beroende av elnätet.

  Har du solceller sedan tidigare?
  JaNej
  Har du sökt stöd för energilager? (Batteristöd)
  JaNej
  Har du sökt solcellsstöd innan 7 juli?
  JaNej
  Har du beställt dina solceller men inte fått de levererade?
  JaNej
  Har du inte sökt eller fått beviljat solcellsstöd men tänker installera solel med nya Gröna avdraget under våren 2021?
  JaNej
  https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

  Electricity. Reinvented.

  Domnarvsgatan 16
  163 53 Spånga | Stockholm

  Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

  Scroll Up