Erbjudande t.o.m 31 augusti

Förlängd garanti

Nu får du som köpt ett Ferroamp-system möjlighet att förlänga garantin till 10 år. Erbjudandet gäller system som driftsatts från och med 1 januari 2023.

Garantin på EnergyHub och solsträngsoptimerare är fem år, men kan med detta erbjudande förlängas med ytterligare fem år.

Förlängd garanti ger tio års trygghet

Med en förlängd garanti är du skyddad mot produktfel i ytterligare fem år. Under garantitiden reparerar eller byter vi ut produkter om något inte fungerar.

Villkoren är samma som för den ordinarie garantin.

Produkter som omfattas

Förlängd garanti kan tecknas för följande produkter och serienummer:

  • EnergyHub 14kW,  21kW och 28kW 
  • Solsträngsoptimerare SSO 8kW 

Övriga produkter från Ferroamp omfattas inte av erbjudandet om förlängd garantitid.

Erbjudandet gäller för produkter som ingår i ett system som driftsatts 2023-01-01 eller senare. 

De part- och serienummer som efterfrågas i formuläret hittar du på etiketten på respektive produkt.

Priser för förlängd garanti

Så här går det till

Egenkontroll

Kontakta installatör för att genomföraegen kontroll av berörda produkter. Dokument bifogas i beställning.

Fotografera

Ta ett foto av produkten där placering och omgivande miljö framgår. Fotot ska bifogas vid beställning.

Beställ förlängd garanti

Gå till ärendeformuläret. Välj ”Förlängd garanti” under ”Vad gäller ditt ärende?”.