Nyhet!

Stödtjänster

med öppen flexibilitet!

Med Ferroamp kan du tjäna pengar på att sälja stödtjänster till elnätet och samtidigt använda batteriet för fastighetens behov.

Om Ferroamp-systemet

Koppla ihop solceller, batteri och elbilsladdning med Ferroamp-systemet för maximal styrbarhet och flexibilitet. 

Med dynamisk fas- och lastbalansering får du en jämn och snabb elbilsladdning samtidigt som du skyddar huvudsäkringen och undviker effekttoppar. 

Ferroamp-systemet ger dig en intelligent växelriktare med minimala omvandlingsförluster. Likströmsnätet ger dig maximala möjligheter att styra hur solelen används.

Utnyttja utrymmet i fastighetens elsystem bättre genom att jämna ut förbrukningen över samtliga tre faser. Undvik överbelastning vid t. ex elbilsladdning eller minska huvudsäkringen och kostnaden för anslutningen till elnätet.

Ett modulärt system som kan byggas ut efter behov och som kontinuerligt uppdateras med nya funktioner över internet.

Genom Ferroamps smarta styrning kan batterier användas både för att ladda med el från solceller eller från elnätet när elen är billig. Använd sedan elen när priset är högt eller för att kapa egna effekttoppar.

Om Ferroamp-systemet

Koppla ihop solceller, batteri och elbilsladdning med Ferroamp-systemet för maximal styrbarhet och flexibilitet. 

Med dynamisk fas- och lastbalansering får du en jämn och snabb elbilsladdning samtidigt som du skyddar huvudsäkringen och undviker effekttoppar. 

Ferroamp-systemet ger dig en intelligent växelriktare med minimala omvandlingsförluster. Likströmsnätet ger dig maximala möjligheter att styra hur solelen används.

Utnyttja utrymmet i fastighetens elsystem bättre genom att jämna ut förbrukningen över samtliga tre faser. Undvik överbelastning vid t. ex elbilsladdning eller minska huvudsäkringen och kostnaden för anslutningen till elnätet.

Ett modulärt system som kan byggas ut efter behov och som kontinuerligt uppdateras med nya funktioner över internet.

Genom Ferroamps smarta styrning kan batterier användas både för att ladda med el från solceller eller från elnätet när elen är billig. Använd sedan elen när priset är högt eller under för att kapa egna effekttoppar.

Hitta en installatör nära dig!

Sök på kartan efter en installatör i ditt närområde

”På Ferroamp utvecklar vi lösningar som ger fastighetsägaren makten i det nya energilandskapet. När konsumenten får kontroll över sin elnätsanslutning minskar även belastningen på elnätet och hastigheten i elektrifieringen kan öka.”

- Björn Jernström, grundare och CTO, Ferroamp