Electricity.
Reinvented.

ETT SYSTEM OAVSETT STORLEK
SKALBAR FRAMTIDSSÄKER

Ett nytt sätt att tänka

Elnätet är i en dramatisk förändringsfas då den traditionella energiproduktionen från vattenkraft och kärnkraft får konkurrens från billigare förnybar energiproduktion. Vindkraft och solel är billigare och det faktum att man kan skörda sin egen energi på taket gör att allt fler installerar solelanläggningar som producerar energi när solen skiner. Energiproduktion styrs av ekonomi och eftersom vind och solenergi är gratis när investeringen är gjord så ser vi en enorm tillväxt. Därtill förändras sättet vi använder el. Elbilar, elektrifiering av transport och industri samt nya fabriker och datacenter sätter nya krav på elnätet. Man kan bygga ett datacenter eller en stor energislukande fabrik på några år medan elnätet som försörjer våra städer och regioner behöver decennier för att anpassas.
Egen el-produktion
Med solceller på taket
Batterilagring
Intelligent lagring och balansering
Fasbalansering
Utjämning över alla tre faser
Investering
Mycket kostnadseffektiv lösning

Ett nytt sätt att tänka

Elnätet är i en dramatisk förändringsfas då den traditionella energiproduktionen från vattenkraft och kärnkraft får konkurrens från billigare förnybar energiproduktion. Vindkraft och solel är billigare och det faktum att man kan skörda sin egen energi på taket gör att allt fler installerar solelanläggningar som producerar energi när solen skiner. Energiproduktion styrs av ekonomi och eftersom vind och solenergi är gratis när investeringen är gjord så ser vi en enorm tillväxt. Därtill förändras sättet vi använder el. Elbilar, elektrifiering av transport och industri samt nya fabriker och datacenter sätter nya krav på elnätet. Man kan bygga ett datacenter eller en stor energislukande fabrik på några år medan elnätet som försörjer våra städer och regioner behöver decennier för att anpassas.
Egen el-produktion
Med solceller på taket
Batterilagring
Intelligent lagring och balansering
Fasbalansering
Utjämning över alla tre faser
Investering
Mycket kostnadseffektiv lösning

Elnätet behöver förändras
elräkningen belastas

Oavsett hur man resonerar i politiska diskussioner kvarstår det faktum att elnätet behöver förstärkas och förändras. Vi kan inte fortsätta bygga elnät som vi gjort hittills. Kostnaden för förändringen av elnätet kommer att dyka upp på elräkningen och den kommer baseras på när och hur mycket vi förbrukar under vissa tider.
Smart grid
El-nätets struktur måste förändras
Elbilsladdning
Antalet elbilar ökar drastiskt
Lagring
Överskottet av egenproducerad energi
PowerShare
Dela på resurserna på bästa möjliga sätt

Illustration som jämför traditionell metod med Ferroamps metodHanteringen av den egenproducerade solenergin

Illustration som jämför traditionell metod med ferroamp’s metodHantering av egen solenergi

Solceller

Den uppmätta produktionen från våra solsträngsoptimerare (SSO), dvs produktionen från solpanelerna.

Batteri

Den uppmätta effekten från våra energilagrings-optimerare (ESO), dvs den effekt som är till/från batterierna

EnergyHub

Det självreglerande likströmsnätet, DC nanogrid, kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras mellan enheterna på ett effektivt sätt

Elnät

Den effekt som mäts över strömtransformatorerna, vanligen den effekt som vi köper/säljer från elnätet.

Förbrukning

Hemmets förbrukning, tex vid matlagning kan tolkas som Förbrukning = Nät – (Solproduktion + Batteri). Utan batterier eller solproduktion blir Nät=Förbrukning.

EnergyCloud

I din mobil eller dator kan du enkelt följa och justera din energiförbrukning. Visar HUR du använder din energi, inte bara hur mycket.

EnergyHub-systemet i likströmsnät med
Sammankopplade komponenter

Ferroamp-systemet med en central EnergyHub och optimerare för solpaneler, vindsnurror och energilager är unikt. Det lokala självreglerande likströmsnätet – DC nanogrid – kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras mellan enheterna på ett effektivt sätt.
Uppkopplat
Övervakning via app på mobilen
Snabbladdning
Solpaneler och batterier i energilager och elbilar använder likström
Intelligent Lagring
Oanvänd energi lagras tills den blir lämplig att förbruka istället för köpt el
Fasbalansering
EnrgyHub samlar information från samtliga komponenter och balanserar last och förbrukning jämnt över husets faser.

Komponenterna sammankopplas i likströmsnätet vilket minskar omvandlingsförlusterna avsevärt. Det ger systemet flexibilitet och gör det lätt att bygga ut, t.ex. installera fler solpaneler eller öka lagringskapaciteten. Skalbarheten gör att EnergyHub systemet lätt kan anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter. EnergyHub är systemets centrum och ser till att energin används på bästa sätt. Den jämnar även ut obalans mellan faserna i anslutningen till elnätet, oberoende av var den uppstått.

EnergyHub-systemet i likströmsnät med
Sammankopplade komponenter

Ferroamp-systemet med en central EnergyHub och optimerare för solpaneler, vindsnurror och energilager är unikt. Det lokala självreglerande likströmsnätet – DC nanogrid – kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras mellan enheterna på ett effektivt sätt.
Uppkopplat
Övervakning via app på mobilen
Snabbladdning
Solpaneler och batterier i energilager och elbilar använder likström
Intelligent Lagring
Oanvänd energi lagras tills den blir lämplig att förbruka istället för köpt el
Fasbalansering
EnrgyHub samlar information från samtliga komponenter och balanserar last och förbrukning jämnt över husets faser.

Komponenterna sammankopplas i likströmsnätet vilket minskar omvandlingsförlusterna avsevärt. Det ger systemet flexibilitet och gör det lätt att bygga ut, t.ex. installera fler solpaneler eller öka lagringskapaciteten. Skalbarheten gör att EnergyHub systemet lätt kan anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter. EnergyHub är systemets centrum och ser till att energin används på bästa sätt. Den jämnar även ut obalans mellan faserna i anslutningen till elnätet, oberoende av var den uppstått.

Smart sammankopplad kraftelektronikKombinerar energikällor
och teknologier

Det unika Ferroamp-systemet med en central EnergyHub omvandlar och optimerar solel och energilager. Det självreglerande likströmsnätet – DC nanogrid – kopplar samman enheterna så att energi överförs på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet och styr omvandlingen till och från växelström efter behov.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Energibehov.jpg
1. Kontroll på energi- och effektanvändning
EnergyCloud kan visualisera, analysera och simulera användningsdatan för att skapa en anpassad installation och därigenom en dynamisk styrning för att kontrollera energi och effekt
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Brygga.jpg
2. En bro mellan likström och växelström
EnergyHub omvandlar, styr och optimerar flödet mellan växelström och likström
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/elbilsladdning.jpg
3. Problemfri elbilsladdning
Elbilsladdning från växelström belastar ofta bara en av husets faser, vilket underlättas av fasbalansering och dynamisk styrning
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/solar-panels.jpg
4. Solpaneler
Med vår SSO – Solar String Optimizer – kopplas solpaneler till det lokala likströmsnätet
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/vindkraft.jpg
5. Vind kompletterar sol
Likströmsnätet gör att vi kan kombinera olika energikällor och dra nytta av dess olika egenskaper och fördelar. Vindgeneratorn kan placeras där det blåser som mest eller där den stör utsikten minst.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/air-conditioning.jpg
6. Likströmsförbrukare
Stora elförbrukare som pumpar, kompressorer, fläktar och LED belysning drivs idag av likström via inbyggda omvandlare
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/elbilar-laddas.jpg
7. Ladda elbilen med likström
Elbilens batteri använder också likström, genom att koppla den direkt till likströmsnätet minskas de totala omvandlingsförlusterna
X-Edison-Thomas_5HR.jpg
8. Likström är framtiden
En av hörnstenarna i EnergyHub systemet är likströmsnätet. Det gör att sol- och vindenergi kan kopplas ihop med energilager och elbilsladdning
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Stort-skåp-lagring.jpg
9. Skalbar lagring
Energilagring av den energi som inte fastigheten förbrukar, som sedan används istället för att köpa ny el från elnätet
Adress
Ring oss
E-post

Copyright ferroamp 2019. All rights reserved.