Smart
Electricity Control

Ferroamp ger alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll över sin elanvändning och delta i den gröna energiomställningen.

Småhusägare

För dig som vill bor i villa, äger ett fritidshus eller annan mindre fastighet.

Läs mer

Flerfamiljshus

För dig som bor i, förvaltar eller bygger flerfamiljshus.

Läs mer

Kommersiella fastigheter

För kommersiella lokaler, kontor, industri eller offentlig verksamhet.

Läs mer

Installatör

För installatörer och återförsäljare.

Läs mer

EnergyHub
Hjärnan i elsystemet

EnergyHub är en smart växelriktare och hjärnan i ett intelligent elsystem där solceller, elbilsladdning och energilager i batterier enkelt kan kopplas in i ett system med intelligent styrning och realtidsövervakning. Systemet optimerar fastighetens elanvändning och solelsproduktion. Det är skalbart och flexibelt för att möta dagens och morgondagens behov.

Läs mer om EnergyHub-systemet

Fasbalansering
Kapa toppar och kostnader

Ferroamps patenterade lösning för lastbalansering ACE, kan i realtid fasbalansera och frigöra inte bara effekt för elbilsladdning utan öppnar även för möjligheten att ändra säkringstariff och/eller kapa effekttoppar.

EnergyCloud
Avancerad mätning

Mätningar med sekundupplösning av energiproduktion och förbrukning i kombination med uppkoppling till Ferroamps unika molnlösning, EnergyCloud, ger beslutsunderlag för energieffektiviseringar och möjliggör en ny nivå av energitjänster.

PowerShare
Starkare tillsammans

Koppla samman flera EnergyHub-system och få ett nytt kostnadseffektivt sätt att dela på solenergi, elbilsladdning och energilager. Öka egenanvändningen av producerad energi och fördelar nyttan mellan fler byggnader med hjälp av energilager.

Komponenter i EnergyHub-systemet

EnergyHub
Dirigenten i systemet

EnergyHub är växelriktaren som reglerar flödet mellan solpaneler, energilager och elnät, samtidigt som fastighetens elförbrukning mäts. EnergyHub fasutjämnar automatiskt fastigheten så du kan byta till en mindre huvudsäkring vilket ger en lägre nätavgift.

Solsträngsoptimerare
Mer sol, helt enkelt

Solsträngsoptimerare används för att ansluta solceller till EnergyHub-systemet. Våra solsträngsoptimerare (SSO) är marknadsledande avseende prestanda i form av verkningsgrad, flexibilitet och säkerhet.

Energilager
Flytta energi i tiden

Energin som lagras i batterier kan användas vid tider då elpriset är högre och då det är kapacitetsbrist i nätet. Köp el från elnätet då den är billigare, lagra i dina egna batterier för att använda vid toppar – så spar du pengar.

EnergyCloud
Mätning på en ny nivå

Mätningar med sekundupplösning av energiproduktion och förbrukning i kombination med uppkoppling till Ferroamps unika molnlösning, EnergyCloud, möjliggör en ny nivå av energitjänster och åtgärder för energieffektiviseringar

Nyhet!
Skalbara
batterisystem

Nu har vi adderat ett nytt modulärt och högeffektivt batteri i vårt utbud av batterier. Batterisystemet kan enkelt och flexibelt anpassas till olika behov av lagringskapacitet. Det passar bra till allt ifrån mindre villor till lantbruk och mindre flerfamiljsbostäder. Ferroamps Energy Storage Stack (ESS) är mångsidigt och givetvis fullt integrerat med EnergyHub-systemet.

Läs mer

Priser och utmärkelser

FT 1000 Europe’s Fastest
Growing Companies 2021

Industrins pris 2021

ÅRETS IPO 2020

Intersolar Award 2020

2019 GLOBAL CLEANTECH
100

2018 GLOBAL CLEANTECH
100

SVERIGES STÖRSTA
ENERGIPRIS E-PRIZE 2018

2018 Array Changing
Technologies

2018 THE SMARTER E
AWARD

Intelligent Energy
Management Challenge

100 Ones To Watch

Senaste nytt