INSTALLATÖR Ett skalbart och flexibelt system fullt av möjligheterKLICKA HÄR FÖR KONTAKT

Smart
effektivare energianvändning

EnergyHub överför energi mellan fasledarna för att öka utrymmet mellan huvudsäkring och laster i fastigheten. Detta utrymme kan antingen användas för att minska huvudsäkringen eller för att öka belastningen.

Skalbart
obegränsade affärsmöjligheter

EnergyHub-systemet är flexibelt och kan med tiden integreras med fler komponenter. Genom att koppla samman flera EnergyHub-system kan fastigheter dela på energi- och effektresurser i ett lokalt likströmsnät.

Hållbart
framtidssäker investering

Genom att integrera och maximera resurser från hållbara energikällor är EnergyHub-systemet en framtidssäker investering som både sänker elkostnader och belastningen på elnätet.

Tänk system redan från början

Idag köps ofta energilösningar var för sig, för att lösa ett behov här och nu. I takt med att samhället elektrifieras kommer behov, möjligheter och utmaningar att förändras. Därför är det klokt att redan nu installera flexibla lösningar som kan byggas ut i framtiden. Det ger fler affärsmöjligheter för dig och en smartare investering för kunden.

Manualer

Manualer, guider, garantier och andra dokument om EnergyHub-systemets olika delar.

Tekniksupport för installatörer

Support och instruktioner för installation och underhåll.

Grossister

Hitta grossister och återförsäljare av Ferroamps produkter.

Förbered för framtiden

Skillnaden mellan andra tillverkare och Ferroamp är byggsättet med likströmsnätet vilket möjliggör centralt uppkopplad styrning. En elförbrukning som är kontrollerbar och flexibel vid varje anslutning kommer bli allt viktigare. I vår portal EnergyCloud ges en total översikt av systemet, ner i minsta detalj. Genom att tänka system ökar flexibiliteten och du säkerställer också att din kompetens som installatör eller konsult nyttjas på bästa sätt.

I det skalbara systemet kan nya funktioner och fler komponenter som till exempel energilager eller elbilsladdare integreras och flera EnergyHub-system kan kopplas samman så att fastigheter på ett kostnadseffektivt kan dela på energi- och effektresurser via ett lokalt likströmsnät.

Nyhet!
Skalbara
batterisystem

Nu har vi adderat ett nytt modulärt och högeffektivt batteri i vårt utbud av batterier. Batterisystemet kan enkelt och flexibelt anpassas till olika behov av lagringskapacitet. Det passar bra till allt ifrån mindre villor till lantbruk och mindre flerfamiljsbostäder. Ferroamps Energy Storage Stack (ESS) är mångsidigt och givetvis fullt integrerat med EnergyHub-systemet.

Läs mer

Fördjupning:

Nästa generations optimeringsteknik för solenergi

Vi befinner oss i början av en energiomställning. Med en snabbt ökande elektrifiering av samhället ökar även kraven på effekt och ett systemskifte väntar runt hörnet. Genom att driva på integreringen av elbilar, solceller och energilager är Ferroamp en viktig möjliggörare i omställningen. För installatörer finns här gott om affärsmöjligheter framöver.

I Sverige finns det idag tusentals fastigheter som behöver stärkas upp med solceller och elbilsladdning för att framtidssäkra effekt- och energiförsörjning. Med Ferroamps kunskap och systemlösningar har du möjlighet att erbjuda dina kunder effekt- och energioptimeringslösningar som är anpassade efter dina kunders önskemål. Du som installatör och kunskapsägare inom detta område gör det möjligt för fastighetsägare att ta kontroll över effekt, sänka energikostnaderna och nå klimatmål.

Fokus på nätanslutningen ger ekonomiska värden

Kapacitetsbristen i elnätet kommer bli alltmer tydlig, det vet vi. Som elkonsult har du nytta av att ta i beaktning att fastighetens anslutning till elnätet kommer bli begränsad och dyrare framöver, men med smart teknik och effektkontroll kan anslutningen göras till en resurs. När den rent fysiska kapaciteten i det lokala elnätet blir begränsad under vissa perioder, kan många distribuerade energilager och flexibla elanvändare bidra till ett mer ekonomiskt alternativ än att lägga nya kablar och förhandla om tillstånd. Energilager kan användas för lokala behov under större delen av året, men kan sedan erbjudas till elnätets tjänst vid behov. Det finns idag två exempel på detta i Stockholm och Upplandsregionen och dessa kan du läsa mer om detta här.

För detta behövs smarta fastigheter som kan variera sitt effektbehov och integreras med nya digitaliseringslösningar. I stället för att ha ett jättestort batteri i Örebro som bara löser de monumentala problem som finns i just Örebros elnät, så är det bättre att ha många batterier som arbetar tillsammans. Svenska kraftnät www.svk.se som driver det centrala elnätet har massor av användbar information och utbildning om hur systemet fungerar och på Kontrollrummet kan du se hur systemet ser ut just nu.

Styrbarhet är A och O för att optimera nätuttagen

Att bygga in kontroll på till exempel värmepumpar och laddinfrastruktur, tillsammans med kontrollerad solproduktion och energilagring i ett och samma system, skapar möjligheter. Styrbarheten är alltså A och O när lasterna ska samverka så att man får ett optimerat nätuttag. När styrmöjligheterna väl byggts in både ser och förstår man hur elen i fastigheten används, inte bara hur mycket som används. Den vetskapen kan i sig användas som ett verktyg för att vara mer förberedd och framför allt flexibel inför det som väntas längre fram, när efterfrågan och tillgång på el ser helt annorlunda ut idag. När du har kontroll och kan styra hur mycket energi du använder under givna stunder så har du skapat en resurs som både sänker kostnaden under normal drift men som också ger en extra intäkt och flexibilitet när elnätet kommer att behöva det.

Energigemenskaper, vi kallar det PowerShare

Om en fastighet i till exempel Allmännyttan har ett system med flera olika anslutningar där de boende har egna elmätare kan flera EnergyHub-system kopplas samman. Det blir då möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt dela energi- och effektresurser mellan flera fastigheter via ett lokalt likströmsnät. Genom att utnyttja de bästa soltaken och dela på energin ökar egenanvändningen av producerad energi, nyttan med ett energilager fördelas mellan fler byggnader och fastighetsägaren får därmed kontroll på de anslutna byggnadernas effektuttag.

Byggnader som inte har förutsättningar för solel kan inkluderas för bättre ekonomisk nytta och mindre stress för elnätet. Poängen är att solenergin kollektivt ska kunna användas av alla de boende. Här finns stora ekonomiska nyttor och gör att fler av de boende har möjlighet att investera i solceller. Tekniken öppnar också upp för nya affärsmodeller med effektiviseringstjänster och energihandel.

Ferroamps system gör lika stor nytta vid nybyggnation som vid ”renovering” Det är vanligt att vid upprustning av fastigheter välja att göra en IMD (Individuell Mätning och Debitering) att då inse att hela systemet behöver kopplas om.

Thomas i Slite beslöt sig för att installera Ferroamp’s EnergyHub-system.

Håll koll på nätanslutningen

För dig som jobbar med lite större fastigheter och anläggningar är det viktigaste att ni håller koll på nätanslutningen. Gör du det så finns det nya affärsmöjligheter för dig som solcellsintegratör och/eller installatör. I takt med ökad elektrifiering möjliggörs nya affärsmodeller vilket kan ge dig återkommande försäljning. Detta gäller exempelvis när fler komponenter ska integreras i fastigheten, t.ex. energilager eller elbilsladdare, eller om en solelanläggning ska byggas ut. Jobbar du med styr och – regler eller fastighetsautomation så kommer du på sikt, om du inte redan är där, behöva implementera Ferroamps styr- och övervakningslösningar. Att mäta är att veta, men det handlar också om att göra något av det man vet. Här kommer våra lösningar in; Styrning och mätning som inte bara behandlar vårt system utan också om att få till ett samspel mellan flera olika system i fastigheten.

Kontrollerbar och flexibel elförbrukning

Skillnaden mellan andra tillverkare och Ferroamp är byggsättet med likströmsnätet vilket möjliggör centralt uppkopplad styrning. Om man bara jämför teknik som omvandlar solel så blir skillnaderna mindre. Fördelarna med EnergyHub är idag viktigare för kunder som har eller riskerar få problem med huvudsäkringen. Kostnader för nätanslutningen har stigit under de senaste åren och mycket tyder på att den kommer fortsätta öka. En elförbrukning som är kontrollerbar och flexibel vid varje anslutning kommer bli allt viktigare och då kommer investeringen i EnergyHub-tekniken bli mer värd. En av de största fördelarna med EnergyHub-systemet är att du som kund, installatör eller driftstekniker, kan hantera systemet via en lättöverskådlig plattform. Traditionell teknik som bygger på att olika produkter ska utföra olika delar av balansering av energianvändningen, blir svårare att samordna. I EnergyHub systemet får du översikt och kan hantera alla delar från ett gränssnitt. Dina instruktioner tas om hand automatiskt och skulle behoven förändras, så ändrar du på ett ställe. Om du vill att andra laster i fastigheten ska påverkas av din solelproduktion och investering i energilager, så kan EnergyHub systemet hjälpa till med strömmande data till lokal styrning som ökar egenanvändning och sänker din nätavgift.

Planera ditt EnergyHub-system

Ferroamp erbjuder utöver en mängd produkter och tjänster också skräddarsydda dimensioneringsinstrument så att du som installatör enkelt ska kunna planera vad ni behöver samt hur ni kan specificera Ferroamps system för era anläggningar. Allt du behöver för att kunna dimensionera, designa och installera EnergyHub-systemet finns här.

Läs mer

Installatör? Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

Vet du om att du som installatör kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev? Missa inte de senaste nyheterna om vår smarta systemlösning och hur du kan hjälpa dina kunder att framtidssäkra sina hus med grön innovation från Sverige.Här köper du

Ferroamps system och produkter köper du smidigt via grossist. Förutom leveranssäkerhet och samordnade transporter till dina anläggningar erbjuder grossisten ofta finansieringslösningar, bredare utbildningar, support och hjälp med dimensionering. Flera grossister erbjuder lojalitetsprogram och har kännedom om pågående upphandlingar och projekt.

Vi på Ferroamp deltar ofta i grossisternas utbildningar och bistår vid behov såväl vid införsäljning av projekt som vid platsbesök hos din kund. På vår hemsida erbjuder vi dimensioneringsverktyg, teknisk support och därtill tjänster för analys, förstudier och förlängd garanti. Kontakta oss för råd om hur du bäst blir leverantör av Ferroamp, PSM och Pylontech.

> Fortsätt läsa

Lär dig mer om EnergyHub-systemet

Läs våra artiklar om Ferroamp och vårt EnergyHub-system.
Framtidens energiteknik är redan här: hållbart, smart och skalbart.

Tänk system från början

Under en längre tid har solceller, energilager, växelriktare och elbilsladdare installerats som enskilda funktionslösningar utan tanke att koppla ihop dem. Det riskerar att begränsa möjligheterna!

Skalbar funktionalitet

En elförbrukning som är kontrollerbar och flexibel vid varje anslutning blir allt viktigare. Här erbjuder Ferroamps EnergyHub-system unik skalbarhet i såväl funktion som kapacitet.

Lokala flexibilitetsmarknader

När den rent fysiska kapaciteten i det lokala elnätet blir begränsat under vissa perioder, kan många distribuerade energilager och flexibla elanvändare bidra till ett mer ekonomiskt alternativ än att lägga nya kablar och förhandla om tillstånd.

Överskådlig inblick i elsystemet

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. I kontrollrummet hos Svenska kraftnät kan du se hur systemet ser ut just nu.

Planera ditt EnergyHub-system

Allt du behöver för att kunna dimensionera, designa och installera EnergyHub-systemet finns här.

Så handlar du Ferroamps system & produkter

Ferroamps system och produkter köper du smidigt via Grossistledet. Förutom leveranssäkerhet och samordnade transporter till dina anläggningar erbjuder grossist ofta finansieringslösningar, bredare utbildningar, support och hjälp med dimensionering.