Installatör

Ett skalbart och flexibelt system fullt av möjligheter

Ferroamp Installatörsportal

Här kan du som installatör ta del av viktiga uppdateringar, lära dig mer i Ferroamp Academy, handla i vår webbshop och mycket mer!

Varför Ferroamp?

Kundcase

Tänk system redan från början

Idag köper man ofta en energilösning i taget, för att lösa ett behov här och nu. I takt med att samhället elektrifieras kommer behov, möjligheter och utmaningar att förändras. Därför är det en bra idé att tänka långsiktigt och installera flexibla lösningar som kan byggas ut i framtiden. Det ger fler affärsmöjligheter för dig som installatör och blir en smartare investering för kunden.

Ferroamp teknik bygger på ett likströmsnät som ger en centralt uppkopplad styrning av hela elsystemet. I det skalbara systemet kan nya funktioner och fler komponenter som till exempel batterier eller elbilsladdare integreras. Den unika fasbalanseringen skapar utrymme innanför huvudsäkringen och genom att fokuset ligger på hela fastighetens el- och effektbehov minskar belastningen på elnätsanslutningen.

Lönsammare solceller

Ferroamp-systemets EnergyHub är en intelligent och effektiv växelriktare till  solcellerna och bidirektionell omvandlare till ett batteri. Likströmsnätet minimerar omvandlingsförlusterna och ger maximal styrbarhet. 

Effektivare elanvändning och lägre huvudsäkring med fasbalansering

Ferroamp-systemets unika dynamiska fasbalansering hanterar obalanser i nätet och jämnar ut belastningen över de tre faserna. Det möjliggör för effektivare elanvändning innanför huvudsäkringen så att man till exempel kan ladda elbilen och köra torktumlaren samtidigt utan problem.

Smart användning av batteri som energilager

Med Ferroamp-systemets smarta styrning blir batteriet ett flexibelt verktyg i fastigheten som förutom att laddas med solel kan användas för att ladda på natten när elen är billig och laddas ur när den är som dyrast under dagen. Om man har effekttariff kan batteriet också användas för att kapa kostsamma förbrukningstoppar.

Effektiv och billigare elbilsladdning

Den aktiva fasbalanseringen frigör utrymme för problemfri elbilsladdning. Genom att integrerar laddboxen fullt ut i Ferroamp-systemet genom kommunikationsprotokollet OCPP kan man styra laddningen dynamiskt och lastbalansera för att undvika effekttoppar eller välja att enbart ladda när det finns ett överskott av solel i systemet.

Flexibelt och skalbart

Du enkelt bygga ut ditt Ferroamp-system i takt med nya behov. Systemet är skalbart så att du kan lägga till batterier eller skaffa fler solpaneler. Vi uppdaterar också systemet över nätet i takt med att nya funktioner tillkommer så att du alltid ska kunna möta nya förutsättningar på elmarknaden.

0
0
Fasbalansering

Frigör utrymme innanför huvudsäkringen

Likströmsnätet

Ger styrbarhet och minskar energiförlusterna

Detaljerad realtidsdata

Ger överblick över elanvändningen och möjliggör effektivisering

Modulär uppbyggnad

Bygg ut systemet när behoven förändras

Uppdateras automatiskt

Kontinuerliga mjukvaruuppdateringar ger tillgång till nya funktioner

Installatören berättar

Installatörscase

Vi vill ge våra kunder en helhetslösning där Ferroamp står i centrum för våra produkter

Gustav, SmartTech Energy, Småland

Vanliga frågor

EnergyHub kan liksom hybridväxelriktaren styra solenergi för att skicka ut i fastigheten eller in i batteriet. De flesta hybridväxelriktare har MPPT-ingångarna till solcellsanläggningen och ingången till batterianslutning inbyggda. I Ferroamp-systemet ansluts solcellerna och batteriet via separata solsträngsoptimerare (SSO) respektive energilageroptimerare (ESO) till likströmsnätet och EnergyHub.Systemet blir på så sätt skalbart och kan därmed vid behov byggas ut med t.ex fler solpaneler i ytterligare väderstreck eller utökas med fler batterier utan att man behöver köpa en helt ny växelriktare.

Ferroamp-systemet har tre stycken öppna API:er som kan användas för integrationer mot andra styr- och visualiseringssystem. Dessa är ett CloudAPI, ett Modbus TCP API och det vi kallar Ext-API som är ett MQTT client API. Ferroamp-systemet har också integrationer mot ett flertal laddboxar genom kommunikationsprotokollet OCPP 1.6-J. Se vilka laddboxar vi stödjer här. Ferroamp-systemet har även en API integration mot laddboxar från CTEK som får tillgång till mätdata över fastighetens tillgängliga strömmar utifrån förbrukning och huvudsäkringsnivå samt en integration mot SolarFox för visualisering av produktions och mätdata.

PowerShare är Ferroamps patenterade teknik för att dela el mellan byggnader.
PowerShare bygger vidare på Ferroamps likströmsteknik och likströmsnät men utöver att ansluta solpaneler och batterier till likströmsnätet så ansluts ytterligare Ferroamp-system med egna EnergyHub:ar kopplade till egna nätanslutningar. Detta ger dig möjligheten att dela på el från solpanelerna och lagringskapaciteten i batterierna mellan flera byggnader. Fördelningen av elen kan vi sedan styra smart i likströmsnätet utifrån de mätvärden vi samlar in från respektive elnätsanslutning med strömtransformatorerna som sitter anslutna till respektive EnergyHub. Likströmsnätet i ett Powershare kan i viss mån liknas med ett vattenledningsnät där solpaneler och batterier utgör vattentornet och EnergyHub:arna i fastigheterna är kranarna som släpper på elen baserat på behovet i varje fastighet.

Ferroamp EnergyHub finns i olika storlekar och det går att anslutna allt från en till flera hundra kilowatt. Solsträngsoptimeraren som är en del av Ferroamp-systemet kan automatiskt begränsa effekten från solcellerna vilket gör att du kan överdimensionera solcellseffekten med upp till 120% och således använda en mindre och förmånligare EnergyHub trots att den installerade effekten överstiger kapaciteten på EnergyHub.

Ferroamp EnergyHub ska installeras i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. Eftersom den drivs av en fläkt som har ungefär samma ljudnivå som en stationär dator och genererar en viss värmelast så kan den med fördel installeras i exempelvis ett garage, källare, vind eller förråd för att undvika störande ljud.