Fördjupningsartikel

Fasbalansering i Ferroamp-systemet

I de flesta fastigheter finns det obalanser i hur de tre olika faserna i elsystemet används. Om flera laster ligger på samma fas kan den bli överbelastad så att huvudsäkringen går. Ferroamps patenterade teknik för fasbalansering jämnar ut belastningen över de tre faserna så att fastighetens elsystem kan användas effektivare. Med fasbalansering skapas mer utrymme innanför huvudsäkringen som kan användas på olika sätt.

Fördelar med fasbalansering

1. Effektivare elbilsladdning

Elbilsladdning behöver ledigt utrymme i samtliga faser för att komma i gång. Den höga och långa belastningen kan också störa elanvändningen i resten av fastigheten. Fasbalansering gör det möjligt att ladda störningsfritt utan att man behöver höja huvudsäkringen eller förstärka anslutningen till elnätet.

2. Sänk nätavgiften

Avgiften till elnätsbolaget baseras vanligen på storleken på fastighetens huvudsäkring. Om du inte behöver lägga till fler laster kan man med fasbalansering istället välja att sänka huvudsäkringen och därmed avgiften. Hur mycket nivån går att sänka och hur stora besparingar som kan göras skiljer sig mellan olika fastigheter och olika nät. I en större fastighet kan det handla om att gå från 160A till 125A eller 80A till 63A.

3. Lönsammare solel

Skattereduktion på solel gäller enbart för fastigheter med en huvudsäkring på max 100A. Om man idag har en anslutning som ligger strax över det och har möjlighet att sänka med fasbalansering kan det innebära en skattereduktion på upp till 18.000 kr årligen. Läs mer om skattereduktion på solenergi hos Skatteverket.

4. Minskad installationskostnad

För större fastigheter kan det bli en dyr historia att höja säkringen och stärka anslutningen till elnätet. Nya serviskablar kan behöva dras och ibland grävas ner. Att fasbalansera och effektstyra är då ett billigt och resurseffektivt alternativ.

Så funkar fasbalansering och elsystemet i fastigheten

För vem?

Kontakta oss

Klicka på länken och fyll i dina kontaktuppgifter för att köpa eller få mer information om Ferroamps produkter.