För bostadsrättsföreningar

Kapa kostnader och ta kontroll över elanvändningen

Ferroamp-systemet

Ta kontroll över er nätanslutning och minska elkostnaderna för både bostadsrättsföreningen och era medlemmar. Koppla ihop solceller, batterier och elbilsladdning med Ferroamps styrbara likströmsnät som ger minimala energiförluster.

I ett enhetligt system får ni överblick och insikter om elanvändningen i fastigheten och möjlighet att agera efter nya behov och förutsättningar på en föränderlig elmarknad.

Lönsammare solceller

Med Ferroamp-systemet får ni en intelligent växelriktare till era solceller. Likströmstekniken ger mindre omvandlingsförluster och styrbarheten gör det möjligt att till större del utnyttja den egna produktionen inom fastigheten i stället för att sälja ut på nätet. Komplettera med batteri för att använda solelen när den behövs som bäst.

Effektivare elanvändning och lägre huvudsäkring med fasbalansering

Den patenterade fasbalanseringen ger en jämnare belastning på de tre faserna i fastighetens elsystem vilket skapar mer utrymme innanför huvudsäkringen. Det gör att man till exempel kan ladda flera elbilar samtidigt eller med högre effekt utan att det stör annan elanvändning i fastigheten. Man kan i många fall också välja en lägre huvudsäkring och slippa använda kraftigare ledningar när effektbehovet ökar.

Smart användning av batteri som energilager

Med Ferroamp-systemet blir batterilagring ett flexibelt verktyg i fastigheten. Förutom att optimera användingen av solelsproduktionen kan det användas till att undvika kostsamma effekttoppar, eller till för att ladda från elnätet när elen är som billigast och ladda ur när det är som dyrast.

Effektiv och billigare elbilsladdning

Den aktiva fasbalanseringen frigör utrymme för problemfri elbilsladdning. Om du dessutom integrerar laddboxen fullt ut i Ferroamp-systemet kan du styra laddningen dynamiskt och lastbalansera för att undvika effekttoppar eller välja att enbart ladda när det finns ett överskott av solel.

Koppla ihop flera byggnader med PowerShare

Genom att koppla ihop flera Ferroamp-system med vårt patenterade PowerShare kan de tak i föreningen som har bäst förutsättningar för solceller nyttjas oavsett vilken huskropp den producerade elen ska användas. Så kan alla i föreningen få del av solenergin samtidigt som det förbättrar kalkylerna för solcellsanläggningen då större andelen av elen kan användas inom fastigheten.

0
0

Lönsammare solceller

Med Ferroamp-systemet får ni en intelligent växelriktare till era solceller. Likströmstekniken ger mindre omvandlingsförluster och styrbarheten gör det möjligt att till större del utnyttja den egna produktionen inom fastigheten i stället för att sälja ut på nätet. Komplettera med batteri för att använda solelen när den behövs som bäst.

Effektivare elanvändning och lägre huvudsäkring med fasbalansering

Den patenterade fasbalanseringen ger en jämnare belastning på de tre faserna i fastighetens elsystem vilket skapar mer utrymme innanför huvudsäkringen. Det gör att man till exempel kan ladda flera elbilar samtidigt eller med högre effekt utan att det stör annan elanvändning i fastigheten. Man kan i många fall också välja en lägre huvudsäkring och slippa använda kraftigare ledningar när effektbehovet ökar.

Smart användning av batteri som energilager

Med Ferroamp-systemet blir batterilagring ett flexibelt verktyg i fastigheten. Förutom att optimera användingen av solelsproduktionen kan det användas till att undvika kostsamma effekttoppar, eller till för att ladda från elnätet när elen är som billigast och ladda ur när det är som dyrast.

Effektiv och billigare elbilsladdning

Den aktiva fasbalanseringen frigör utrymme för problemfri elbilsladdning. Om du dessutom integrerar laddboxen fullt ut i Ferroamp-systemet kan du styra laddningen dynamiskt och lastbalansera för att undvika effekttoppar eller välja att enbart ladda när det finns ett överskott av solel.

Koppla ihop flera byggnader med PowerShare

Genom att koppla ihop flera Ferroamp-system med vårt patenterade PowerShare kan de tak i föreningen som har bäst förutsättningar för solceller nyttjas oavsett vilken huskropp den producerade elen ska användas. Så kan alla i föreningen få del av solenergin samtidigt som det förbättrar kalkylerna för solcellsanläggningen då större andelen av elen kan användas inom fastigheten.

Fasbalansering

Frigör utrymme innanför huvudsäkringen

Likströmsnätet

Ger styrbarhet och minskar energiförlusterna

Detaljerad realtidsdata

Ger överblick över elanvändningen och möjliggör effektivisering

Modulär uppbyggnad

Bygg ut systemet när behoven förändras

Uppdateras automatiskt

Kontinuerliga mjukvaruuppdateringar ger tillgång till nya funktioner

HSB BRF Trim

Kundcase

Antal lägenheter

56 st

Solanläggning

80 solcellspaneler

Solsträngsoptimerare

4 st

Växelriktare

EnergyHub på 28 kW

Årsproduktion

Ca 28 000 kWh

Styrelsen får nu ett fantastiskt beslutsunderlag för att kunna optimera åtgärderna framåt så att man varken över- eller underdimensionerar. Eftersom Ferroamp-systemet är skalbart och flexibelt går det ju att anpassa i takt med att behoven uppstår. Det är helhetstänket som ger en framtidssäker lösning

Robert Wass, verksamhetsområdeschef för projektstöd på HSB Bostad

Hitta installatör eller kontakta oss

Klicka på länken för att kontakta våra säljare för mer information eller hitta en installatör av Ferroamp-system nära dig för att köpa och installera våra produkter.

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland Härjedalen

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Sörmland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

Blekinge

Hallabro EL
Karlskrona/Ronneby
Till hemsida

Dalarna

Falu Solenergi AB
Linghed
Till hemsida

Gotland

Slite EL
Till hemsida

Gävleborg

Bravida El
Hudiksvall
Till hemsida

Halland

Elon Ljudcenter i Halmstad AB
Halmstad
Till hemsida

Jämtland Härjedalen

Nordins EL
Östersund
Till hemsida

Jönköping

OTM Energi AB
Vetlanda
Till hemsida

Kalmar

Smart Tech Energy
Nässjö
Till hemsida

Hallabro EL
Kalmar
Till hemsida

Kronoberg

Hallabro EL
Växjö
Till hemsida

Norrbotten

Skåne

KomByggSol
Stehag
Till hemsida

Stockholm

Friendly Power
Stockholm
Till hemsida

Gosol
Stockholm
Till hemsida

Sörmland

Energy Effective Solutions
Mariefred
Till hemsida

Uppsala

City El & Tele
Uppsala
Till hemsida

Värmland

Nordic Solar Sweden AB
Karlstad
Till hemsida

IOS
Karlskoga
Till hemsida

Västerbotten

Solelexperten
Umeå
Till hemsida

Västernorrland

El-FIX
Sundsvall
Till hemsida

Västmanland

Elektrikern i Västerås
Västerås
Till hemsida

Västra Götaland

Raymond
Göteborg
Till hemsidan

Elinväst AB
Mölnlycke
Till hemsida

Örebro

Granitor
Örebro
Till hemsida

Östergötland

Vallacom
Linköping
Till hemsida

Gridcon
Norrköping
Till hemsida

Vanliga frågor

Både solceller och batterier använder likström så likströmsnätet minskar omvandlingsförlusterna mellan dem och ger dessutom möjlighet att enkelt styra elflöden.  Dessutom drivs nästan all elektronik i våra hem av likström. LED-belysning, fläktar, kylskåp,TV, dator m.m är idag försedda med likriktare för att göra om växelströmmen från vägguttaget till likström i apparaten. Även elbilar använder likström.  Genom att bygga en likströmsinfrastruktur  möjliggör vi för att i framtiden koppla in fler likströmskomponenter direkt till likströmsnätet. Detta kommer möjliggöra kraftigt minskade energiförluster och effektivare och smartare energianvändning.

PowerShare är Ferroamps patenterade teknik för att dela el mellan byggnader.
Ett PowerShare kopplar ihop EnergyHub-enheterna i flera olika Ferroamp-system med egna elnätanslutningar i ett nätverk.  Detta ger dig möjligheten att dela på el från solpanelerna och lagringskapaciteten i batterierna mellan flera byggnader. Fördelningen av elen kan vi sedan styra smart i likströmsnätet utifrån de mätvärden vi samlar in från respektive elnätsanslutning. 

Du behöver inte byta ut din solcellsanläggning för att installera Ferroamp-systemet. Du kan komplettera din anläggning med en EnergyHub för att få tillgång till dynamisk fasbalansering, smart mätning av import, export, energianvändning m.m. samt för att styra och agera lastvakt/effektvakt åt laddboxar för elbilar. Du kan även ansluta ett eller flera batterier för att styra förbrukning och lagring. Vill du också ansluta solcellerna till Ferroamp-systemet så kan du  komplettera med solsträngsoptimerare koppla in solelproduktionen till systemet.

Ett batteri ger dig som användare en rad möjligheter och friheter. Du kan öka egenanvändningen av solel genom att ladda batteriet på dagen och att ladda ur det när solpanelerna slutar producera. Batteriet kan också laddas från elnätet nattetid när elpriserna generellt är lägre för att laddas ur under morgonen när priserna är högre. Du kan även hålla nere effektuttaget från elnätet genom att kapa effekttopparna och ladda ur när förbrukningen i fastigheten är som högst.  Med ett batteri går det även att genom aggregatorer vara med på Svenska kraftnäts frekvensregleringsmarknad. Detta innebär att en del av batteriets kapacitet görs tillgänglig för att vara med och hjälpa till att hålla frekvensen på elnätet vilket kan vara lukrativt.

Ferroamp EnergyHub ska installeras i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. Eftersom den drivs av en fläkt som har ungefär samma ljudnivå som en stationär dator och genererar en viss värmelast så kan den med fördel installeras i exempelvis ett garage, källare, vind eller förråd för att undvika störande ljud.