Fördjupningsartikel

EnergyCloud - webbportalen

Ferroamp-systemet övervakas och styrs via den molnbaserade webbportalen EnergyCloud. Här samlas data om elanvändning och elproduktion i fastigheten som ger både överblick och möjlighet till djupare insikter.

Du kan i realtid följa elensflöden mellan solpaneler, batterier, elbilsladdning och elnätet. Du får också tillgång till detaljerad historisk data vilket gör det möjligt att analysera vad som händer i elsystemet över tid. Det ger en överblick över störningar i produktionen och effektkrävande processer i fastigheten. Den högkvalitativ data ger underlag för att ta beslut om energibesparingsåtgärder eller nya investeringar i elsysemet. För att hjälpa dig att planera framåt finns också ett simuleringverktyg som visar effekten av att till exempel installera ett batteri i ditt specifika system baserat på historisk data.

Ställ in systemet efter dina behov

Det är också i EnergyCloud som du gör inställningar i systemet. Vid vilka nivåer ska systemet börja fasbalansera? Hur ska laddningen av batteriet eller elbilen styras? Ska effekttoppar undvikas eller ska laddning och urladdning av batteriet anpassas efter elprisets svängningar?  I EnergyCloud kan du anpassa och ändra systemet efter dina egna behov och schemalägga inställningarna.

Larmfunktion

EnergyCloud skickar också ut larm via email om något i system inte fungerar som det ska. Det ger dig möjlighet att snabbt agera och minimera effekterna av störningar i systemet.

Öppna API:er

Automatiska uppdateringar

Det Ferroamp-system du köper idag är inte samma som du har imorgon. Mjukvaran uppdateras kontinuerligt så att du får tillgång till nya praktiska funktioner i EnergyCloud. På det sättet kan systemet anpassas efter nya tekniska förutsättningar och nya förhållanden på elmarknaden.  

För vem?