EnergyHub
Förändrar hur energi
används och produceras.

Omvandling och optimering

Ferroamps produkt EnergyHub finns i två varianter; EnergyHub Wall, en vägghängd produkt från 14kW till 28kW, samt EnergyHub XL med 21kW och 28kW moduler, vilka monteras i rackskåp.

Hur stor din solelsinstallation och energilagring är avgör vilken variant av EnergyHub du har behov av. Med en större installation behövs mer växelriktarkapacitet. Detta är självklart utbyggbart över tid. EnergyHub-Systemet är helt skalbart. Vill du ha fler växelriktare eller om anläggningen är större än 28kW så placeras dessa i ett rackskåp. Två rackskåp kan även kopplas ihop i en större installation, vilket passar exempelvis flerfamiljshus, kommersiella fastigheter och industrier.

Mätbart.
Så klart.

EnergyHub kan även användas för sig själv som en mätare. Sekundsupplösning på mätningar av energiproduktion och konsumtion möjliggör en ny nivå av övervakning av energitjänster och effektivitetsverktyg. För att få hårdvaran att fungera på ett optimalt sätt så vill man kunna välja när man får solenergi, om man ska spara i batteriet, skicka ut det på elnätet eller använda i huset. Allt detta är möjligt med EnergyHub. Detta hanteras i mjukvaran, EnergyCloud.

Ett system

Kombinerar solenergi, lagring och laddning

Tvåvägsomvandlare

Bro mellan växel- och likströmsnät

Framtidssäker

Framtidssäker och skalbar

Mätningar

Högupplösta mätningar för dynamisk systemkontroll

Fasbalansering

Alltid lägsta huvudsäkring

Övervakning

Molnbaserad dataanalys och visualisering

Omvandlaren EnergyHub, hjärtat i EnergyHub-systemet, är en unik uppfinning. Den har inbyggda funktioner som gör att man kan likna den med en router i ett lokalt datanät. Istället för data reglerar den energiflöden och ger dig kontroll över hur energi flödar mellan likspänningsnätet och ditt lokala elnät som är kopplat till det publika elnätet.

EnergyHub gör det möjligt att koppla samman solceller och batterier i ett lokalt likspänningsnät och styr energi mellan de olika delarna på detta och reglerar när energi skall omvandlas till och från växelström. Den fungerar som om en bro mellan dessa två nät och styr, balanserar och optimerar flöden automatiskt efter ditt behov.

EnergyHub ersätter den traditionella växelriktaren för solel och ersätter också omvandlaren för ett batteri. Det är tack vare denna unika tvåvägsfunktion som solceller och batterier kan fungera hela året om. På sommaren, när du får mycket solproduktion, går det mesta direkt till växelström och på vintern när du behöver batteriet, för att skydda huvudsäkring eller sänka din nätavgift.
EnergyHub omvandlaren är både hjärna och utförare på en och samma gång.

Framtidssäker
Vi är precis i början av en av de största teknikomställningarna inom energiområdet som skett i modern tid. Vår gemensamma förbrukning av el ökar i takt med att fossila alternativ styrs bort av ekonomiska eller politiska miljöskäl. Samtidigt sker det en utveckling av teknik inom solceller, kraftelektronik och energilagring som gör att nya tekniska möjligheter presenterar nya möjligheter att effektivisera och styra energiflöden. Sist men inte minst ser vi en utveckling inom digitalisering, där nya verktyg utvecklas för att samla in data, analysera och generera nya värden. Det öppnar för nya affärsmodeller där man kan koppla samman stora volymer av konsumenter och därigenom aggregera hanterbara kundvolymer på ett helt nytt sätt.

Volym är alltid en möjliggörare som driver ner kostnader och ökar förhandlingskraft. Som ägare av ett EnergyHub-system är du förberedd för allt detta nya, tack vare uppkoppling, likspänningsnät och den unika styrbarhet vi erbjuder. Vi kan optimera din funktion bakom mätaren samtidigt som du kan koppla in nya tjänster och volymerbjudanden allteftersom dom utvecklas om de passar dig. Vidare är du, tack vare likspänningsnätet, öppen för alla nya tekniker som ligger i utvecklingsprocesser runt om i världen idag och som med tiden kan integreras i ditt system när volymerna ökar och priserna minskar. Allt blir en del av ditt EnergyHub-system och du slipper installera en ny apparat med separat styrning. Varför behöver systemet vara skalbart? Det är skillnaden mellan ett system och en produkt. Systemet är gjort för att utföra många saker med integrerad styrning och olika kapacitet. EnergyHub systemet kan hantera olika stora solcellsanläggningar och batteriernas storlek och kan variera. Dessutom kan man komplettera systemet med mer solceller eller nya batterier.

Backup och off-grid
Ferroamp har hittills fokuserat på att bygga ett system som gör fastigheter till resurser i vårt elnät, istället för att koppla bort sig från elnätet. Dessutom har vi generellt ett mycket starkt elnät med extrema lastvariationer mellan årstider. Samtidigt kommer framtidens elnätkunder troligen få utstå tider med strömbortfall. Vi avser därför utveckla ny teknik för att möjliggöra flera nivåer av avbrottsskydd. Den investering våra kunder gör i solceller och batterier med dagens systemlösningar ska kunna uppgraderas till en skyddsnivå som är relevant för varje behov. Helt avbrottsfri kraft eller backup-funktionalitet där man driver alla eller utvalda delar av fastighetens laster.

Mer information

Skalbar och modulär

Ferroamps produkt EnergyHub finns i två varianter; EnergyHub Wall, en vägghängd produkt från 14kW till 28kW, samt EnergyHub XL med 21kW och 28kW moduler, vilka monteras i rackskåp. Hur stor din solelsinstallation och energilagring är avgör vilken variant/storlek av EnergyHub du har behov av.

EnergyHub Wall
Från 14kW till 28kW
EnergyHub XL
21kW och 28kW moduler