EnergyHub
Hjärnan i systemet

Ferroamps EnergyHub är marknadens mest avancerade växelriktare. Den fungerar som en elcentral för fastigheten och kopplar ihop solpaneler, batterier och elbilsladdning.

Förutom att omvandla likström från solceller och batteri till växelström  omvandlar EnergyHub växelström från elnätet till likström för att lagra i batteriet. Den är alltså en bidirektionell omvandlare. 

EnergyHub arbetar dygnet runt, årets alla dagar med att optimera hur fastigheten använder och producerar el samtidigt som den hanterar obalanser i elnätet genom sin unika dynamiska fasbalansering.

Fördelar med
EnergyHub

01
Tvåvägsomvandlare
En brygga mellan likströmsnät och växelströmsnät för solceller och batteri
02
Egenanvändning
Maximerar egenanvändningen av solenergi
03
Molntjänst
Marknadens mest avancerade molntjänst för mätning och styrning
04
Fasbalansering
Aktiv fasbalansering skyddar huvudsäkringen
05
Sömlöst system
Kopplar ihop solenergi, batteri och elbilsladdning och kontrollerar anslutningen till elnätet

Modeller

EnergyHub modeller

Ferroamps EnergyHub finns i flera olika storlekar som passar allt från mindre till större fastigheter. EnergyHub Wall är vägghängda modeller främst för mindre fastigheter medan XL levereras i rackskåp och kan byggas ut till större system. Lär dig mer om våra olika modeller nedan.

14kW

EnergyHub Wall

EnergyHub Wall

Nominell växelströmseffekt

14 kVA

Nominell växelspänning

230/400 VAC

Nominell nätfrekvens

50 Hz

DC-buss spänning

760 V (nominell)

DC-buss spänning räckvidd

720 - 800

Max effektivitet DC till AC

98.5 %

Max effektivitet AC till DC

98.0 %

Dimensioner H x B x D

530 x 350 x 176 mm

Vikt

23 kg

Färg

Svart

Antal parallellt kopplade EnergyHub Wall

1 – 4 enheter (total 56 kVA)

Mätningsdata

AC x 3: spänningar, ström, fasvinklar, DC: spänning, ström

Anslutningar

Ethernet, USB, CAN, Relay output x 2

Dokumentation - EnergyHub Wall

Installation & användarguider

Filnamn

Filtyp

EnergyHub Wall 7/14kW Manual SWE/EN

pdf

Commissioning guide SWE+ENG

pdf

Drift- & Underhållsinstruktion

pdf

Installationsverifikation

pdf

Datablad

Filnamn

Filtyp

EnergyHub Wall 7/14kW Datasheet SWE

pdf

EnergyHub Wall 7/14kW Datasheet ENG

pdf

Efterlevnadsdokument

Filnamn

Filtyp

EPD EnergyHub Wall14

pdf

Declaration of Conformity - EnergyHub

pdf

Certifikat EIFS2018-2 och SS-EN50549-1

pdf

EN50549-1 Unit Certificate

pdf

Rikta rätt blankett – EnergyHub Wall 14 kW

pdf

Övrigt

Filnamn

Filtyp

EnergyHub Wall 14 Parallellkopplingskit Manual

pdf

21kW till 28kW

EnergyHub Wall

EnergyHub Wall

Nominell växelströmseffekt

21 kVA, 28 kVA

Nominell växelspänning

230/400 VAC

Nominell nätfrekvens

50 Hz

DC-buss spänning

760 V (nominell)

DC-buss spänning räckvidd

720 - 800

Max effektivitet DC till AC

98.5 %

Max effektivitet AC till DC

98.0 %

Dimensioner H x B x D

1004 x 522 x 318 mm

Vikt

70 kg

Färg

Svart

Antal parallellt kopplade EnergyHub Wall

1 – 4 enheter (total 112 kVA)

Mätningsdata

AC x 3: spänningar, ström, fasvinklar, DC: spänning, ström

Anslutningar

Ethernet, USB, CAN

Dokumentation - EnergyHub Wall

Installation & användarguider

Filnamn

Filtyp

Commissioning guide SWE+ENG

pdf

EnergyHub Wall 21/28kW Manual SWE+EN

pdf

Drift- & Underhållsinstruktion

pdf

Installationsverifikation

pdf

Datablad

Filnamn

Filtyp

EnergyHub Wall 21/28kW Datasheet SWE

pdf

EnergyHub Wall 21/28kW Datasheet ENG

pdf

Efterlevnadsdokument

Filnamn

Filtyp

Declaration of Conformity - EnergyHub

pdf

Certifikat EIFS2018-2 och SS-EN50549-1

pdf

EN50549-1 Unit Certificate

pdf

Rikta rätt blankett – EnergyHub Wall 21 kW

pdf

Rikta Rätt blankett – EnergyHub Wall 28kW

pdf

Övrigt

Filnamn

Filtyp

EnergyHub Wall 21/28kW Parallellkopplingskit

pdf

21-28kW moduler

EnergyHub XL

EnergyHub XL

Nominell växelströmseffekt

21 kVA, 28 kVA

Nominell växelspänning

230/400 VAC

Nominell nätfrekvens

50 Hz

DC-buss spänning

760 V (nominell)

DC-buss spänning räckvidd

720 - 800

Max effektivitet DC till AC

98.5 %

Max effektivitet AC till DC

98.0 %

Dimensioner H x B x D

220 x 520 x 650 mm

Vikt

43 kg

Färg

Svart

Antal parallellt kopplade EHUB

Upp till 1000 kVA

Mätningsdata

AC x 3: spänningar, ström, fasvinklar, DC: spänning, ström

Anslutningar

Ethernet, USB, CAN

19” Rackskåp

Storlek

24U, 42U

Dimensioner H x B x D

1265 x 600 x 800 mm, 2065 x 600 x 800 mm

Vikt (Utan XL Moduler)

82 kg, 130 kg

AC kontakt

Plint - max 70 mm2, Plint - max 120 mm2

DC-buss kontakt

Plint - max 70 mm2, Plint - max 120 mm2

Dokumentation - EnergyHub XL

Installation & användarguider

Filnamn

Filtyp

EnergyHub XL Cabinet Manual SWE+ENG

pdf

Commissioning guide SWE+ENG

pdf

Drift- & Underhållsinstruktion

pdf

Installationsverifikation

pdf

Datablad

Filnamn

Filtyp

EnergyHub XL Datasheet SWE

pdf

EnergyHub XL Datasheet ENG

pdf

Efterlevnadsdokument

Filnamn

Filtyp

EPD EnergyHub XL

pdf

Declaration of Conformity - EnergyHub

pdf

Certifikat EIFS2018-2 och SS-EN50549-1

pdf

EN50549-1 Unit Certificate

pdf

Rikta rätt blankett – EnergyHub XL 28 kW

pdf

Rikta rätt blankett – EnergyHub XL 21 kW

pdf

Hitta en installatör nära dig!

Sök på kartan efter en installatör i ditt närområde

0
0

EnergyCloud

Detaljerad mätdata i realtid

I webbportalen EnergyCloud samlas all data från Ferroamp-systemet. Systemets drift visas i realtid och du får tillgång till detaljerad data om elanvändning och elproduktion i fastigheten som ger både överblick och möjlighet till djupare insikter.

Analys och simulering

Genom analysfunktioner och simuleringsverktyg får du beslutsunderlag för kommande investeringar i fastighetens elsystem.

Ställ in systemet efter dina behov

I EnergyCloud fjärrstyr du solcellsproduktion och användning av batteriet. Optimera och schemalägg aktiviteter efter egna behov. 

Både solceller och batterier använder likström så likströmsnätet minskar omvandlingsförlusterna mellan dem och ger dessutom möjlighet att enkelt styra elflöden.  Dessutom drivs nästan all elektronik i våra hem av likström. LED-belysning, fläktar, kylskåp,TV, dator m.m är idag försedda med likriktare för att göra om växelströmmen från vägguttaget till likström i apparaten. Även elbilar använder likström.  Genom att bygga en likströmsinfrastruktur  möjliggör vi för att i framtiden koppla in fler likströmskomponenter direkt till likströmsnätet. Detta kommer möjliggöra kraftigt minskade energiförluster och effektivare och smartare energianvändning.

PowerShare är Ferroamps patenterade teknik för att dela el mellan byggnader.
Ett PowerShare kopplar ihop EnergyHub-enheterna i flera olika Ferroamp-system med egna elnätanslutningar i ett nätverk.  Detta ger dig möjligheten att dela på el från solpanelerna och lagringskapaciteten i batterierna mellan flera byggnader. Fördelningen av elen kan vi sedan styra smart i likströmsnätet utifrån de mätvärden vi samlar in från respektive elnätsanslutning. 

Du behöver inte byta ut din solcellsanläggning för att installera Ferroamp-systemet. Du kan komplettera din anläggning med en EnergyHub för att få tillgång till dynamisk fasbalansering, smart mätning av import, export, energianvändning m.m. samt för att styra och agera lastvakt/effektvakt åt laddboxar för elbilar. Du kan även ansluta ett eller flera batterier för att styra förbrukning och lagring. Vill du också ansluta solcellerna till Ferroamp-systemet så kan du  komplettera med solsträngsoptimerare koppla in solelproduktionen till systemet.

Ett batteri ger dig som användare en rad möjligheter och friheter. Du kan öka egenanvändningen av solel genom att ladda batteriet på dagen och att ladda ur det när solpanelerna slutar producera. Batteriet kan också laddas från elnätet nattetid när elpriserna generellt är lägre för att laddas ur under morgonen när priserna är högre. Du kan även hålla nere effektuttaget från elnätet genom att kapa effekttopparna och ladda ur när förbrukningen i fastigheten är som högst.  Med ett batteri går det även att genom aggregatorer vara med på Svenska kraftnäts frekvensregleringsmarknad. Detta innebär att en del av batteriets kapacitet görs tillgänglig för att vara med och hjälpa till att hålla frekvensen på elnätet vilket kan vara lukrativt.

Ferroamp EnergyHub ska installeras i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. Eftersom den drivs av en fläkt som har ungefär samma ljudnivå som en stationär dator och genererar en viss värmelast så kan den med fördel installeras i exempelvis ett garage, källare, vind eller förråd för att undvika störande ljud.