För fastighetsägare

En helhetslösning för fastighetens elbehov

Ferroamp-systemet

Med Ferroamp-systemet kan du kapa elkostnader och samtidigt som du avlastar det lokala elnätet. Det skalbara systemet kopplar samman solceller, batterier och elbilsladdning  i ett styrbart likströmsnät som ger dig full kontroll över elnätsanslutningen. 

Oavsett om du äger eller står i begrepp att bygga bostadsfastigheter, kommersiella lokaler, industrifastigheter eller ett jordbruk har Ferroamp energioptimeringslösningar för dig.  Genom att minska belastningen på elnätet och möjliggöra för mer förnybar energi i elnätet blir fastigheten också en del av energiomställningen.

Lönsammare solceller

Med Ferroamp-systemet får ni en intelligent växelriktare till era solceller. Likströmstekniken ger mindre omvandlingsförluster och styrbarheten gör det möjligt att till större del utnyttja den egna produktionen inom fastigheten i stället för att sälja ut på nätet. Ökad kontroll över elexporten gör det också möjligt att installera mer solel i samma område utan att överbelasta elnätet.

Begränsa elnätsanslutningen och kapa effekttoppar

Ferroamp-systemets unika fasbalanseringen utnyttjar utrymmet innanför huvudsäkringen effektivare och med smart styrning av batterier kan man också kapa effekttoppar. Tillsammans gör det att man kan tillföra nya laster i form av till exempel elbilsladdning utan att behöva höja säkringsnivån eller förstärka elnätsanslutningen. Det kan innebära stora besparingar av både tid, pengar och material.

Ett flexibelt system redo att skala upp

Systemet är modulärt vilket betyder att oavsett om det uppstår behov av en större solcellsanläggning- eller högre energilagringskapacitet kan systemet enkelt byggas ut och möta nya behov. Mjukvaran i systemet uppdateras dessutom kontinuerligt och med öppna API:er går det att integrera med annan utrustning.

Styr, mät och utvärdera

Med webbportalen EnergyCloud får du en överblick över elförbrukningen så att du kan styra och optimera processerna. Det ger också beslutsunderlag för vidare investeringar och möjlighet till kontroll på en stormig elmarknad.

Koppla ihop flera byggnader med PowerShare

Genom att koppla ihop flera Ferroamp-system med vårt patenterade PowerShare kan de byggnader som har bäst förutsättningar för solceller nyttjas oavsett i vilken byggnad den producerade elen ska användas. Genom ökad egenanvändning förbättras den ekonomiska kalkylen för solcellerna. Det bidrar också till möjligheterna att installera mer solceller i ett område utan att riskera överbelastning av elnätet.

0
0

Lönsammare solceller

Med Ferroamp-systemet får ni en intelligent växelriktare till era solceller. Likströmstekniken ger mindre omvandlingsförluster och styrbarheten gör det möjligt att till större del utnyttja den egna produktionen inom fastigheten i stället för att sälja ut på nätet. Ökad kontroll över elexporten gör det också möjligt att installera mer solel i samma område utan att överbelasta elnätet.

Begränsa elnätsanslutningen och kapa effekttoppar

Ferroamp-systemets unika fasbalanseringen utnyttjar utrymmet innanför huvudsäkringen effektivare och med smart styrning av batterilager kan man också kapa effekttoppar. Tillsammans gör det att man kan tillföra nya laster i form av till exempel elbilsladdning utan att behöva höja säkringsnivån eller förstärka elnätsanslutningen. Det kan innebära stora besparingar av både tid, pengar och material.

Ett flexibelt system redo att skala upp

Systemet är modulärt vilket betyder att oavsett om det uppstår behov av en större solcellsanläggning- eller högre energilagringskapacitet kan systemet enkelt byggas ut och möta nya behov. Systemet uppdateras dessutom kontinuerligt digitalt och med öppna API:er går det att integrera med annan utrustning.

Styr, mät och utvärdera

Med webbportalen EnergyCloud får du en överblick över elförbrukningen så att du kan styra och optimera processerna. Det ger också beslutsunderlag för vidare investeringar och möjlighet till kontroll på en stormig elmarknad.

Koppla ihop flera byggnader med PowerShare

Genom att koppla ihop flera Ferroamp-system med vårt patenterade PowerShare kan de byggnader som har bäst förutsättningar för solceller nyttjas oavsett i vilken byggnad den producerade elen ska användas. Genom ökad egenanvändning förbättras den ekonomiska kalkylen för solcellerna Det bidrar också till möjligheterna att installera mer solceller i ett område utan att riskera överbelastning av elnätet.

Fasbalansering

Frigör utrymme innanför huvudsäkringen

Likströmsnätet

Ger styrbarhet och minskar energiförlusterna

Detaljerad realtidsdata

Ger överblick över elanvändningen och möjliggör effektivisering

Modulär uppbyggnad

Bygg ut systemet när behoven förändras

Automatiska uppdateringar

Kontinuerliga mjukvaruppdateringar ger tillgång till nya funktioner

Offertförfrågan

Fyll i formuläret så hjälper vi dig att komma i kontakt med en kvalificerad installatör för dimensionering, projektering och prisförslag.

Vanliga frågor

Nästan all elektronik i våra hem drivs av likström. LED-belysning, fläktar, kylskåp,TV, dator m.m. I apparaterna sitter det små likriktare som gör om växelströmmen i våra vägguttag till likström som behövs för att driva apparaterna. Solpaneler producerar likström och batterier i både våra hem och bilar drivs av likström. Genom att bygga en likströmsinfrastruktur minskar vi energiförlusterna mellan solceller och batterier och möjliggör för att i framtiden koppla in fler likströmskomponenter direkt till likströmsnätet. Detta kommer möjliggöra kraftigt minskade energiförluster och effektivare och smartare energianvändning. Likströmstekniken ger också större möjligheter till styrbarhet än växelström och ger ett flexiblare system.

PowerShare är Ferroamps patenterade teknik för att dela el mellan byggnader.
PowerShare bygger vidare på Ferroamps likströmsnät men utöver att ansluta solpaneler och batterier till likströmsnätet så ansluts ytterligare Ferroamp-system med egna EnergyHub:ar kopplade till egna nätanslutningar. Detta ger dig möjligheten att dela på el från solpanelerna och lagringskapaciteten i batterierna mellan flera byggnader. Fördelningen av elen kan vi sedan styra smart i likströmsnätet utifrån de mätvärden vi samlar in från respektive elnätsanslutning med strömtransformatorerna som sitter anslutna till respektive EnergyHub. 

Du behöver inte byta ut din anläggning för att använda Ferroamp-systemet. Du kan komplettera din anläggning med en EnergyHub för att få tillgång till dynamisk fasbalansering, smart mätning av import, export, energianvändning m.m. samt för att styra och agera lastvakt/effektvakt åt laddboxar för elbilar. Du kan även ansluta ett eller flera batterier för att styra förbrukning och lagring. Vill du ansluta solcellerna till Ferroamp-systemet så kan du genom att komplettera med solsträngsoptimerare koppla in solelproduktionen till systemet.

Ferroamp-systemet har tre stycken öppna API:er som kan användas för integrationer mot andra styr- och visualiseringssystem. Dessa är ett CloudAPI, ett Modbus TCP API och det vi kallar Ext-API som är ett MQTT client API. Ferroamp-systemet har också integrationer mot ett flertal laddboxar genom kommunikationsprotokollet OCPP 1.6-J. Se vilka laddboxar vi stödjer här. Ferroamp-systemet har även en API integration mot laddboxar från CTEK som får tillgång till mätdata över fastighetens tillgängliga strömmar utifrån förbrukning och huvudsäkringsnivå samt en integration mot SolarFox för visualisering av produktions och mätdata.