Fördjupningsartikel

Solel i Ferroamp-systemet

När man fattat beslutet att producera egen solenergi bör man också tänka på vart energin tar vägen och hur den används i fastigheten. I stället för att välja en traditionell växelriktare som bara gör om likströmmen från solcellerna till växelström ger Ferroamp-systemet möjlighet att ta vara på och styra användningen av energin så att du som fastighetsägare får maximal nytta av din investering.

Enkelt att bygga ut

Hjärtat i Ferroamp-systemet är EnergyHub som för solelsproduktionen fungerar som en effektiv växelriktare. Den finns i olika storlekar och kan anpassas till allt från småhus till flerfamiljshus eller industrier. Genom att ingångarna till solpanelerna sitter i separata solsträngsoptimerare går det också enkelt att lägga till fler strängar med solpaneler med tiden utan att man behöver köpa en ny växelriktarenhet. För större system finns också särskilda rackskåp där flera EnergyHub-moduler enkelt kan läggas till när behoven av större växelriktareffekt ökar.

Mycket mer än en växelriktare

Den stora poängen med EnergyHub och Ferroamp-systemet är dock att den gör så mycket mer än att fungera som växelriktare. Genom sin hybridfunktion fungerar den även som omvandlare för energilager så att de kan laddas från både solceller och från elnätet. Dessutom kan den styra användningen av elen så att den i så stor utsträckning som möjligt används inom fastigheten, något som blir lönsamt eftersom man oftast får mindre betalt för elen man säljer till nätet än vad man betalar för elen man köper.

Möjliggör mer solel i elnätet

Förmågan att styra produktion och konsumtion i fastigheter kommer också att bli allt viktigare för hela elsystemet. Eftersom utrymmet i elnätet är begränsat finns det en gräns för hur mycket el som kan konsumeras eller produceras i ett område vid en given tidpunkt. 

På samma sätt som en stor elkonsument idag kan hindras från att ansluta till elnätet för att det saknas utrymme kan elnätsägare säga nej till solelsinstallationer. Om den totala installerade toppeffekten överstiger kapaciteten i det lokala elnätet får det helt enkelt inte plats mer solceller i området. 

Toppeffekten uppnås bara någon enstaka dag om året och med Ferroamp-systemets förmåga att styra laddning av elbil eller batteri för energilagring alternativt styra ner produktionen blir det alltså möjligt att integrera mer solel i nätet.

Ett likströmsnät för framtiden

Även om det i dagsläget framför allt är batterier som kan kopplas direkt till likströmsnätet kommer det framöver att öppnas möjligheter att lägga till såväl laddning av elbilar som datorer, vitvaror och andra likströmsdrivna komponenter som idag är försedda med egna transformatorer där växelströmmen i elnätet omvandlas innan den används. Förutom minskade omvandlingsförluster kommer det ytterligare att förbättra möjligheterna att styra elanvändningen i fastigheten.

För vem?

Kontakta oss

Klicka på länken och fyll i dina kontaktuppgifter för att köpa eller få mer information om Ferroamps produkter.