Fördjupningsartikel

Energilagring i Ferroamp-systemet

Ett batteri kan ha många funktioner i fastighetens elsystem. Det kan både kapa förbrukningstoppar och kostnadstoppar under dygnet. Genom att de också kan hjälpa till att balansera elnätet skapas nu också marknader där både stora elkonsumenter och hushåll kan tjäna pengar på att sälja batteriernas tjänster till elnätsägarna.

I det nya energilandskapet varierar priserna ofta kraftigt över dygnet. I stället för att elproduktionen sker på ett litet antal stora anläggningar sprids den nu ut och med solcellernas utbredning sker produktion och förbrukning i allt högre grad på samma ställen.

Med Ferroamp-systemets smarta styrning kan ett batteri i detta landskap fungera som en schweizisk armékniv och lösa flera olika typer av problem. På det sättet blir energilagring en viktig komponent i en energismart fastighet.

Fördelar med Energilager

1. Kapa förbrukningstoppar

Elnätets kapacitet begränsar hur mycket energi som kan användas i ett visst ögonblick. Är det för mycket som måste levereras på en gång blir det trångt i nätet. Därför inför nu elnätsföretagen i allt större utsträckning så kallade effekttariffer. Det innebär att din avgift delvis avgörs av den högsta effekten du använder, alltså den timme under månaden som du förbrukar som mest el.

Att till exempel ladda elbilen samtidigt som man har på spisen och dammsugaren kan därför bli kostsamt då det påverkar kommande avgifter. Ett batteri kan då bidra med effekt när det behövs som mest så att topparna kapas och tarifferna hålls nere.

2. Alternativ till kraftigare anslutning

Trängsel kan också uppstå mellan fastigheten och nätet. När till exempel flera elbilsladdare ska installeras i ett garage kan det uppstå behov av en kraftigare nätanslutning. Det kan innebära stora kostnader i form av grova kablar som kan behöva grävas ner. Ett batteri som kan avlasta och jämna ut förbrukningen över tid kan i dessa fall erbjuda ett billigare alternativ.

3. Timprisstyrning

När efterfrågan på el är som störst under morgonen och kvällen är det så kallade spotpriset på el som högst. Billigast är det i stället på natten. 

Med ett batteri som laddas när elen är som billigast och laddas ur när den är som dyrast kan man tjäna pengar på mellanskillnaden samtidigt som man avlastar nätet.

4. Öka egenanvändning av solel

Bostadsrättsföreningar och större fastighetsägare med en huvudsäkring på över 100 ampere får ingen skattereduktion på elen de säljer till nätet. Det är därför lönsamt att använda så mycket som möjligt av den egen producerade elen inom fastigheten. Med ett batteri kan man ladda överskottet under soliga timmar och använda för att kapa förbruknings- eller pristoppar.

5. Balanstjänster

Nu skapas möjligheter för fastighetsägare att tjäna pengar på att sälja det som kallas för balanstjänster eller frekvensregleringstjänster till Svenska kraftnät. 

Eftersom elnätet alltid måste vara balanserat med lika mycket produktion som förbrukning måste det finnas en reserv som står redo att på bara några sekunder slås av och på. 

Marknaden för att tillhandahålla dessa tjänster öppnas nu upp även för mindre aktörer. En så kallad aggregator kan samla ihop en mängd mindre resurser i form av batterier, solcellsanläggningar eller elbilsladdare och sälja den samlade kapaciteten till Svenska kraftnät. 

Det finns många olika typer av tjänster men ett exempel som är attraktivt för batteriägare är den som kallas FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance). Här kan batteriet utgör en försäkring i systemet ifall en plötslig störning skulle inträffa som till exempel ett plötsligt väderomslag eller produktionsstopp i ett kraftverk. Batteriet kan då snabbt aktiveras, ofta bara några sekunder eller minuter tills andra mer långsiktiga resurser aktiverats. Betalt får man oavsett om batteriet används eller ej, det är beredskapen som är själva handelsvaran.

Marknader och tjänster för detta är nu under uppbyggnad och för att batteriet ska kunna delta krävs att det går att styra och att det har möjlighet att reagera tillräckligt snabbt. 

Ferroamp arbetar för att göra denna marknad tillgänglig för sina kunder och deltar förnärvarande i ett projekt med Varbergs Energi för att samla kapacitet som kan säljas vidare. 

För vem?

Kontakta oss

Klicka på länken och fyll i dina kontaktuppgifter för att köpa eller få mer information om Ferroamps produkter.