Fördjupningsartikel

Elbilsladdning
i Ferroamp-systemet

Att ladda elbilen ska vara både smidigt och billigt. Möjligheten att ladda bilen begränsas dock av strömtillgången som i sin tur avgörs av storleken på anslutningen till elnätet. Om en fas i elsystemet överbelastas går huvudsäkringen, något som många villaägare fått erfara när de till exempel försökt ladda bilen samtidigt som de kört torktumlaren eller någon annan elintensiv apparat i hushållet.

Stabilare laddning med fasbalansering

Ferroamp-systemets aktiva fasbalansering fördelar strömmen jämnt mellan de tre faserna i elledningarna och skapar alltså mer utrymme innanför huvudsäkringen. På det sättet skyddas huvudsäkringen och man kan ladda bilen utan att det påverkar andra laster i fastigheten.

Många laddboxar är idag utrustade med lastbalansering eller effektvakter. De kan också ställas in för att skydda huvudsäkringen men då med skillnaden att laddningen avbryts, bromsas in eller helt enkelt inte startar om belastningen på en enskild fas blir för hög. Med fasbalansering får du en stabilare laddning.

Dynamisk lastbalansering

I större fastigheter betalar många idag effekttariffer, något som elnätsägare nu i allt större utsträckning börjar införa i fastigheter med mindre huvudsäkringar som till exempel villor.

Effekttariffer innebär att den timme eller de timmar under en månad då elförbrukningen i en fastighet är som högst blir avgörande för nätavgiften. Det kan göra att de långa effekttoppar som kan skapas av elbilsladdning blir kostsamma.

Med effekttariffer blir lastbalanseringen viktig eftersom fasbalansering inte minskar själva effektuttaget. Om laddboxen integreras med Ferroamp-systemet får man tillgång till en dynamisk lastbalansering som tar hänsyn till fastighetens totala effektuttag.

I stället för att ställa in en effektnivå som elbilsladdningen inte får passera kan Ferroamp-systemet styra laddningen efter hur belastningen ser ut i resten av fastigheten vilket gör att du när förbrukningen i resten av fastigheten är liten kan ladda med högre hastighet utan att gå över den inställda effektgränsen.   

Integrering via OCPP

Integrering av elbilsladdaren med Ferroamp-systemet sker via kommunikationsstandarden (Open Charge Point Protocol). Det är en standard som gör det möjligt för olika typer av system att styra och integrera laddstationer i ett nätverk.  Man kan alltså styra elbilsladdningen i Ferroamps molntjänst EnergyCloud tillsammans med batterilager och solceller.

Förutom fas- och lastbalansering kan man då även ställa in laddningen för att bara ladda på natten, när elen från nätet är som billigast, eller att bara ladda när det finns ett överskott av solel i fastigheten.

Lista över elbilsladdare som är kompatibla med OCPP

Grönt avdrag för EnergyHub vid köp av elbilsladdare

Ferroamps EnergyHub berättigar till 50% skattereduktion vid installation tillsammans med laddningspunkt för elbilar. Det åligger installatör att tillse att Skatteverkets specifika krav angående omfattning och övriga villkor uppfylls. Läs mer om det gröna avdraget på Skatteverkets hemsida.

För vem?

Kontakta oss

Klicka på länken och fyll i dina kontaktuppgifter för att köpa eller få mer information om Ferroamps produkter.