Fördjupningsartikel

Ferroamp PowerShare

För att kunna utnyttja solenergin så effektivt som möjligt inom en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbestånd kan man koppla ihop Ferroamp-system i olika byggnader i ett lokalt avgränsat likströmsnät, ett PowerShare. Så kan alla i föreningen få tillgång till den egenproducerade elen oavsett på vilken byggnad solpanelerna sitter och särskilt energikrävande anläggningar som en tvättstuga, luftkonditionering eller elbilsladdning i garaget kan förses med solel från flera tak.

Eftersom man slipper gå via det allmänna elnätet undviker man överföringskostnader och prisskillnaden mellan el man köper och el man säljer. Genom större andel egenanvänd solel förbättras alltså ekonomin i solcellsanläggningen.

Likströmsnätet ger unika möjligheter till att styra elanvändningen och att bygga ut efter behov. Det går till exempel att komplettera med energilager i form av batterier om behovet uppstår. Genom att dela elen i ett mikronät mellan byggnaderna minskar också belastningen på det omgivande elnätet vilket också möjliggör för fler i samma område att ansluta egen solelsproduktion.

Den prisbelönta tekniken gör det lönsamt för fler bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att investera i solel.

För vem?