EnergyCloud
Att mäta är att veta

Kunskap gör hela skillnaden

Ferroamps unika portal Energy Cloud gör det möjligt att övervaka systemets drift och prestanda. Vi samlar in mätdata från alla processer och delar i systemet och ger dig fullständig åtkomst och översikt. Portalen kan anpassas till ditt behov oavsett om du vill ha summeringar eller detaljerad information.

Pengar att spara. Miljö att skydda.

Ferroamps portal EnergyCloud är till för övervakning och fjärrstyrning av produktion, användning och lagring. Systemets drift och prestanda visas i realtid. Den tillhandahåller även flera analysfunktioner och simuleringsverktyg och kan anpassas till just ditt behov, beroende på du vill ha summeringar eller detaljerad information. Under normal drift kanske översikten är tillräcklig men när förändringar i användarmönster eller ny teknikutveckling gör att du vill förändra systemet, kan historiska data ge dig underlag att ta datadrivna beslut gällande till exempel nya investeringar eller driftsinställningar.

Att mäta, veta och sedan kunna agera på det, skapar möjligheter. Portalen ger dig möjlighet att se var förbättringar kan ske, hur lönsamheten påverkas så att du hela tiden kan ligga ett steg före, i stället för att reagera på något som redan skett.

En stor förändring i våra fastigheter är det nya behovet av elbilsladdning. EnergyHub-systemet och EnergyCloud ger dig alla verktyg du behöver för att hamna rätt i alla steg. Genom att mäta, veta och styra kan du kontrollera hur denna utveckling kan optimeras.

EnergyHub-systemet är uppkopplat för att hjälpa dig bevaka och styra men det ger dig också möjlighet att utnyttja de nya erbjudanden och affärsmöjligheter som kommer i och med energiomställningen. Vi ser nya aktörer som redan nu utvecklar molnbaserade tjänster för att optimera väderprognoser, energiprisutveckling och elnätets nya trängselavgifter. Elnätet behöver hjälp och nätägarna kommer få både möjlighet och direktiv att låta de fastighetskunder som vill, få vara med och stötta elnätet med sina investeringar.

EnergyCloud är en absolut möjliggörare i detta avseende. Det betyder att hela ditt system är uppkopplat men också att ditt EnergyHub-system kan anpassas och länkas ihop med aktörer du litar på. All den data som samlas in redan idag blir en guldgruva av kunskap så att värdet samt konsekvenserna för dessa erbjudanden ska beräknas.

EnergyCloud är byggd på en robust plattform där all data är säkert förvarad bakom lås och bom. All datatrafik mellan hårdvara och EnergyCloud är hårt krypterad för högsta säkerhet.

Mer information

Så använder du EnergyCloud