Energilager
Likströmskopplad energilagring

Nyhet! Den modulära batterilösningen ESS System

Ett nytt flexibelt och högeffektivt batteri är nu integrerat i vårt utbud av batterier. Ferroamps Energy Storage Stack (ESS System) är mångsidigt och givetvis fullt integrerat med EnergyHub-systemet, samt framtidssäkrat genom enkel utbyggnad med fler moduler efter behov och över tid.

ESS System är ett modulärt uppbyggt batterisystem som enkelt och flexibelt kan anpassas till olika behov av lagringskapacitet. Det passar bra till allt ifrån mindre villor till lantbruk och mindre flerfamiljsbostäder. Batteriets lagringskapacitet kan byggas ut från 7kWh till 10.5kWh eller 14kWh. Styrningen är placerad vid sidan av batteriet för att förenkla installationen och öka flexibiliteten för att kunna förändra systemet efter ditt behov idag och i framtiden. Den modulära designen gör det enkelt att installera och bygga ut efter behov och över tid.

I vår Kunskapsdatabas hittar du Frågor och Svar om ESS System och missa inte vårt Nedladdningscenter, där hittar du manualer, datablad och övriga dokument.

För mer information gällande priser och beställning kontakta din återförsäljare.

Fördelar med ESS System:

  • Lagra solel som produceras på dagen och använd på kvällen eller när förbrukningen är som högst.
  • Använd schemaläggningsfunktionen i EnergyHub-systemet som möjliggör laddning av batteriet när elpriset är lågt, för att sedan använda den lagrade elen när elpriset är högt.
  • Enkel installation och utbyggnad med hög modularitet.
  • Nyttja det gröna avdraget vid installation av ett mindre system i år och bygg ut med ökad kapacitet över tid.

Nyttja solen & elnätet smartare

Den energi som alstras när solen skiner kan användas direkt för drift i fastigheten eller för att lagras i batterier och användas vid tider då priset är högre och då det kan finnas kapacitetsbrist i nätet. Om man köper el från elnätet då den är billigare, på natten, och lagrar i egna batterier för att sedan använda den vid toppar, så sparar man pengar.

Utöver dessa fördelar finns det idag dessutom ett uttalat behov av att matcha produktion och förbrukning och det finns akuta behov av att tillföra batterilager och solel för att balansera fastigheternas behov.

Kompatibelt. Framtidssäkrat.

EnergyHub-systemet är kompatibelt med följande batterier från PSM och Pylontech. Samtliga batterier är fria från kobolt och kommer med ett färdigt BMS-system.

Vilket batteri vi rekommenderar beror på vad man vill uppnå med ett batterilager och det finns flera parametrar att ta hänsyn till. Naturligtvis är priset en viktig parameter att ta med sig, men även livslängden är av stor betydelse. Ett lägre inköpspris betyder inte nödvändigtvis ett lägre pris över tid.

Tänker ett steg längre…

Maximerar utnyttjandet av den egenframställda energin

Dubbelriktad inverterare

Laddas från solceller eller från nätet när priset är gynnsamt

Kontinuerlig analys

Använder lagrad energi när det är mest fördelaktigt

Parameterstyrning

Påverkas av energibehov, energikostnad och väderprognos

Nyttja solen & elnätet smartare
Vi har tagit el för givet under många generationer och det har präglat vår elanvändning. Det har format både hur mycket vi använder och när vi använder den. Generellt använder vi el utan att tänka på det. Energieffektivisering under senare år fokuserar på mängden energi (kWh) som används över tid. Men vi har haft mindre fokus på när och hur mycket vi använder energin.

Energiomställningen kommer påverka många saker men vår momentana elanvändning kommer behöva adressera detta med ny teknik, nya lagar och ett nytt sätt att tänka när vi bygger och anpassar våra fastigheter. Forskning säger att det är svårt att förändra individers sätt att leva och anpassa sina vanor när det gäller något så obekant som energi, så vi behöver bygga in ny teknik som tar hand om detta och gör det lätt att leva hållbart.

Elsystemet är en oerhört komplicerad maskin men den styrs av en grundläggande princip att all el som används måste komma in i systemet samtidigt. Denna balans mellan användning och produktion sköts av Svenska Kraftnät och det kan vara värt att lära sig lite mer om denna process eftersom den påverkar våra liv på ett grundläggande sätt.

Energilagring kommer bli en självklarhet
Energilagring kommer bli absolut nödvändigt när vi får billigare och ren energiproduktion i vårt elsystem. Denna energi kommer i större del från sol och vind och eftersom denna energiproduktion är väderberoende, kommer den givetvis finnas i överflöd när vädret tillåter men i underskott när vi kanske använder mest el, på kvällar och under vintern.

Batterier gör det möjligt att lagra energi innanför din elmätare och huvudsäkringar så att du kan använda energin när den är som dyrast. Det är oftast när du använder mest energi. Att lagra elenergi kommer bli lika självklart som att lagra varmvatten eftersom man slipper använda mycket el just när man duscha eller tvätta. EnergyHub hanterar elenergi på samma sätt som man blandar varmvatten med kallvatten för den temperatur man önskar genom att lagra och ladda samt styra laster när mycket energi används i fastigheten. Batteriet med smart styrning gör att du kan kontrollera kostnaden för din elnätanslutning. Som en el-termostat blandar den el från elnätet med den lagrade el du har i ditt batteri. Det ligger mycket pengar och funktionellt värde i detta. EnergyHub gör detta automatiskt.

Den energi som alstras när solen skiner och matas ut i fastigheten kommer i första hand driva de apparater som används i fastigheten i det ögonblick som energin matas ut. Den energi som inte kan användas lokalt kommer flöda ut i elnätet. Generellt blir värdet på den energi som används lokalt högre, eftersom den ersätter inköpt energi. Värdet på den energi som går ut i elnätet varierar beroende på om solelanläggningen ägs av en villaägare eller av ett företag på en kommersiell fastighet. Privatpersoner blir idag kompenserade genom ett skatteavdrag för varje kWh som exporteras till elnätet och man kan också förhandla med energibolag om att få ytterligare kompensation för exporterad energi. Detta betyder att man kan använda elnätet som batteri.

Men ett batteri handlar om mer än energi, dvs kWh. Ett batteri lagrar energi innanför din elmätare och dina huvudsäkringar så att du kan använda det för fler nyttor än för att lagra solel. Rätt använt, så kan batteriet spara pengar för din anslutning till elnätet för villor eller större fastigheter. Genom att ladda batteriet när el är billig eller när du producerar mer solenergi än du använder, skapar du en möjlighet att ladda ur när energin är som dyrast, under dina effekttoppar, de stunder du använder mest energi under dygnet.

Energin kan också lagras i batterier för att användas vid tider då priset är högre och då det kan finnas kapacitetsbrist i nätet. Om man köper el från elnätet då den är billigare, på natten, och lagrar i egna batterier för att sedan använda den vid toppar, så sparar man pengar.

Utöver dessa fördelar finns det idag dessutom ett uttalat behov av att matcha produktion och förbrukning och det finns akuta behov av att tillföra batterilager och solel för att balansera fastigheternas behov.

Kompitibelt. Framtidssäkrat.
EnergyHub-systemet är kompatibelt med följande batterier från PSM och Pylontech. Samtliga batterier är fria från kobolt och kommer med ett färdigt BMS-system.

Vilket batteri vi rekommenderar beror på vad man vill uppnå med ett batterilager och det finns flera parametrar att ta hänsyn till. Naturligtvis är priset en viktig parameter att ta med sig, men även livslängden är av stor betydelse. Ett lägre inköpspris betyder inte nödvändigtvis ett lägre pris över tid.

Det traditionella batteriet består av battericeller och er tvåvägsomvandlare som laddar i och ur beroende på behov. Oftast var/är dessa batterisystem utvecklade för att fungera för backup när strömmen går. Moderna energilager i fastigheter med solceller och effektkontroll, behöver vara mycket mer dynamiska för att kunna erbjuda fler funktioner och undvika onödig stress. EnergyHub är byggt för att styra energiflöden dynamiskt så att man får så många användarnyttor som möjligt.

Mer information

Ferroamp
ESS System

Energy Storage Stack, ESS, är en modulärt uppbyggd batterilösning som enkelt och flexibelt kan anpassas till olika behov av lagringskapacitet. Det passar bra till allt ifrån mindre villor till lantbruk och mindre flerfamiljsbostäder. Batteriets lagringskapacitet kan byggas ut från 7kWh till 10.5kWh eller 14kWh

Pylontech
M1/H1

Pylontech H1 och M1 är designade för att klara större och längre effekttoppar oavsett när de kommer, d.v.s. de kan ladda i och ur snabbare och passar därmed bäst för större flerfamiljsbostäder och andra större kommersiella fastigheter. Finns i storlekarna 28.8kWh och 81kWh.