Electricity.
Reinvented.

Electricity.
Reinvented.

Electricity.
Reinvented.

Ett nytt sätt att tänka

Ferroamp systemlösning med en central nod, EnergyHub, ihopkopplad via ett DC Nanogrid med distribuerade solsträngsoptimerare, vindsnurror och energilager är unikt. Filosofin är lika enkel som genial. Omvandlingen mellan elnät (AC) och likströmsnät (DC) sker i EnergyHub på en (1) plats och det självreglerande nätet, DC Nanogrid, kopplar samman enheterna så att energi kan överföras på ett effektivt sätt och med minimala förluster jämfört med traditionella system. EnergyHub patenterade lösning att i realtid fasbalansera frigör inte bara effekt för t ex elbilsladdning utan öppnar även för möjligheten att ändra säkringstariff och/eller kapa effekttoppar som båda i sin tur kan representera betydande besparingar beroende på installation och avtal. Skalbarheten i systemet kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter och det tillsammans med DC Nanogrid ger systemet flexibilitet och extremt lätt att bygga ut om man vill expandera med fler solpaneler, öka lagringskapaciteten eller i en nära framtid addera Ferroamp DC laddare för elbil.

EnergyHub ansluts till Ferroamp molntjänst, EnergyCloud, där högupplöst data på sekundnivå samlas in och lagras. Här kan du i realtid se hur din energi produceras, förbrukas och används. Rapporter och analysverktyg hjälper dig kontrollera och styra så att du kan effektivisera din elanvändning efter dina och fastighetens behov.

Stora elförbrukare som pumpar, kompressorer, fläktar och LED belysning drivs idag av likström via inbyggda omvandlare (AC/DC). Att koppla dessa direkt till ditt DC Nanogrid ger stora vinster i form av minimala energiförluster men också minskad komplexitet. Ferroamp har sådana system i drift men kräver omfattande systemintegration och fortfarande att betrakta som ett framtidsscenario. Men internationella normer för likströmsnät i fastigheter är under utveckling. Med EnergyHub blir din fastighet förberedd för framtidens energilösningar.
Egen el-produktion
Med solceller på taket
Batterilagring
Intelligent lagring och balansering
Fasbalansering
Utjämning över alla tre faser
Investering
Mycket kostnadseffektiv lösning

Illustration som jämför traditionell metod med Ferroamps metodHanteringen av den egenproducerade solenergin

Illustration som jämför traditionell metod med ferroamp’s metodHantering av egen solenergi

Solceller

Den uppmätta produktionen från våra solsträngsoptimerare (SSO), dvs produktionen från solpanelerna.

Batteri

Den uppmätta effekten från våra energilagrings-optimerare (ESO), dvs den effekt som är till/från batterierna

EnergyHub

Det självreglerande likströmsnätet, DC nanogrid, kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras mellan enheterna på ett effektivt sätt

Elnät

Den effekt som mäts över strömtransformatorerna, vanligen den effekt som vi köper/säljer från elnätet.

Förbrukning

Hemmets förbrukning, tex vid matlagning kan tolkas som Förbrukning = Nät – (Solproduktion + Batteri). Utan batterier eller solproduktion blir Nät=Förbrukning.

EnergyCloud

I din mobil eller dator kan du enkelt följa och justera din energiförbrukning. Visar HUR du använder din energi, inte bara hur mycket.

Smart sammankopplad kraftelektronikKombinerar energikällor
och teknologier

Det unika Ferroamp-systemet med en central EnergyHub omvandlar och optimerar solel och energilager. Det självreglerande likströmsnätet – DC nanogrid – kopplar samman enheterna så att energi överförs på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet och styr omvandlingen till och från växelström efter behov.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Energibehov.jpg
1. Kontroll på energi- och effektanvändning
EnergyCloud kan visualisera, analysera och simulera användningsdatan för att skapa en anpassad installation och därigenom en dynamisk styrning för att kontrollera energi och effekt
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Brygga.jpg
2. En bro mellan likström och växelström
EnergyHub omvandlar, styr och optimerar flödet mellan växelström och likström
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/elbilsladdning.jpg
3. Problemfri elbilsladdning
Elbilsladdning från växelström belastar ofta bara en av husets faser, vilket underlättas av fasbalansering och dynamisk styrning
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/solar-panels.jpg
4. Solpaneler
Med vår SSO – Solar String Optimizer – kopplas solpaneler till det lokala likströmsnätet
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/vindkraft.jpg
5. Vind kompletterar sol
Likströmsnätet gör att vi kan kombinera olika energikällor och dra nytta av dess olika egenskaper och fördelar. Vindgeneratorn kan placeras där det blåser som mest eller där den stör utsikten minst.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/air-conditioning.jpg
6. Likströmsförbrukare
Stora elförbrukare som pumpar, kompressorer, fläktar och LED belysning drivs idag av likström via inbyggda omvandlare
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/elbilar-laddas.jpg
7. Ladda elbilen med likström
Elbilens batteri använder också likström, genom att koppla den direkt till likströmsnätet minskas de totala omvandlingsförlusterna
X-Edison-Thomas_5HR.jpg
8. Likström är framtiden
En av hörnstenarna i EnergyHub systemet är likströmsnätet. Det gör att sol- och vindenergi kan kopplas ihop med energilager och elbilsladdning
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Stort-skåp-lagring.jpg
9. Skalbar lagring
Energilagring av den energi som inte fastigheten förbrukar, som sedan används istället för att köpa ny el från elnätet
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP-1.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga
Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.