Nyheter Hedersomnämnande Årets Prestation 2016 av Svensk Solenergi

2017-05-09

Den 26 April tilldelades Ferroamp Hedersomnämnande Årets prestation 2016 av Svensk Solenergi

Vi är stolta att meddela att vi fått mottaga ännu en utmärkelse. Denna gång av att Svensk Solenergi som tilldelar Ferroamp sitt hedersomnämnande för årets presentation. Svensk Solenergi är en branschförening för företag kopplade till solenergi. Idag bestående av ungefär 160 Svenska företag. Juryns motivering var följande:

Det ligger i tiden att fastigheters elsystem behöver utvecklas. Som ett helt svenskutvecklat system med patenterad teknik som integrerar energieffektivisering, solel och energilagring med hjälp av ett likströmsnät är Ferroamps EnergyHub ett mycket intressant bidrag. En prestation väl värd att uppmärksammas är att de i internationell konkurrens tilldelats EES Award 2016. – Svensk Solenergis Jury

Juryn bestod av följande: Mikaela Lenz från Energicentrum Stockholms stad, Peter Kovacs från RISE, Liane Thuvander från Chalmers och Lars Andrén från Drivkraft. Man kan läsa mer om Svensk Solenergis solenergi-priser här.

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up