Det kostnadseffektiva brandmansbrytarsystemetBrandmansbrytare

För Ferroamp’s EnergyHub system 7 – 200 kW
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Fireman-Switch-Portfolio-start-trans.png
EnergyHub-systemet med sina Solar String Optimizers ger ett nytt kostnadseffektivt sätt att helt koppla bort alla PV-strängar i händelse av brandrisk. Systemet använder de befintliga säkerhetsreläerna i Ferroamp Solar String Optimizers för att koppla bort så nära PV-strängarna som möjligt. Inga extra dyra likströmsbrytare krävs.

Systemet består av en enda fjärrstyrd brandmanomkopplare som avbryter likströmsbusspänning och även avbryter meddelanden från EnergyHub som skickas till Solar String Optimizers som tvingar sina interna säkerhetsreläer att lösa inom 10 sekunder.

Fördelar

Bortkoppling
Samtidig bortkoppling av alla strängar
Säker
Strömbrytare nära solpanelsträngen
Redundanta brytare
Omfattar ett enda fjärrstyrt relä som avbryter DC-busspänning
inom 10 sekunder
Kostnadseffektiv lösning
Använder de befintliga säkerhetsreläerna i solsträngsoptimerare
för att koppla bort strängarna, inga ytterligare DC-brytare krävs
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP-1.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga
Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.