Energy Cloud

Övervakning
Molnbaserad visualisering och systemkontrol
Analysverktyg
Högupplöst data kan vara svår att förstå. Med våra analysverktyg får du fram det som är viktigt
Simuleringsverktyg
Förhandsvisning av hur t ex ett batteri eller förändrade gränsvärden kommer påverka ditt system

Visar hur du använder din energi,
Inte bara hur mycket

Att mäta är att veta! Ferroamps unika portal Energy Cloud gör det möjligt att övervaka systemets drift och prestanda. Vi samlar in mätdata från alla processer och delar i systemet och ger dig fullständig åtkomst och översikt. Portalen kan anpassas till ditt behov vare sig du vill ha summeringar eller detaljerad information.

Under normal drift kanske översikten är tillräcklig men när förändringar i förbrukningsmönster eller ny teknikutveckling gör att du vill förändra systemet, kan historiskt data ge dig rätt beslutsunderlag för nya investeringar eller driftsinställningar.

Driftsäkerhet
Översikt
Likström
Analys
Övervakning
Skalbarhet
Driftsäkerhet
Översikt
Likström
Analys
Övervakning
Skalbarhet
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/06/mobile1-vnster-energyClod-Ferroamp.png

Solceller

Vi visar solpanelernas produktion och hur produktionen påverkar fastighetens elanvändning.

Batteri

Energilagrets i och urladdning i relation till produktion och förbrukning

EnergyHub systemet

Energiflöden i likströmsnätet och mellan likström och växelström (via EnergyHub omvandlaren) sker automatiskt baserat på systemets inställningar

Elnät

Den effekt som mäts med EnergyHub systemets strömtransformatorer, vanligen den effekt som importeras eller säljs till elnätet.

Förbrukning

Fastighetens förbrukning presenteras för att visa hur och när solproduktion och batterier påverkar fastighetens elanvändning. Utan solproduktion eller batterier blir Nät och Förbrukning samma sak.

EnergyCloud

Du kan enkelt följa och analysera din förbrukning och systemets funktion via mobil eller dator.

Exempelvyer ur Energy Cloud

Dashboard_2_eng_191018
Dashboard_eng_191018
Power_View_eng_191018
Energy_View_eng_191018
Live_Data_eng_191018
ACE_events_eng_191018
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP-1.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga
Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.