on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 
ATT MÄTA ÄR ATT VETA!

EnergyCloud

EnergyClod-Ferroamp

Driftövervakning

Ferroamps unika portal Energy Cloud gör det möjligt att övervaka systemets drift och prestanda. Vi samlar in mätdata från alla processer och delar i systemet och ger dig fullständig åtkomst och översikt. Portalen kan anpassas till ditt behov vare sig du vill ha summeringar eller detaljerad information.

Under normal drift kanske översikten är tillräcklig men när förändringar i förbrukningsmönster eller ny teknikutveckling gör att du vill förändra systemet, kan historiskt data ge dig rätt beslutsunderlag för nya investeringar eller driftsinställningar.

Analysera och simulera

Analysera och simulera

Under normal drift kanske översikten är tillräcklig men när förändringar i förbrukningsmönster eller ny teknikutveckling gör att du vill förändra systemet, kan historiskt data ge dig rätt beslutsunderlag för nya investeringar eller driftsinställningar.

Fördelar

Solceller
Solpanelernas produktion och hur produktionen påverkar fastighetens elanvändning.
Batteri
Energilagrets status samt i och urladdning i relation till produktion och förbrukning
EnergyHub systemet
Energiflöden i likströmsnätet och mellan likström och växelström sker automatiskt baserat på systemets inställningar
Elnät
Effekt och energi som importeras eller exporteras till elnätet i realtid per fas
Förbrukning
Fastighetens förbrukning för att visa hur och när solelproduktion och batterier påverkar elanvändning.
EnergyCloud
Du kan enkelt följa, analysera och simulera din förbrukning och systemets funktion via mobil eller dator.

Exempel på information från EnergyCloud

EnergyCloud Fru ACE
EnergyCloud Fru Dashboard
EnergyCloud Fru peakshaving
EnergyCloud Fru SSO
EnergyCloud phase
EnergyCloud phase
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up