on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 
VI INTRODUCERAR

EnergyHub-Systemet

Ferroamp EnergyHub systemet introducerar ett nytt framtidssäkert sätt att integrera solenergi, energilagring och likströmslaster i ett system med intelligent styrning och realtidsövervakning. Ett skalbart och flexibelt system som enkelt kan expanderas oberoende av leverantör eller teknik, som är både enklare och säkrare än traditionella solcellsinstallationer.

En central nod, EnergyHub, kopplar samman distribuerade solsträngsoptimerare, likströmslaster och energilager via ett lokalt likströmsnät. Omvandlingen mellan elnät (AC) och likströmsnät (DC) sker i EnergyHub på en plats vilket gör att energi kan överföras på ett effektivt sätt och med minimala förluster jämfört med traditionella system.

Systemet är skalbart och kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter och det tillsammans med DC Nanogrid ger systemet flexibilitet och lätt att bygga ut om man vill expandera med fler solpaneler, ökad lagringskapaciteten eller i en nära framtid addera en DC laddare för elbilar.

EnergyHub System Overview

Komponenter i EnergyHub Systemet

Energyhub-wall
EnergyHub som mäter och styr produktion och förbrukning i realtid samt jämnar ut fasernas olika belastningar mot elnätet.
191108_SSO Gen2_digital
Fjärrstyrda Solsträngsoptimerare som optimerar solpaneler av olika fabrikat och teknologier.
staende Laddare
Energilager för lagring av energi som styrs av EnergyHub för att kapa effekttoppar eller flytta energi i tiden.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/Laddare_mini-115x160.png
Kraftfull DC-laddare
DC laddare för snabbare och effektivare laddning av elbilar utan energiförluster.
energycloud-mac-ferroamp
EnergyCloud för övervakning och fjärrstyrning av produktion, användning och lagring som även innehåller flera analysfunktioner och simuleringsverktyg.

Samtliga komponenter i systemet samarbetar med EnergyHub som samlar data och analyserar för att balansera och reglera nätet kostnadsoptimalt. Den bestämmer när det är lämpligt att köpa el och när det är bättre att använda den egentillverkade elen som lagrats i seriekopplade NiMH batterilagringsenheter. Samtidigt balanserar EnergyHub kraften jämt över faserna i fastighetens elnät.

Fördelar

Energi och effekt-optimering med hjälp av solel, energilagring och ett smart likströmsnät
  • Ersätter traditionell solelväxelriktare och elmätare
  • Styr och hanterar batterier, sänker energikostnaderna och kontrollerar effektuttag för att kapar effekttoppar vilket medför minskade effektkostnaderna eller undvika kostnader för nätuppgradering.
  • Färre omvandlingssteg från likström till växelström med upp till 10% minskade energiförluster
  • Flexibelt för olika teknologier och fabrikat, skalbar expansion och säkert med bland annat avstängning av strömmen på taket
  • En framtidssäker fastighet som är redo för framtidens affärsmodeller
Fasbalansering och realtidsövervakning med analys och simuleringsverktyg
  • Fasbalanseringen jämnar ut fastighetens obalans mellan faserna mot elnätet och maximerar användningen av huvudsäkringen. Den möjliggör sänkt (eller undvika höjning av) säkringstariff och maximerar egenanvändning av solel
  • Högupplöst realtidsdata av energi, effekt, ström och fasvinklar för övervakning av drift och prestanda med funktioner som automatiserade alarm. Molnbaserat med historiska data för analys och simuleringsverktyg inför expansion eller introduktion av ny teknik

Kund case

Föreningens nya EnergyHub en vinst för alla – och miljön

Med elbilarnas snabba intåg i samhället har eleffekt och energi blivit en fråga som intresserar många bostadsrättsföreningar. Kommer elen att räcka till? Ökar eller minskar kostnaderna? BRF Fruängsporten installerade installerade ett EnergyHub-system från Ferroamp och vände problemet till en vinst för alla, föreningens medlemmar, miljön och vårt gemensamma elnät.
Fruängen EnergyHub System

El- och energikostnader i flerbostadshus har länge varit en prioriterad fråga för fastighetsägare och BRF:er. De senaste åren har vi sett allt fler rubriker om att elnätet har nått sin kapacitetsgräns och med elbilarnas frammarsch har frågorna om energikapacitet och effekt landat överst på agendan:

  • Kommer elnätets effekt att räcka till när vi också ska ha elbilsladdning?
  • Kommer fastigheternas lokala elnät att räcka till?
  • Hur kan man utnyttja fastighetens befintliga kapacitet för att slippa dyra elnätavgifter och prishöjningar?

För styrelsen i bostadsrättsföreningen Fruängsporten i en av Stockholms södra förorter blev framförallt miljöfrågorna inkörsporten till en helt ny och lönsam ellösning för föreningen. Bostadsrättsföreningen investerade i solpaneler som producerar egen el och EnergyHub-systemet. Det är en helt nyutvecklad svensk teknik för att hantera både solelproduktion och lagring i ett lokalt batteri så att den producerade energin används så effektivt och energismart som möjligt. Det fick en påtagligt positiv effekt även på elekonomin i föreningen och för de enskilda medlemmarna.

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up