Nyheter Ferroamp Vinner energipriset E-Prize 2018 Förnybar Energi

2018-10-15

Ferroamp, Vinnare av Sveriges största energipris, E-Prize 2018 i kategorin Förnybar Energi

PowerShare tekniken gör att byggnader kan dela på solelproduktion, energilager och elbilsladdning för att öka egenanvändning av solel och minska på effektuttag.

Detta är 10e året som Veckans affärer och Eon delar ut E-prize till de främsta svenska energiinnovationerna i Sverige. Priset delas ut i tre kategorier, förnybar energi, transporter och energieffektivisering.

Beskrivning av förutsättningarna bakom tekniken: 
Den teknik som gör att energin från solpaneler kan användas i elnätet kallas för växelriktare och har traditionellt bara en funktion, att se till att solenergin matas ut i det lokala elnätet när solen skiner. All energi som produceras måste användas omedelbart. De apparater som förbrukar energi i fastigheten använder solenergin så att man slipper köpa från elnätet. Den elproduktion som inte används går automatiskt ut i elnätet via en elmätare som håller reda på köpt och exporterad energi. I Sverige får mikroproducenter skattestöd för exporterad energi men för större fastigheter är export sällan lönsamt. Det resulterar ofta i mindre installationer eftersom man vill undvika export.

Under de senaste åren har nätkostnaderna ökat dramatiskt och allt fler fastighetsägare behöver förbereda för elbilsladdning. Dessa förändrade förutsättningar för lokal elproduktion och elanvändning gör att fastighetsägare kan förbättra elkostnaderna med lägre energikostnader och minskade nätavgifter om solelproduktion och elförbrukning kan styras och optimeras.

Ferroamp har under de senaste åren vunnit flera priser och har fått uppmärksamhet i branschen för sitt EnergyHub system där man kopplar ihop solceller och batterier med ett modulärt och skalbart byggsystem så att installationen blir effektiv och driften flexibel så att man kan öka det lokala användandet av solenergin i fastigheten, samtidigt som man minskar effekttoppar.

PowerShare är en vidareutveckling av detta koncept, där man kopplar samman flera EnergyHub system till ett s k mikrogrid så att byggnader kan dela på solceller, batterier och utnyttja lastvariationer i de olika byggnaderna för en ännu högre egenanvändning. Byggnader som inte har förutsättningar för solel kan inkluderas för bättre ekonomisk nytta och mindre stress för elnätet. Tekniken öppnar också upp för nya affärsmodeller med effektiviseringstjänster och energihandel.

“Vi har fått många pris och erkännanden för våra lösningar genom åren, men detta är det största Svenska priset inom denna industri. Vår vision är att solel och energilagring blir integrerat i alla fastigheters elsystem med smart styrning och effektkontroll. Då kan fastigheter bli resurser i omställningen till ett smart elnät istället för belastningspunkter. En annan viktig fördel med vår produkt är att vi levererar system redan idag. Vi har många Svenska villakunder och fastighetsägare som valt att framtidssäkra sina fastigheter med ett EnergyHub system”
– Björn Jernström, grundare och CTO på Ferroamp

Ferroamp levererar sitt system via återförsäljare till alla typer av fastigheter.

Lär mer om E Prize och Ferroamp på Veckans Affärers hemsida här

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up