VI INTRODUCERARPowershare

Flera sammankopplade EnergyHub-system ger
ett nytt kostnadseffektivt sätt att dela på kraften
från gemensamma solceller och energilager.

Dela resurser

Powershare gör det möjligt att dela energi- och effektresurser mellan flera fastigheter via ett lokalt likströmsnät. Genom att dela på de “bästa soltaken“ ökar man egenanvändningen av producerad energi, fördelar nyttan med ett energilager mellan fler byggnader och får därmed kontroll på de anslutna byggnadernas effektuttag.
Säkert
Samtidig frånkoppling av alla strängar
Smidigt
Kretskoppling bryts nära PV-strängen
Stabilt
Omkopplare vid överbelastning
Investering
Mycket kostnadseffektiv lösning

Flera fastigheter i samma system

Bästa soltaken utnyttjas av flera fastigheter via gemensamma enheter sammankopplade i ett lokalt likströmsnät.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/06/PowerShare-illustration.png
Delade resurser
Sammankopplade enheter styrs optimalt av logiken i EnergyHub
Elbilsladdning
Maximal elbilsladdning med minimal huvudsäkring
Energilagring
EnergyHub avgör när lagrad energi ska användas framför inköpt energi
Bästa taket
Sol-elen produceras på det mest optimala stället
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP-1.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga
Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.