on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 
VI INTRODUCERAR

Powershare

Flera sammankopplade EnergyHub-system ger ett nytt kostnadseffektivt sätt att dela på kraften från gemensamma solceller och energilager.

Powershare gör det möjligt att dela energi- och effektresurser mellan flera fastigheter via ett lokalt likströmsnät. Genom att dela på de “bästa soltaken” ökar man egenanvändningen av producerad energi, fördelar nyttan med ett energilager mellan fler byggnader och får därmed kontroll på de anslutna byggnadernas effektuttag.

2020 PowerShare illustration 200610

Fördelar

Maximera egenanvändning och dela på resurser
  • Sammankopplade enheter styrs optimalt av EnergyHub
  • Solenergin produceras på de mest optimala taken
  • EnergyHub-systemet avgör när gemensam lagrad energi ska användas framför inköpt energi och för vilka fastigheter
  • Maximal elbilsladdning oavsett fastighet och med minimal huvudsäkring

Kund case

Ny energiteknik sparar miljoner för fastigheter och löser Sveriges elnätsproblem

Risken ökar för att det blir brist på elkapacitet, enligt Svenska Kraftnät. Inför utbyggnaden av laddning för elbilar och hot om ökande elnätspriser har Allmännyttans bostadsbolag i Örebro, ÖBO, skapat sitt eget elsystem med ny teknik från Ferroamp, solpaneler och batterilagring av el. Det har sänkt elnätsförbrukningen med hälften och sparat miljoner på eldriften i hela fastighetsbeståndet.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/Batterilager-solceller-hyreshus-ny-teknik-640x640.jpg

För sex år sedan hade åtgärderna för energibesparing nått sin gräns, dekunde inte göra mer. Med den nya tekniken  EnergyHub från Ferroamp har gränserna flyttats långt in i framtiden. ÖBO har skapat ett eget elnät som flyttar ström mellan faserna, producerar, lagrar och säljer el. Det var ett strategiskt vägval som blev en drömlösning.

Vid senaste tertialrapporteringen hade ÖBO mer än halverat elförbrukningen jämfört med 2005 och gått från 59,7 GWh/år till 29,4 GWh/år. Det ger många miljoner både i lägre driftskostnad och i högre fastighetsvärde.

Framtidsstrategin är nu tydligt utstakad i Allmännyttans Örebrobostäder. Fastighet för fastighet och stadsdel för stadsdel ska konverteras med det nya elsystemet. Den egna produktionen av el i solpaneler lagras i stora batterier och fördelas och balanseras mellan låg och hög energiförbrukning i husen genom EnergyHub. Därigenom skapar man ett eget elnät och flyttar strömmen mellan sina fastigheter efter behov. Samtidigt bidrar man till att lösa Svenska Kraftnäts problem med frekvensreglering på grund av hög och ojämn förbrukning.

Genom att själva producera el kan vi effektivisera energiförbrukningen och lagra och dela energin. ÖBO går från fastighetsnivå till systemnivå och kan samtidigt erbjuda energitjänster till det offentliga elnätet.

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up