Solsträngsoptimerare
Det nya smartare sättet att bygga solpanelssystem

Solsträngsoptimeraren från ferroamp möjliggör ett nytt flexiblare sätt att planera, installera samt underhålla PV system. Varje optimerare har en inbyggd MPP spårare samt flera säkerhetsfunktioner som tillåter installationer med vilket antal strängar som helst med högsta säkerhet. Detta möjliggör en expandering av systemet i efterhand när behovet ökar. Optimeraren är designad för att samverka med DC nanogrid-arkitekturen för att göra det möjligt att direkt använda solenergin eller att lagra den på DC-sidan för optimal flexibilitet med minsta möjliga förluster.
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/sso.png

Ökad flexibilitet & ökad säkerhet i samma systemFördelar

Snabb installation med mindre kablage
Installationen görs enkelt genom att koppla SSO-enheterna till DC-länken med två ledningar. En hög DC-länkspänning möjliggör tunna ledningar och mycket enklare kabelförvaltning. DC-länken innebär också att färre kablar går från panelerna till omformaren.
Ökad säkerhet
SSO är utrustad med kontrollelektronik som möjliggör fjärrstyrning. Det betyder att DC / DC-omvandlaren kan stängas om EnergyHub skickar ett kommando. SSO har kontinuerlig kommunikation med EnergyHub vilket innebär att SSO stängs av om EnergyHub inte skickar den önskade svarssignalen vid brand eller strömavbrott.
Ökad flexibilitet
Att lägga strängar till en befintlig installation är lätt eftersom spänningen från varje SSO är identisk och den nya strängen är ansluten till likströmslänken istället för en separat kabeldragning till växelriktaren.
Hög effektivitet
SSO kan hantera strängspänningar upp till 990 V DC och har en verkningsgrad på över 99%. En hög DC-länkspänning möjliggör tunna ledningar och mycket enklare kabelförvaltning. DC-länken innebär också att färre kablar går från panelerna till växelriktaren.

Kombinera solpaneler av olika fabrikat

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2020/01/Ehub-system_only-SSO.jpg
Med flera SSO’er kan solpaneler av olika fabrikat och typ kombineras i samma system. Paneler kan lätt installeras på olika takytor eller byggnader och anslutas till det gemensamma likströmsnätet. Installationen blir enkel och produktionen effektiv.

Det självreglerande likströmsnätet, DC nanogrid, kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet och styr omvandlingen till och från växelström efter behov, med hjälp av högupplöst mätning.

Documents

Datasheet
Installation manual
https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/WHITE-LOGO-FERROAMP-1.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga
Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.