Kundservice för villaägare

Jag vill köpa era produkter

Allmänna frågor

Vanliga frågor

Alla vanliga växelströmsladdare funkar tillsammans med Ferroamp-systemet. Med hjälp av Ferroamps fasbalansering kan du genomföra 1-fasladdning med högre effekt än vad din huvudsäkring annars skulle klarat. De flesta laddare kräver också att det finns 6 A ledigt på alla tre faserna i elsystemet för att börja ladda. Genom att fasbalanseringen fördelar belastningen jämnt över faserna får du också en jämnare laddning som inte slår av för att andra laster i fastigheten slås på.
 
Genom att fullt ut integrera laddboxen med Ferroamp-systemet via kommunikationsprotokollet OCPP kan du även styra laddningen mot använd effekt för att kapa effekttoppar eller välja att bara ladda när det finns ett överskott av solel i systemet. Anslutningen kräver att laddaren är kompatibel med OCPP och verifierad av Ferroamp. Läs mer om OCPP och vilka laddboxar som är verifierade här.

EnergyHub Wall ska placeras i ett välventilerat utrymme inomhus där temperaturen är mellan 0-45° C. Undvik fukt och direkt solljus. När EnergyHub går med hög effekt startar en fläkt så för att inte störas av ljudet kan det vara lämpligt att placera EnergyHub i källare, vind, garage eller förråd. Läs mer här.

Garantin för EnergyHub gäller under en period om fem (5) år, med start från att produkten tas i bruk, eller, om så inte har skett, ett (1) år från det att produkten har levererats från Ferroamp. Läs mer om Ferroamps garantivillkor här.

Batteriet kan styras efter behov och användas på många olika sätt i Ferroamp-systemet:
– Öka egenanvändningen av solel genom att ladda när solen lyser och använda när den gått ner.
– Ladda från nätet när elen är billig på natten och använd när den är dyr på morgon och kväll
– Använd batteriet för att kapa de egna effekttopparna. Kompletterar fasbalanseringen för att skydda säkringar och kan också vara lönsamt om fastigheten har effekttariffer.
– Ferroamp utvecklar nu också möjligheten att delta på marknaden för stödtjänster till Svenska kraftnät. Batteriägaren kan där sälja kapacitet för att hjälpa till att balansera elnätet. Läs mer här.

För att Ferroamp-systemet ska kunna styra batteriet krävs att det sitter en ESO mellan batteriet och EnergyHub. Detta kräver i sin tur att det finns en mjukvaruintegration i ESO:n mot det specifika kommunikationsprotokollet i batteriets BMS. Detta finns i dagsläget endast i de batterier som Ferroamp marknadsför. Om man vill ha ett annat batteri krävs en separat växelriktare och batteriet kommer inte kunna styras från Ferroamp-systemet. Läs här.

Jag har ett Ferroamp-system

Användarguide och support

Frågor och driftinformation

EnergyCloud