Ferroamp går in i 2023 med rekordhög orderstock

Efterfrågan på Ferroamps energioptimeringssystem för fastigheter fortsätter att öka. Inför 2023 har de stora grossister och installatörer som säljer företagets produkter i Sverige redan tecknat ordrar för rekordhöga 350 MSEK som till största delen kommer att levereras under första halvåret.

– Orderingången har ökat kraftigt under hösten. Det är mycket glädjande att allt fler ser fördelarna med att ta kontroll över sin elanvändning med hjälp av vår teknik. Vi ser en stor potential att växa ytterligare på den svenska marknaden, säger Fredrik Breitung, tf vd, Ferroamp.

Ferroamp har under året som gått arbetat målinriktat för att tillsammans med sina underleverantörer säkra komponenter och skala upp produktionskapaciteten. Det har nu resulterat i en rekordhög orderstock på 350 MSEK vilket är långt mer än den totala omsättningen under 2022.

– Utöver prioriterade försäljnings- och leveransaktiviteter arbetar vi hårt med att öka lönsamhet och skalbarhet genom fortsatt industrialisering, kostnadskontroll och goda leverantörssamarbeten, fortsätter Fredrik Breitung.

Flera samhällstrender bidrar till den ökade efterfrågan, främst omställningen till ett förnybart energisystem i kombination med det geopolitiska läget samt den akuta situationen med extremt höga och volatila energipriser i hela Europa.

Under året har både elbilsförsäljningen och solcellsinstallationerna skjutit i höjden och under hösten har även försäljningen av energilager i form av batterier tagit ordentlig fart. Ferroamp har tidigare kunnat berätta om att den egna batteriförsäljningen under augusti till november 2022 steg med 534 procent jämfört med samma period 2021.

Ferroamp-systemet

Dela nyheten

Nyheter

Ferroamp inleder fälttester av V2G

Ferroamp har lyckats genomföra dubbelriktad laddning med flera vanliga elbilsmodeller och går nu vidare med fälttester. Det är ett viktigt steg mot en ny kostnadseffektiv lösning för V2G (vehicle-to-grid). Ferroamps lösning gör det möjligt att använda elbilens batteri för att både bidra till elförsörjningen i huset och stabiliteten i elnätet.

Ny lösning för stödtjänster ger batteriägare dubbel nytta

Nu blir det möjligt att tjäna pengar på sitt hembatteri genom att sälja stödtjänster till elnätet samtidigt som man använder det till fastighetens eget energibehov. Svenska kraftnät har godkänt Ferroamp och Ntricitys unika tekniska lösning för stödtjänsten FCR-D.

Full reaktorhall på Likströmskonferensen

På Ferroamps likströmskonferens diskuterades förändringar i elnätet och fastigheternas roll i omställningen. Se föredragen några av höjdpunkterna här.