Ferroamp i lyckat pilotprojekt om stödtjänster – skickar in ansökan till Svenska kraftnät

Ferroamp har i samarbete med mjukvaruföretaget Ntricity och inom ramen för ett pilotprojekt med Varberg Energi, tagit fram en teknisk lösning för batteriägare som vill sälja kapacitet till stödtjänsten FCR-D för att bidra till balansen i elnätet. En ansökan om förkvalificering har nu skickats till Svenska kraftnät.

– Testerna har gått mycket bra och vi ser fram emot att kunna ge våra kunder möjlighet att balansera elnätet. På det sättet bidrar de till elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt energisystem samtidigt som de kan tjäna pengar på sina batterier, säger Carl Heyman, produktansvarig på Ferroamp.

Genom att sälja stödtjänster för balansering av elnätet kan hushåll som äger ett batteri för energilagring tjäna pengar på att stötta elnätet. Det är Svenska kraftnät som köper in tjänsterna för att hålla den stabila frekvens i elnätet som krävs. Elkunder kan därmed få betalt för att på kommando öka eller minska sin elanvändning eller elproduktion.

Samarbetsprojektet handlar om tjänsten FCR-D (Frequency Containment Reserve Disturbance) och innebär att man under perioder ställer kapacitet till förfogande som kan användas om det plötsligt inträffar störningar i nätet. Mjukvaruföretaget Ntricity samlar flera mindre Ferroamp-system med batterier som de kan styra centralt så att Varberg Energi i sin tur kan sälja den samlade kapaciteten till Svenska kraftnät.

Under pilotprojektet som pågått under våren har företagen med framgång testkört ett tjugotal villasystem med en sammanlagd storlek på strax över 100 kW vilket är den undre gränsen för att utgöra ett bud på marknaden. Nu har företagen skickat in en ansökan till Svenska kraftnät om den förkvalificering för tekniken som krävs för att få delta i handeln.

Att få in ansökan till Svenska kraftnät är ett viktigt steg i processen. Vi har tidigare gått igenom denna process för andra resurser och känner oss komfortabla med att vi uppfyller kraven uppställda av Svenska kraftnät säger Lars Skoglund på Ntricity.

Om oss

Dela nyheten

Nyheter

Debatt: Trängsel hotar solcellsutbyggnaden

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.

Rejält ökad produktionsvolym av villasystem för Ferroamp

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.

Ferroamp i lyckat pilotprojekt om stödtjänster – skickar in ansökan till Svenska kraftnät

Ferroamp har i samarbete med mjukvaruföretaget Ntricity och inom ramen för ett pilotprojekt med Varberg Energi, tagit fram en teknisk lösning för batteriägare som vill sälja kapacitet till stödtjänsten FCR-D för att bidra till balansen i elnätet. En ansökan om förkvalificering har nu skickats till Svenska kraftnät.