Full reaktorhall på Likströmskonferensen

Den 9 november arrangerade Ferroamp Likströmskonferensen i den gamla reaktorhallen på KTH. Det blev en dag om elnätetsframtid och de möjligheter och utmaningar den innebär för fastighetsägare.

I reaktorhallen på KTH 25 meter under marken gjordes de första kärnkraftsexperimenten i Sverige. På denna energihistoriska plats diskuterade vi energiframtid. Under ledning av moderator Elisif Elvinsdotter låg fokuset på hur elektrifieringen och omställningen till förnybar energi innebär utmaningar för elnätet men också möjligheter för fastighetsägare.

Mats Karlström, energiexpert och medgrundare av Ferroamp talade om de förändringar som sker i nätet och hur dessa tillsammans med nya tekniska möjligheter ger ett behov av nya affärsmodeller. 

Mats Balkö från Varberg Energi berättade om satsningen på flexibilitetstjänster eller stödtjänster där elkunder kan få betalt för att stötta elnätet.  En central del i budskapet var att marknaden hela tiden förändras varför det är viktigt att kunderna får möjlighet till öppen flexibilitet.

Ferroamps grundare och tekniska chef, Björn Jernström, talade om fördelarna med att arbeta med likström när allt fler stora  likströmskomponenter tar platsi fastigheterna som solceller, elbilar och batterier.

Anna Werner från Svensk Solenergi talade om läget på solcellsmarknaden och vilka policyförändringar som skulle vara önskvärda för att inte bromsa omställningen. Hon talade även om behovet av utbildning och certifiering av installatörer för att säkerställa kvaliteten på installationerna.

Bodil Prising är affärsutvecklingschef på Ferroamp och berättade om Ferroamps erbjudande och samarbete med installatörer.

I det avslutande panelsamtalet deltog förutom Mats Karlström och Anna Werner även Tomas Wall, orförande för Energiforsk. Han förustspår att vi snart kommer märka av begränsningarna i nätet och de utmaningar det innebär. 

Dela nyheten

Nyheter

Full reaktorhall på Likströmskonferensen

På Ferroamps likströmskonferens diskuterades förändringar i elnätet och fastigheternas roll i omställningen. Se föredragen några av höjdpunkterna här.

Snabbare service med lokala servicetekniker

Ferroamp tecknar avtal med ett antal utvalda installatörer för att möjliggöra snabbare service. Först med att skriva på avtalet är NEPAB i Örebro.

Debatt: Trängsel hotar solcellsutbyggnaden

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.