Grönt avdrag

Privatpersoner som installerar solceller, batterier eller elbilsladdare har rätt till skattereduktion för kostnaden av arbete och material. Ferroamp-systemet räknas i samtliga fall som en del av installationen och omfattas alltså av detta gröna avdrag.