Grönt avdrag

Privatpersoner som installerar solceller, batterier eller elbilsladdare har rätt till skattereduktion för kostnaden av arbete och material. Ferroamp-systemet räknas i samtliga fall som en del av installationen och omfattas alltså av detta gröna avdrag.

Som kund får du avdraget direkt på fakturan från installatören som i sin tur begär utbetalning från Skatteverket.

Nivå på skattereduktion:

  • Solcellssystem: 20 procent av kostnaden för arbete och material. Observera att anläggningen måste vara ansluten till elnätet för att få del av avdraget.
  • Batterisystem: 50 procent av kostnaden för arbete och material. Observera att batteriet måste vara kopplat till ett solcellssystem för att få del av avdraget och enbart ska användas till att lagra egenproducerad el.
  • Elbilsladdare: 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Skattereduktionen för grön teknik är maximalt 50 000 kronor per person och år.

För mer information om vem som får söka skattereduktion för grön teknik se Skatteverket.se

Ferroamp-systemet

Dela insikten

Insikter

Stödtjänster, frekvensreglering och balans i elnätet

Samtidigt som allt fler bostadsrättsföreningar investerar i solceller ökar också intresset för gemensamhetsel där lägenhetsinnehavarna delar på elabonnemanget. Vi reder ut hur det går till, varför det kan vara en bra idé och hur man undviker fallgroparna.

Grönt avdrag

Privatpersoner som installerar solceller, batterier eller elbilsladdare har rätt till skattereduktion för kostnaden av arbete och material. Ferroamp-systemet räknas i samtliga fall som en del av installationen och omfattas alltså av detta gröna avdrag.

Säkringar, faser och fasbalansering – så funkar fastighetens elsystem

När stora elintensiva verksamheter som solelsproduktion och elbilsladdning sker i fastigheterna kan det bli trångt i elledningarna. Det är här fasbalansering kommer in i bilden.