Gemensamhetsel - vad är det?

Samtidigt som allt fler bostadsrättsföreningar investerar i solceller ökar också intresset för gemensamhetsel där lägenhetsinnehavarna delar på elabonnemanget. Vi reder ut hur det går, varför det kan vara en bra idé och hur man undviker fallgroparna.

Vad är gemensamhetsel?

Gemensamhetsel kallas också för IMD (Individuell mätning och debitering). Det innebär att de individuella abonnemangen hos elnätsbolag och elhandelsbolag för varje lägenhet ersätts med ett enda abonnemang för hela bostadsrättsföreningen. Medlemmarna behöver då inte betala nätavgifter utan det görs via föreningen. Bostadsrättsföreningen köper in en tjänst från ett företag som sätter in egna mätare för att mäta elanvändningen i varje lägenhet.

Vilka är fördelarna med gemensamhetsel?

  1. Den enskilda lägenhetsinnehavaren slipper nätavgiften. Nätavgiften för föreningen ökar men med färre abonnemang sjunker de fasta kostnaderna och den totala avgiften. Som en större kund hos elbolaget ökar också möjligheterna att förhandla fram ett bättre avtal.

  2. I fastigheter med solceller kan den producerade solelen användas i alla lägenheter och inte bara i de gemensamma utrymmena. Genom att använda större del av elproduktionen inom fastigheten istället för att sälja ut till elnätet för ett lägre pris kortas återbetalningstiden av anläggningen. Det gör det också lönsammare att bygga en större solcellsanläggning.

  3. Vid elbilsladdning kan hela fastighetens kapacitet användas och inte bara den som är dimensionerad efter husets driftsel. Det kan annars begränsa laddkapaciteten. När bostadsrättsföreningen har kontroll över effektuttaget i hela fastigheten kan elbilsladdningen, med utrustning för smart styrning, styras upp eller ner beroende på hur elanvändningen ser ut för stunden. På natten när förbrukningen är låg kan det då vara möjligt att använda hela fastighetens kapacitet och ladda fler bilar med högre hastighet än vad som annars varit möjligt.

Hur går bytet till gemensamhetsel till?

De individuella elmätarna i lägenheterna byts ut mot egna elmätare så att kostnaderna kan fördelas rättvist mellan lägenheterna. BRF köper in ett mätsystem som placeras i lägenheterna.

Att tänka på när ni skaffar gemensamhetsel!

När alla abonnemang samlas i ett eller ett fåtal kan det göra att man behöver en kraftigare anslutning till elnätet med högre avgift. Det kan göra att en liten förening som tidigare haft ett abonnemang som baserats på säkringstorleken får ett dyrare effektabonnemang som helt eller delvis baseras på de timmar man använder som mest el. Det kan också leda till att man behöver bygga om elcentralen. Tillsammans gör det att en del av vinsten kan ätas upp.

Gemensamhetsel med Ferroamp

Med Ferroamp-systemet får ni ut det mesta av gemensamhetselen samtidigt som ni undviker fallgroparna.

– Ferroamps unika fasbalansering gör att ni kan utnyttja anslutningen till elnätet effektivare och minska behovet av att säkra upp.

– Om föreningen får ett effektabonnemang finns det stora vinster i att kunna styra lasterna i tid. Dels genom att styra elbilsladdning med elbilsladdare som är integrerade i Ferroamp-systemet, dels genom att använda ett batteri som kan kapa effekttoppar och därmed sänka kostnaderna för elnätsanslutningen. För en mindre förening med solceller kan kombinationen av fasbalansering och energilagring också bidra till att hålla huvudsäkringen under 100A vilket ger status som mikroproducent av solel. Det gör att man får tillgång till skattereduktionen för att sälja el. 

– Om fastigheten är uppdelad på olika huskroppar med olika nätanslutningar kan de kopplas ihop med Ferroamps PowerShare så att den egenproducerade elen kan användas i alla lägenheter och utrymmen i bostadsrättsföreningen oavsett vilken byggnad de sitter på. Det samma gäller lagrad el från batterier eller köpt el från elnätet. Det ger en effektivare och smartare fördelning.

Ferroamp för BRF

Dela insikten

Insikter

Stödtjänster, frekvensreglering och balans i elnätet

Samtidigt som allt fler bostadsrättsföreningar investerar i solceller ökar också intresset för gemensamhetsel där lägenhetsinnehavarna delar på elabonnemanget. Vi reder ut hur det går till, varför det kan vara en bra idé och hur man undviker fallgroparna.

Grönt avdrag

När stora elintensiva verksamheter som solelsproduktion och elbilsladdning sker i fastigheterna kan det bli trångt i elledningarna. Det är här fasbalansering kommer in i bilden.

Säkringar, faser och fasbalansering – så funkar fastighetens elsystem

När stora elintensiva verksamheter som solelsproduktion och elbilsladdning sker i fastigheterna kan det bli trångt i elledningarna. Det är här fasbalansering kommer in i bilden.