Ferroamps hållbarhetsarbete belönas med bronsmedalj

I EcoVadis första utvärdering av Ferroamps hållbarhetsarbete tilldelas företaget en bronsmedalj. Bedömningen är ett kvitto på att det snabbväxande green-tech företaget också tar ett bredare samhällsansvar.

– Vi drivs av en vilja att elektrifiera samhället och ställa om till ett fossilfritt energisystem. I det arbetet är det också viktigt att se hållbarhet i ett bredare perspektiv och arbeta med den påverkan vår verksamhet gör inom alla områden. Vi är stolta över bronsmedaljen och den sporrar oss att ytterligare öka ambitionsnivån både när det gäller vårt miljömässiga och sociala ansvar, säger Kent Jonsson, vd, Ferroamp.

EcoVadis är ett oberoende företag som utvärderar och övervakar företagens styrning och processer med avseende på socialt ansvar och hållbarhetsarbete. Företagen utvärderas utifrån 21 kriterier inom områdena miljö, HR inklusive medarbetarrättigheter, etik och hållbara inköp. Metodiken bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

Den bronsnivå som Ferroamp landar på innebär att man har ett bättre resultat i utvärderingen än 50 procent av företagen i samma bransch. Ambitionen är nu att ytterligare förbättra betyget framåt genom ett systematiskt arbete med att bland annat minska miljöpåverkan från företagets produkter i ett livscykelperspektiv, utveckla ledningssystem och att kontinuerligt säkerställa att företagets uppförandekod efterlevs.

Ferroamp har under senaste året också anslutit sig till FN:s hållbarhetsnätverk UN Global Compact.

Om oss

Dela nyheten

Nyheter

Ferroamp inleder fälttester av V2G

Ferroamp har lyckats genomföra dubbelriktad laddning med flera vanliga elbilsmodeller och går nu vidare med fälttester. Det är ett viktigt steg mot en ny kostnadseffektiv lösning för V2G (vehicle-to-grid). Ferroamps lösning gör det möjligt att använda elbilens batteri för att både bidra till elförsörjningen i huset och stabiliteten i elnätet.

Ny lösning för stödtjänster ger batteriägare dubbel nytta

Nu blir det möjligt att tjäna pengar på sitt hembatteri genom att sälja stödtjänster till elnätet samtidigt som man använder det till fastighetens eget energibehov. Svenska kraftnät har godkänt Ferroamp och Ntricitys unika tekniska lösning för stödtjänsten FCR-D.

Full reaktorhall på Likströmskonferensen

På Ferroamps likströmskonferens diskuterades förändringar i elnätet och fastigheternas roll i omställningen. Se föredragen några av höjdpunkterna här.