Ferroamps hållbarhetsarbete belönas med bronsmedalj

I EcoVadis första utvärdering av Ferroamps hållbarhetsarbete tilldelas företaget en bronsmedalj. Bedömningen är ett kvitto på att det snabbväxande green-tech företaget också tar ett bredare samhällsansvar.

– Vi drivs av en vilja att elektrifiera samhället och ställa om till ett fossilfritt energisystem. I det arbetet är det också viktigt att se hållbarhet i ett bredare perspektiv och arbeta med den påverkan vår verksamhet gör inom alla områden. Vi är stolta över bronsmedaljen och den sporrar oss att ytterligare öka ambitionsnivån både när det gäller vårt miljömässiga och sociala ansvar, säger Kent Jonsson, vd, Ferroamp.

EcoVadis är ett oberoende företag som utvärderar och övervakar företagens styrning och processer med avseende på socialt ansvar och hållbarhetsarbete. Företagen utvärderas utifrån 21 kriterier inom områdena miljö, HR inklusive medarbetarrättigheter, etik och hållbara inköp. Metodiken bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

Den bronsnivå som Ferroamp landar på innebär att man har ett bättre resultat i utvärderingen än 50 procent av företagen i samma bransch. Ambitionen är nu att ytterligare förbättra betyget framåt genom ett systematiskt arbete med att bland annat minska miljöpåverkan från företagets produkter i ett livscykelperspektiv, utveckla ledningssystem och att kontinuerligt säkerställa att företagets uppförandekod efterlevs.

Ferroamp har under senaste året också anslutit sig till FN:s hållbarhetsnätverk UN Global Compact.

Om oss

Dela nyheten

Nyheter

Debatt: Trängsel hotar solcellsutbyggnaden

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.

Rejält ökad produktionsvolym av villasystem för Ferroamp

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.

Ferroamp i lyckat pilotprojekt om stödtjänster – skickar in ansökan till Svenska kraftnät

Ferroamp har i samarbete med mjukvaruföretaget Ntricity och inom ramen för ett pilotprojekt med Varberg Energi, tagit fram en teknisk lösning för batteriägare som vill sälja kapacitet till stödtjänsten FCR-D för att bidra till balansen i elnätet. En ansökan om förkvalificering har nu skickats till Svenska kraftnät.