Ferroamp ser kraftig ökning i efterfrågan på batterilager

Allt fler ser nu möjligheten att lagra energi i batterier. Hos Ferroamp har försäljningen av energilager mångdubblats under året och även hur batterierna används har förändrats. – Fler och fler ser fördelarna med att använda batterier för att kunna undvika effekttoppar eller anpassa sitt behov av att köpa in el efter prisvariationerna under dygnet. Det gynnar […]