Björn Jernström, grundare och CTO, Ferroamp.

Ny utbildning om likströmsteknik och Ferroamp-systemet

Ferroamp lanserar den webbaserade utbildningen Ferroamp Academy. Utbildningen riktar sig till elinstallatörer och elektriker som vill lära sig mer om installation av Ferroamp-systemet och möjligheterna med likströmsteknik i fastigheter. Över 130 installatörer har redan föranmält sig till utbildningen.

– Installatörerna är våra viktigaste partners och vi vill hjälpa dem att göra så bra installationer som möjligt. Det vinner både de, vi och inte minst våra kunder på, säger Björn Jernström CTO och grundare av Ferroamp.

Ferroamp-systemet gör det möjligt att koppla ihop solceller, elbilsladdning och batterier med ett styrbart likströmsnät. Likströmsnätet minskar omvandlingsförlusterna mellan solceller och batterier och ger en unik styrbarhet. Det ger fastighetsägaren kontroll över produktion och förbrukning så att man till exempel kan kapa förbrukningstoppar och skydda huvudsäkringen mot överbelastning.

För elinstallatören innebär Ferroamp-systemet många möjligheter och därmed också ett delvis nytt sätt att tänka på fastighetsel. Utbildningsprogrammet Ferroamp Academy ska hjälpa installatörer att bättre förstå systemets uppbyggnad och vilka möjligheter det erbjuder. Utbildningen består av sju delar om bland fördelarna med systemet, hur man planerar, designar och utför en installation och hur molntjänsten konfigureras.

Den webbaserade utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till installatörer och elektriker men erbjuds också till grossister, integratörer och energikonsulter.

Kursen finns tillgänglig i den nya installatörsportalen.

Logga in på Installatörsportalen

Dela nyheten

Nyheter

Debatt: Trängsel hotar solcellsutbyggnaden

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.

Rejält ökad produktionsvolym av villasystem för Ferroamp

När Ferroamp teckande ett avtal med Kitron om volymproduktion i september förra året var målet att tredubbla produktiontakten av villasystemet EnergyHub Wall 14. Knappt ett år senare är snittproduktionen per vecka sju gånger högre än 2022.

Ferroamp i lyckat pilotprojekt om stödtjänster – skickar in ansökan till Svenska kraftnät

Ferroamp har i samarbete med mjukvaruföretaget Ntricity och inom ramen för ett pilotprojekt med Varberg Energi, tagit fram en teknisk lösning för batteriägare som vill sälja kapacitet till stödtjänsten FCR-D för att bidra till balansen i elnätet. En ansökan om förkvalificering har nu skickats till Svenska kraftnät.