Björn Jernström, grundare och CTO, Ferroamp.

Ny utbildning om likströmsteknik och Ferroamp-systemet

Ferroamp lanserar den webbaserade utbildningen Ferroamp Academy. Utbildningen riktar sig till elinstallatörer och elektriker som vill lära sig mer om installation av Ferroamp-systemet och möjligheterna med likströmsteknik i fastigheter. Över 130 installatörer har redan föranmält sig till utbildningen.

– Installatörerna är våra viktigaste partners och vi vill hjälpa dem att göra så bra installationer som möjligt. Det vinner både de, vi och inte minst våra kunder på, säger Björn Jernström CTO och grundare av Ferroamp.

Ferroamp-systemet gör det möjligt att koppla ihop solceller, elbilsladdning och batterier med ett styrbart likströmsnät. Likströmsnätet minskar omvandlingsförlusterna mellan solceller och batterier och ger en unik styrbarhet. Det ger fastighetsägaren kontroll över produktion och förbrukning så att man till exempel kan kapa förbrukningstoppar och skydda huvudsäkringen mot överbelastning.

För elinstallatören innebär Ferroamp-systemet många möjligheter och därmed också ett delvis nytt sätt att tänka på fastighetsel. Utbildningsprogrammet Ferroamp Academy ska hjälpa installatörer att bättre förstå systemets uppbyggnad och vilka möjligheter det erbjuder. Utbildningen består av sju delar om bland fördelarna med systemet, hur man planerar, designar och utför en installation och hur molntjänsten konfigureras.

Den webbaserade utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till installatörer och elektriker men erbjuds också till grossister, integratörer och energikonsulter.

Kursen finns tillgänglig i den nya installatörsportalen.

Logga in på Installatörsportalen

Dela nyheten

Nyheter

Ferroamp inleder fälttester av V2G

Ferroamp har lyckats genomföra dubbelriktad laddning med flera vanliga elbilsmodeller och går nu vidare med fälttester. Det är ett viktigt steg mot en ny kostnadseffektiv lösning för V2G (vehicle-to-grid). Ferroamps lösning gör det möjligt att använda elbilens batteri för att både bidra till elförsörjningen i huset och stabiliteten i elnätet.

Ny lösning för stödtjänster ger batteriägare dubbel nytta

Nu blir det möjligt att tjäna pengar på sitt hembatteri genom att sälja stödtjänster till elnätet samtidigt som man använder det till fastighetens eget energibehov. Svenska kraftnät har godkänt Ferroamp och Ntricitys unika tekniska lösning för stödtjänsten FCR-D.

Full reaktorhall på Likströmskonferensen

På Ferroamps likströmskonferens diskuterades förändringar i elnätet och fastigheternas roll i omställningen. Se föredragen några av höjdpunkterna här.